„Trendy” przebiegu epidemii COVID-19

„Trendy” przebiegu epidemii COVID-19

Po raz pierwszy mamy do czynienia z globalną pandemią i analizujemy jej przebieg. Wykorzystując pięcioetapowy schemat rozwoju epidemii (a właściwie „trendów” ponieważ jest zbyt mało danych pozwalających na użycie określenia „etap” czy „faza”) badamy i opisujemy, jak radzą sobie z nią poszczególne kraje. Aby wyjaśnić te trendy, stworzyliśmy Story Map COVID-19: The First Global Pandemic of the Information Age (Pierwsza globalna pandemia wieku informacji). Zawiera ona również mapy pokazujące kluczowe aspekty sytuacji w każdym kraju, aktualizowane, korzystając z zasobów Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (JHU), o dane z minionych dni.

Nasza motywacja

Proces opracowania tych trendów rozpoczął się od rozpoznania sześciu faz pandemii zdefiniowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Szósta faza według WHO to wybuchy epidemii na poziomie całych społeczności, występujące w dwóch lub więcej regionach świata. Faza ta opisuje obecną sytuację, w jakiej znajduje się nasz świat.

To dobry moment, aby podziękować Uniwersytetowi Johnsa Hopkinsa za to, że zainspirował nas do dalszych działań. Ich kokpit menedżerski Coronavirus COVID-19 Global Cases Dashboard  pokazujący, gdzie pojawiają się nowe przypadki w krajach całego świata, był dla nas inspiracją. Zespół JHU dokonuje aktualizacji w miarę pojawiania się nowych informacji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wykresy w prawym dolnym rogu tego kokpitu. Ilustrują one tempo, w jakim pojawiają się nowe przypadki. Te wykresy pokazują „krzywe”, o których mówi się, że trzeba je „spłaszczać ” poprzez spowolnienie lub zatrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Do tej pory analitycy tworzyli takie wykresy po zakończeniu pandemii. Dzielili je na wykresy obejmujące okres przed wystąpieniem szczytowych wartości zachorowań i po ich ustaniu, aby opracować narrację na temat tego, co się wydarzyło. W świecie COVID-19 z aktualizacjami danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, wykresy te są w stanie zapewnić nowy obraz przy każdej aktualizacji. Wysłuchanie wyjaśnień ekspertów na temat ostatnich zmian doprowadziło do pomysłu zinterpretowania krzywych jako trendów.

Pięć trendów

Zdefiniowaliśmy te trendy na podstawie liczby nowych przypadków zachorowań każdego dnia, ale stwierdziliśmy, że potrzebujemy również liczby przypadków na 100 000 mieszkańców w każdym kraju. Dlatego też do obliczeń w każdym z krajów wykorzystaliśmy szacunki dotyczące liczby ludności w 2020 roku (U.N. World Urbanization Prospects) łącząc je z danymi COVID-19.

Przykładowy wykres poniżej przedstawia te pięć trendów:

Ilustracja trendów w zakresie pandemii COVID-19

  • Powstawanie: Wczesny etap wybuchu epidemii.
  • Rozprzestrzenianie się: Etapy wczesne i w zależności od wydolności administracji, może ono oznaczać możliwe do opanowania tempo rozprzestrzeniania się.
  • Epidemia: Niekontrolowane rozprzestrzenianie się.
  • Kontrolowanie: Średnio mniej niż 0,5 nowego przypadku na 100 000 osób przez 21 dni.
  • Etap końcowy: Średnio mniej niż jeden nowy przypadek co pięć dni przez 42 dni.

Zdecydowaliśmy się użyć określenia „trendy”, ponieważ nie ma wystarczających danych, aby wyjaśnić lub bronić bardziej pewnego określenia, takiego jak „etap” czy „faza”. Najlepiej byłoby, gdybyśmy wiedzieli, ile osób zostało przebadanych i jaki jest odsetek osób, które uzyskały pozytywny wynik testu, oraz ile jest miejsc, w których wystąpiły ogniska zachorowań w poszczególnych krajach.

Udostępniliśmy Story Map COVID-19: The First Global Pandemic of the Information Age, aby opowiedzieć o tych trendach. Podczas przeglądania map, kliknij na dany kraj, by poznać jego aktualny trend.

Mamy nadzieję, że informacje te są zarówno interesujące, jak i przydatne dla osób prywatnych, firm, organizacji i rządów, które chcą śledzić rozwijającą się pandemię i podejmować decyzje o kolejnych działaniach.

Dla osób zainteresowanych opracowaną przez nas metodologią określania trendów w poszczególnych krajach dołączamy ją jako opis internetowej mapy, którą wykorzystaliśmy w Story Map.

Czy zainteresował Cię ten materiał?