Stwórz mapę demograficzną w pięć minut

Stwórz mapę demograficzną w pięć minut

Brak danych? Nie ma problemu.

Możesz wykorzystać Esri Demographics  dla dodania wartościowego kontekstu do analiz GIS. Te dane pomogą ci dowiedzieć się więcej o ludziach, warunkach mieszkaniowych i firmach znajdujących się na obszarze, którym się interesujesz, zobaczyć strukturę dochodów lub zrozumieć oczekiwania dotyczące zmian populacji w ciągu najbliższych pięciu lat.

Rys 1Featured Image

Aby zobaczyć dane demograficzne na mapie, użyj narzędzia Enrich Layer w ArcGIS Online, które umożliwia dodanie demografii do każdej mapy. Wówczas na twojej stronie My Content pojawi się warstwa, która może być wykorzystywana w ramach całej platformy do analizowania i wizualizacji informacji.

W ciągu pięciu minut można zbadać demografię na każdym obszarze, wykonując cztery poniższe kroki:

Krok 1: Zaloguj się do ArcGIS Online.

Zaloguj się do ArcGIS Online i kliknij Map.

Rys 2 Map Tab

Krok 2: Przejdź do obszaru, który cię interesuje.

Korzystając z pola wyszukiwania w obrębie mapy, wybierz dowolny obszar, który chcesz analizować. W tym przykładzie jest to obszar położony na zachód od Los Angeles, dla którego zostaną zbadane wzrost populacji i dochody. Wybierz neutralną mapę bazową, na przykład Dark Gray Canvas. Dlaczego właśnie tę? Ponieważ neutralna mapa bazowa ułatwia interpretację i zrozumienie map demograficznych.

Rys 3 West LA

Uwaga: Szukasz danych demograficznych spoza Stanów Zjednoczonych? Zobacz dostępne kraje.

Krok 3: Wzbogać swoją mapę.

Kiedy już wyznaczyłeś obszar zainteresowania na mapie, wybierz opcję Analysis na górze strony, rozwiń Data Enrichment, a następnie wybierz Enrich Layer.

Rys 4 Enrich Layer

Kiedy po prostu chcesz zobaczyć demografię obszaru, wybierz BlockGroup – to najmniejsze obszary i najbardziej szczegółowe granice geograficzne. Ponieważ granice te nie znajdują się obecnie na mapie, wybierz Choose Living Atlas Analysis Layer i użyj warstwy Census BlockGroup Areas.

Rys 5

Kliknij Select Variables, aby wyświetlić Data Browser, gdzie sklasyfikowano tysiące zmiennych demograficznych dostępnych dla Stanów Zjednoczonych. Korzystając z kategorii Population i Income, wybierz zmienne, które pomogą ci zrozumieć ludzi mieszkających na tym obszarze. Kliknij Apply po zakończeniu wybierania zmiennych.

Rys 6 Data Browser

Utwórz intuicyjny tytuł nowej warstwy i nie zapomnij wybrać opcji Use the current map extent. Aby sprawdzić, ile kredytów pochłonie ta analiza, wybierz opcję Show credits. Następnie porównaj to wszystko z czasem, jaki zajęłoby ci pobranie podobnych danych ze strony internetowej, przekonwertowanie ich do warstwy informacyjnej, znalezienie atrybutów, które chcesz przeanalizować i zaakceptowanie dostępnych danych. Wybierz narzędzie Enrich Layer ze względu na jego łatwość obsługi, niski koszt i elastyczność.

Teraz uruchom analizę.

Rys 7 Run Analysis

Krok 4: Użyj inteligentnego mapowania.

Gdy warstwa jest już dostępna, wybierz opcję Change Style do eksplorowania danych. Jeśli interesują cię obszary o wysokich dochodach i przyszłym wzroście populacji, wybierz dwa poniższe atrybuty.

Rys 8 Choose Attributes

Dopasuj paletę kolorów i rozmiar symboli wykorzystując sposoby z materiału „6 prostych sposobów, aby ulepszyć swoje mapy”. W efekcie końcowym powstanie poniższa mapa:

Rys 9 Final Map

Na tej mapie można łatwo zlokalizować obszary dobrobytu szukając największych kwadratów i obszarów znacznego wzrostu liczby ludności (kwadraty o najjaśniejszym odcieniu zieleni). Jak widać z mapy, na ogół dla obszarów dobrobytu przewiduje się najbardziej znaczący wzrost populacji w ciągu następnych pięciu lat.

W ciągu około pięciu minut można zbadać nieznany obszar i uzyskać wgląd w jego demografię. W konsekwencji, technika ta może pomóc twojej organizacji w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych. Zobacz ostateczną mapę.

Poniższe linki zawierają więcej informacji na temat narzędzi i danych wykorzystywanych w tym przykładzie:

Esri Demographics

ArcGIS Online Enrich Layer Tool

Change Style (smart mapping)

Uwaga: Ten przykład wymaga subskrypcji ArcGIS Online.

Czy zainteresował Cię ten materiał?