System zaangażowania dla lotnisk

System zaangażowania dla lotnisk

Jak zauważył jeden z analityków, prawie każda nowoczesna organizacja stara się wykorzystać potencjał technologii cyfrowej, aby uzyskać przewagę konkurencyjną. Lotniska, w tym zakresie, postępują podobnie. Biorąc pod uwagę szybko zmieniające się środowisko, w którym działa większość portów lotniczych, specjaliści z tej branży coraz lepiej rozumieją potrzebę wykorzystania nowych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pasażerów, poprawy wydajności pracy, zwiększenia zadowolenia klientów, zmniejszenia kosztów i bardziej efektywnego generowania przychodów.

W rezultacie infrastruktura informacji cyfrowej staje się podstawą do współdzielenia danych czasu rzeczywistego między poszczególnymi działami oraz do zdobywania wiedzy na temat całego portu lotniczego po to, aby podejmować lepsze decyzje.

Sięgnij po broszurę pt.: System zaangażowania dla lotnisk i poznaj przykłady inteligentnych portów lotniczych, które dzięki zastosowaniu GIS poprawiają swoje działania, podnoszą wydajność, a w efekcie końcowym – wyniki finansowe.

Czy zainteresował Cię ten materiał?