Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Imprezy masowe i inne wydarzenia o charakterze regionalnym, krajowym czy wreszcie międzynarodowym stawiają przed ich organizatorami szereg wyzwań. Dotyczą one przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i zarządzania wydarzeniami w pewny i skoordynowany sposób (Site Security – SS i Special Event Management – SEM).

Współczesny świat wymusza gotowość do reagowania na najróżniejsze nieprzewidziane zdarzenia, jak klęski żywiołowe, a także niepokoje polityczne: zamieszki czy protesty oraz coraz powszechniejsze akty terroryzmu. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, istnieje zwiększona potrzeba podejmowania synchronizowanych działań prewencyjnych i rozwijania zdolności reagowania w celu ochrony pracowników, klientów, zasobów organizacyjnych i członków społeczności.

Zabezpieczenie ważnych obiektów i specjalnych wydarzeń wymaga bezprecedensowej koordynacji i szybkiego dostępu do informacji o zagrożeniu, umożliwiając szybszą i skuteczniejszą reakcję. Dostęp do aktualnych danych nie zawsze jest łatwy. Często wymaga ścisłej współpracy publicznych i prywatnych organizacji ochrony. Pomocą w ujednoliceniu tej złożonej misji może być technologia systemów informacji geograficznej (GIS).

O wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem wydarzeń specjalnych i podejćiu geograficznym do zapewnienia bezpieczeństwa obiektom przeczytasz w materiale dostępnym w naszej Bibliotece e-booków.

Czy zainteresował Cię ten materiał?