Wycieczka po świecie witryn ArcGIS Hub

Wycieczka po świecie witryn ArcGIS Hub

Administracja publiczna przechodzi inspirującą transformację prowadzącą do modernizowania i budowania otwartych, elastycznych i opartych na współpracy narzędzi cyfrowych, które wspierają podejmowanie decyzji i sprawiają, że życie mieszkańców staje się lepsze.

ArcGIS Hub udostępnia otwarte dane i aplikacje tworzone przez ponad 2000 organizacji i instytucji na całym świecie. Można z wielkim zainteresowaniem obserwować, jak lokalne, regionalne i krajowe organizacje wykorzystują te narzędzia do komunikowania się i angażowania społeczności lokalnych w podejmowanie różnych działań prowadzących do powstawania pozytywnych zmian. Działające innowacyjnie jednostki administracji nie tylko dzielą się otwartymi danymi, ale także tworzą specjalizowane aplikacje dla mieszkańców. Umożliwiają one na przykład analizę ruchu drogowego, ocenę postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju (w Irlandii), tworzyć mapy własności gruntów (w Myanmar, d. Birma) oraz monitorowanie wykonywania planów budżetowych (w Burlington), czy wydatków (w John’s Creek w stanie Georgia).

rys 1

Witryny ArcGIS Hub na świecie

Stworzyliśmy dynamiczną aplikację StoryMap, która pokazuje lokalizację witryn ArcGIS Hub na świecie. Każdy może swobodnie eksplorować dane, począwszy od regionu metropolitalnego Paryża, po Kenię i dowiadywać się o nagłych wydarzeniach, które miały miejsce na każdym z sześciu zamieszkałych kontynentów, na przykład o huraganie Harvey.

rys 2

Ta aplikacja StoryMap jest automatycznie aktualizowana, gdy nowe witryny są udostępniane. Lokalizacje są zaznaczane na mapie na podstawie ustawień konfiguracyjnych ArcGIS Online przez daną instytucję, co sprawia, że czasami pojawiają się one w dziwnych miejscach. Jeśli zarządzasz jedną z takich witryn, byłoby świetnie, gdybyś zaktualizował konfigurację swojej witryny tak, by dokładnie odzwierciedlała zasięg działania twojej instytucji.  

Na bieżąco aktualizujemy tę aplikację StoryMap umieszczając na niej nowe lokalizacje ArcGIS Hub po ich udostępnieniu. Prosimy, poinformuj nas o swojej pracy i jej efektach! Jeśli chcesz zobaczyć swoją witrynę na naszej mapie Hubs Around the World i udostępnić dane wypełnij krótki formularz. Możesz także odwiedzić hub.arcgis.com i skorzystać z otwartych danych platformy ArcGIS i zacząć tworzyć swój hub już dziś!

Czy zainteresował Cię ten materiał?