Wysoki poziom efektywności dzięki mobilnemu GIS

Wysoki poziom efektywności dzięki mobilnemu GIS

Firma Colas ściśle współpracuje z władzami lokalnymi i Highways Agency, dostarczając innowacyjne i inteligentne rozwiązania w zakresie utrzymania dróg. Dzięki ponad osiemdziesięcioletniemu doświadczeniu firma z powodzeniem realizuje szereg umów na konserwację autostrad. Była też jednym z pierwszych dostawców usług i zarządzała prawie 33% sieci dróg krajowych i autostrad w Wielkiej Brytanii.colas_header_logo

W roku 2004 firma jako pierwsza otrzymała przełomowy, 25-letni kontrakt typu PFI (partnerstwo publiczno-prywatne) na utrzymanie dróg i autostrad w Portsmouth.

Wyzwanie

Colas stale bada sposoby usprawnienia procesów biznesowych. Po szybkim wprowadzeniu GIS firmy Esri, wdrożeniu ArcGIS for Server i ArcGIS Explorer, naturalnym następnym krokiem było zwiększenie dostępności GIS w całej firmie.

Chcieliśmy zaktualizować naszą strategię GIS i zapewnić pracownikom dostęp do GIS firmy Esri przez internet na dowolnym urządzeniu, zarówno w biurze, jak i w podróży – wyjaśnia David Piesse, specjalista GIS w Colas Limited. Potrzebowaliśmy sprawnego podejścia, takiego którego uruchomienie czy dodatkowe programowanie przy tworzeniu nowych aplikacji mobilnych nie wymagałoby wielu godzin pracy.

Rozwiązanie

Colas wybrała ArcGIS Online w celu rozszerzenia wykorzystania GIS w całej firmie, jak i poza nią. Działający bezproblemowo z dotychczasowymi rozwiązaniami Esri, system oparty na chmurze z łatwością zwiększa zasięg wykorzystania GIS w firmie, dzięki czemu może być używany wszędzie i przez każdego.

ArcGIS Online jest prosty w obsłudze, ponieważ integracja z ArcGIS for Server jest całkowicie zautomatyzowana. Możemy przeglądać i edytować mapy na żywo w terenie, na iPadach lub smartfonach i nie trzeba ręcznie aktualizować danych po powrocie personelu do bazy – powiedział Piesse. Tworzenie nowych aplikacji na urządzenia mobilne, na przykład dla potrzeb badania drogi, jest również bardzo proste i zajmuje tylko około godziny.

Korzyści

Nowe podejście nie tylko zmieniło sposób działania zespołów mobilnych, ale także stworzyło bardziej wydajne sposoby pracy pracowników biurowych.

Doskonałym przykładem tego, jak zastosowane narzędzie ułatwia życie personelu terenowego, jest przeprowadzanie inspekcji drogowych przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub zmian nawierzchni. Zespoły po prostu rejestrują w czasie rzeczywistym stan autostrady za pomocą aplikacji ArcGIS na iPadzie. Ten usprawniony proces zbierania danych znacznie poprawił ich dokładność, ze względu na mniejszą liczbę etapów, w porównaniu z poprzednim używaniem map papierowych. Fotografie cyfrowe są po prostu dołączane do mapy w określonych miejscach i pomagają przeanalizować wszelkie usterki.

Zespoły Colas, które reagują na wypadki drogowe, również usprawniły swoje działanie używając ArcGIS Online. Dostęp w czasie rzeczywistym do funkcji mapowania na smartfonach z systemem Windows 7 oznacza, że oceniając uszkodzenia autostrad podczas wypadku mogą natychmiast sprawdzić, co leży w zakresie odpowiedzialności firmy Colas. Mają dodatkową pewność, że pracują z dokładnymi danymi dotyczącymi granic, urządzeń podziemnych i innych obiektów, które mogą mieć wpływ na ich działania.

ArcGIS Online umożliwia również pracownikom biurowym pracę z GIS w inny sposób, uwalniając ich od komputerów stacjonarnych. Mogą oni współpracować i udostępniać mapy na iPadach, co eliminuje potrzebę drukowania map papierowych. ArcGIS Online pomaga spełnić wszystkie nasze niestandardowe żądania dotyczące mapowania – gdy mapa jest potrzebna w różnych miejscach poza biurem, na przykład do zdalnej pracy w domu, w zajezdni lub w czasie spotkania z dostawcą – powiedział David.

To sprawiło, że pracownicy biurowi zdali sobie sprawę z tego, że GIS to nie tylko mapa papierowa lub komputerowa, ale raczej dynamiczny i interaktywny zasób. Zmiana postrzegania GIS przez pracowników jest kluczem do zapewnienia, że uda się osiągnąć prawdziwe korzyści, a stanie się to dzięki ArcGIS Online. Korzystając z tabletów lub smartfonów usuwa się bariery, a pracownicy dostrzegają nowe sposoby wspierania przez GIS  działań firmy i pomagania jej w podejmowaniu lepszych decyzji, mówi David.

Plany na przyszłość obejmują wykorzystanie ArcGIS Online do udostępnienia GIS każdemu z 400 pracowników biurowych w 22 lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, a także integrację ArcGIS Online z systemem zarządzania zasobami firmy w celu usprawnienia raportowania.

Wprowadzenie ArcGIS Online było naturalną ewolucją w ramach naszej ogólnej strategii GIS – podsumował David. Jednocześnie pomaga ono stworzyć wiele skuteczniejszych sposobów pracy i innowacyjnych działań w utrzymaniu dróg, co pomaga zdobywać nowe kontrakty.

 

Tekst opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez Esri UK.

Czy zainteresował Cię ten materiał?