Witamy w ArcGIS Hub

Witamy w ArcGIS Hub

ArcGIS Hub wspiera współpracę między administracją, przedsiębiorstwami, obywatelami i ich społecznościami, w celu realizacji inicjatyw wykorzystujących dostępne dane. Tworzy nowe ramy dla efektywnego i otwartego zarządzania. Hub jest zorganizowany wokół inicjatyw. Zawiera wzorce realizacji celów społeczności i polityki przy użyciu danych, narzędzi, analiz, zespołów współpracowników i społeczności.

ArcGIS Hub oferuje funkcjonalność premium zarządzania inicjatywami i społecznością, w zakresie projektowania i wykorzystywania rosnącego zakresu inicjatyw, jak również narzędzia do zarządzania uczestnikami publicznymi, takie jak śledzenie zaangażowania, planowanie wydarzeń i komunikowanie się. Możliwości te rozszerzają funkcjonalność ArcGIS i wymagają nowej, opcjonalnej licencji. Możesz dowiedzieć się więcej o pełnym produkcie ArcGIS Hub na esri.com/hub.

ArcGIS Open Data

ArcGIS Open Data jest swobodnie dostępną i potężną funkcją platformy ArcGIS. W ciągu kilku minut każdy może opublikować wiarygodne dane za pośrednictwem specjalnie zaprojektowanych witryn. Serwisy ArcGIS Open Data są teraz tworzone i zarządzane w ArcGIS Hub – dzięki czemu osoby publikujące ArcGIS Open Data stają się hubami działającymi na rzecz swoich społeczności.

Od momentu uruchomienia ArcGIS Open Data w 2014 roku ponad 8000 organizacji udostępniło swoje dane. Jednostki administracji publicznej, uniwersytety, organizacje pozarządowe i inne organizacje opublikowały na całym świecie ponad 70 000 zestawów danych, które są ogólnodostępne jako łatwe w użyciu mapy, wykresy i tabele. Można je pobrać używając otwartych formatów i deweloperskich API.

Rys. 1. ArcGIS Hub udostępnia otwarte dane, tworzy i umożliwia branie udziału w inicjatywach oraz zarządza zaangażowaniem społeczności.

Rys. 1. ArcGIS Hub udostępnia otwarte dane, tworzy i umożliwia branie udziału w inicjatywach oraz zarządza zaangażowaniem społeczności.

Dołącz do inicjatywy Open Data

ArcGIS Hub tworzy nowe ramy dla efektywnego i otwartego zarządzania. Inicjatywy stanowią wzorce realizacji celów społeczności i polityki przy użyciu danych, narzędzi, analiz, zespołów współpracowników i społeczności.

Wszystkie organizacje mogą  już dziś wystartować z inicjatywą otwartych danych. ArcGIS Hub przeprowadzi cię przez pierwsze uruchomienie otwartej witryny z danymi i zarekomenduje najwłaściwsze otwarte zbiory danych, które będziesz współdzielić zgodnie z powszechnie stosowanymi standardowymi modelami otwartych danych. Po przyjęciu inicjatywy otwartych danych i połączeniu ich z wymaganymi parametrami przyczyniasz się do utworzenia globalnego katalogu standardowych otwartych danych. Każda strona tego katalogu zawiera mapy i wykresy bezpośrednio powiązane z twoimi otwartymi danymi, co pomaga społeczeństwu szybko zrozumieć bieżący stan realizacji zgłoszeń serwisowych, adresów, budżetów i wydatków.

Możesz także skonfigurować ankietę, pytając użytkowników o dane i narzędzia, które chcieliby dodać do swojej otwartej witryny danych. Jest to prosty sposób na ustalenie priorytetów danych, z których korzystałaby twoja społeczność, aby móc odpowiedzieć na ważne pytania.

Rys. 2. Inicjatywa Open Data

Rys. 2. Inicjatywa Open Data

Tysiące organizacji już wystartowało

Jedną z niesamowitych cech otwartych danych ArcGIS jest to, że opublikowano 70 000 zestawów danych tylko na podstawie usług operacyjnych, które jednostki administracji publicznej realizują w ramach swoich codziennych działań i planowania. Otwarte dane są najbardziej trwałe, gdy są zintegrowane i stanowią część operacyjnych systemów zarządzania danymi wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa. Agencje krajowe, takie jak Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, rząd Kenii, grupy międzynarodowe takie jak World Resources International, stany USA (takie jak Arizona), departamenty (takie jak Iowa DOT), miasta (na przykład Halifax i Medellin) udostępniły swoje otwarte dane bez konieczności zakupu bądź używania dodatkowej infrastruktury lub nowej platformy.

Serwisy i strony z danymi ArcGIS

W ubiegłym roku opublikowano ArcGIS Open Data 2.0. Jego główną cechą był całkowicie nowy i rewolucyjny silnik interfejsu strony internetowej ArcGIS. Połączono nowoczesne funkcje i narzędzia do projektowania stron z wykorzystaniem danych w celu ułatwienia tworzenia na żywo wykresów, map i galerii. Zapewnia to łatwe tworzenie witryn internetowych, które zastępuje potrzebę kosztownego i niestandardowego kodowania.

Organizacje dążą do tego, aby ich działy używały stron do publicznego udostępniania paneli kontrolnych, danych i aplikacji. Strony są również wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego w celu koordynacji informacji i aplikacji przydatnych do zarządzania pracą i monitorowania. Witryny obsługują szczegółową kontrolę dostępu i publikowanie przepływów pracy, a także udostępnianie informacji między działami. Instytucje mogą tworzyć nieograniczoną liczbę witryn, a każda z nich może mieć nieograniczoną liczbę stron – wszystko to jest hostowane w naszej, w pełni zarządzanej, skalowalnej platformie w chmurze.

Rys. 3. Inicjatywa otwarta 

Rys. 3. Inicjatywa otwarta

Rys. 4. Miasto Waszyngton utworzyło stronę ArcGIS dla deweloperskiego API i bibliotek open-source.

Rys. 4. Miasto Waszyngton utworzyło stronę ArcGIS dla deweloperskiego API i bibliotek open-source.

Rys. 5. Iowa DOT prowadzi szkolenia swojego personelu z wykorzystania danych dostępnych w ArcGIS.

Rys. 5. Iowa DOT prowadzi szkolenia swojego personelu z wykorzystania danych dostępnych w ArcGIS.

Otwarte dane i zasoby – przestrzenne i nieprzestrzenne

ArcGIS obsługuje arkusze kalkulacyjne, dokumenty, media i aplikacje w połączeniu z danymi geoprzestrzennymi. Przejrzystość działań administracji obejmuje udostępnianie danych finansowych, takich jak budżety i wydatki, co umożliwia wyborcom monitorowanie i przekazywanie opinii o zakupach i innych działaniach.

W tym roku w ramach otwartych danych dodano także obsługę powiązanych treści – zaczynając od map internetowych. Gdy udostępnisz mapę internetową swoim grupom otwartych danych, grupy te uzyskują także dostęp do wszystkich zestawów danych wykorzystywanych w tworzeniu tej mapy. To początek tworzenia sieci informacyjnej.

Czy zainteresował Cię ten materiał?