Usprawnienie współpracy dzięki połączeniu 3D GIS i BIM

Usprawnienie współpracy dzięki połączeniu 3D GIS i BIM

Spółka Joint Venture firm Skanska, Costain i STRABAG (SCS JV) usprawniła współpracę przy projekcie inżynieryjnym o wielomiliardowej wartości, integrując modele 3D GIS i BIM w celu stworzenia jednego z najbardziej zaawansowanych systemów mapowania 3D w Wielkiej Brytanii. Korzystając z tego najnowocześniejszego rozwiązania, zespoły mogą dzielić się informacjami i podejmować lepsze decyzje w celu redukcji kosztów i poprawy bezpieczeństwa.

  • Rozwiązanie na miarę opracowane przy użyciu ArcGIS Enterprise i 3D City Information Model firmy Esri
  • Aplikacja internetowa po raz pierwszy umieszcza modele BIM w geograficznym kontekście 3D
  • Prostota aplikacji internetowej ArcGIS sprawia, że rozwiązanie jest łatwe w użyciu dla wszystkich pracowników firmy

Wyzwanie

Spółka Joint Venture firm Skanska, Costain i STRABAG (SCS JV) jest odpowiedzialna za realizację kluczowego odcinka nowej brytyjskiej linii kolejowej dużych prędkości High Speed 2 (HS2) od Euston do granicy Wielkiego Londynu. W tym, wartym wiele miliardów funtów, kontrakcie dotyczącym infrastruktury kolejowej, liczne zespoły muszą współpracować ze sobą i skutecznie komunikować się, aby zapewnić podejmowanie najlepszych możliwych decyzji przez cały czas trwania projektu.

Biorąc pod uwagę złożoność i skalę tego przedsięwzięcia, SCS JV musi być w stanie odpowiednio przechowywać, zarządzać, wymieniać i wizualizować ogromną ilość informacji oraz pokazywać, w jaki sposób nowa infrastruktura wpływa na otaczające ją obszary i zasoby. Dlatego Spółka polega zarówno na systemie informacji geograficznej (GIS) dostarczonym przez Esri UK, jak i na rozwiązaniu do modelowania informacji o budynkach (BIM). Celem przedsięwzięcia było połączenie mocnych stron tych dwóch (GIS i BIM) dziedzin i stworzenie jednego rozwiązania, które udostępniłoby naszym pracownikom wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu – mówi George Floros, specjalista ds. danych GIS i twórca 3DGIS/BIM w SCS JV.

Rozwiązanie

SCS JV korzystało wcześniej z ArcGIS Enterprise firmy Esri do stworzenia serii aplikacji internetowych, udostępniających dane GIS i narzędzia do mapowania wszystkim zespołom Spółki pracującym nad projektem HS2. ArcGIS już wcześniej wspierało współpracę w naszej firmie, umożliwiając wszystkim łatwy, intuicyjny dostęp do wszystkich informacji projektowych w 2D – mówi James Gasson, menedżer GIS w SCS JV. Następnym krokiem było przeniesienie działań na wyższy poziom i stworzenie platformy do udostępniania danych GIS 3D, zintegrowanych z naszymi danymi  BIM 3D.

Rozwiązanie nazwane GeoBIM zostało opracowane przez George’a Florosa w SCS JV, poprzez wzbogacenie 3D City Information Model firmy Esri i zintegrowanie go z innymi narzędziami firm trzecich, a następnie udostępnienie zespołowi za pośrednictwem portalu ArcGIS Enterprise. Ten jeden z najbardziej zaawansowanych systemów GIS 3D w Wielkiej Brytanii obejmuje wymianę informacji do wprowadzania danych BIM, opartą na standardach branżowych, komponentach open source i szablonach Esri.

Teraz pracownicy mogą uzyskać trójwymiarowy widok trasy HS2, budynków i ich otoczenia, wszystko to po raz pierwszy w jednym miejscu. Rozwiązanie ArcGIS pozwala również pracownikom na przeprowadzanie analiz środowiska 3D i przeszukiwanie modeli BIM w sposób, który wcześniej nie był możliwy. Gasson wyjaśnia: W przeszłości pracownicy mogli oglądać modele BIM, ale nie było żadnych informacji kontekstowych, które pomogłyby im nadać sens otrzymanym wynikom. To był tylko model zawieszony w przestrzeni. Siłą platformy Esri jest to, że umieszcza ona modele BIM w kontekście środowiska otaczającego realizowaną inwestycję.

Kolejną kluczową zaletą nowego rozwiązania 3D opartego na ArcGIS jest prostota użytkowania.

Dzięki przeniesieniu wysokiej jakości modeli BIM do ArcGIS i udostępnieniu ich za pośrednictwem naszych aplikacji internetowych opartych na ArcGIS, ułatwiliśmy setkom pracowników poznanie trasy i obiektów projektu HS2 w 3D. 

James Gasson, Menedżer GIS w SCS JV

Nie trzeba być specjalistą GIS, aby korzystać z systemu. Każdy, na dowolnym stanowisku, może oglądać dane 3D w kontekście ich otoczenia.

Korzyści

Lepsza współpraca w realizacji projektu HS2
Korzystając z rozwiązania  GIS 3D i BIM, pracownicy mogą teraz współpracować bardziej efektywnie, ponieważ dzielą się głębszym zrozumieniem przebiegu trasy HS2, istniejącej infrastruktury i planowanych nowych obiektów. Ta praca nad połączeniem danych GIS 3D z BIM zmienia sposób współpracy zespołów i pomaga SCS JV w zapewnieniu pomyślnej realizacji jednego z największych projektów infrastruktury kolejowej w Europie.

Bardziej efektywna kosztowo realizacja projektu
Minimalizując konieczność wizyt na budowie, nowe rozwiązanie GIS 3D i BIM zmniejsza również ryzyko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ponieważ dzięki niemu unika się częstych wypadków na placach budowy. Ponadto, rozwiązanie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przyszłych pracowników i pasażerów HS2, ułatwiając specjalistycznym zespołom projektowym w SCS JV przeglądanie i ocenę w modelach  BIM 3D  proponowanych dróg ewakuacyjnych oraz zapewnienie, że są one umieszczone w najlepszych lokalizacjach.

Szybkie, świadome podejmowanie decyzji
Co istotne, nowe rozwiązanie GIS 3D i BIM zapewnia pracownikom SCS JV szybki i łatwy dostęp do dokładnych informacji, co przyspiesza procesy biznesowe i pomaga podejmować właściwe decyzje za pierwszym razem, unikając niepotrzebnych opóźnień w budowie HS2. ArcGIS umożliwia wszystkim dokonywanie pomiarów i samodzielne wykonywanie bardziej technicznych zadań, bez konieczności czekania na dostęp do eksperta, co pozwala na przyspieszenie realizacji projektu – mówi Gasson.

Czy zainteresował Cię ten materiał?