Zarządzanie drogami w Bawarii

Zarządzanie drogami w Bawarii

Drogi łączą ludzi z miejscami ich pracy i celami innych podróży. Wspierają handel, komunikację, bezpieczeństwo publiczne i wiele innych branż.

Urzędnicy na całym świecie szukają coraz lepszych sposobów planowania, budowy, obsługi i utrzymania infrastruktury transportowej, która każdego dnia służy ludziom. W Niemczech Bawarski Urząd Budownictwa potrzebował bardziej wydajnego systemu do optymalizacji infrastruktury drogowej. W tym celu zdecydował się użyć narzędzia Insights for ArcGIS do wizualizacji danych, wiedząc, że aplikacja ta jest szybka, łatwa w użyciu i w prosty sposób pozwala udostępniać wyniki analiz.

Oprogramowanie dla przyszłości Bawarski Urząd Budownictwa to część Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bawarii, odpowiedzialny za budownictwo i transport, który zajmuje się szerokim zakresem spraw, od administracji publicznej, policji i bezpieczeństwa wewnętrznego po administrowane budynkami publicznymi, autostradami, drogami i mostami. Potrzebne mu było narzędzie do strategicznego zarządzania drogami, które umożliwiłoby prowadzenie analiz danych, wspieranie procesu decyzyjnego i zwiększanie jego wiarygodności. Zakładano, że przyjęte rozwiązanie będzie w przyszłości służyć Bawarskiemu Urzędowi Budownictwa, dlatego wybrane oprogramowanie powinno spełniać cztery podstawowe kryteria.

Rys 1

Rys. 1 Insights for ArcGIS umożliwia obszerny przegląd najważniejszych wskaźników skuteczności, które służą podkreśleniu różnic regionalnych w infrastrukturze drogowej i pozwala analizować postępy w czasie.

Po pierwsze, musiało ono umożliwiać pozyskiwanie kompleksowego obrazu kluczowych wskaźników skuteczności, które pozwalają zmierzyć szereg wyników prowadzonej polityki przestrzennej, demograficznej, gospodarczej i administracyjnej. To pozwoliłoby podkreślić różnice regionalne i mierzyć postęp w czasie.

Po drugie, narzędzie to musiało ułatwiać współpracę między urzędnikami administracji rządowej i regionalnej. Potrzebowali oni ustalenia elastycznych, opartych na zadaniach procedur pracy, które umożliwiłyby im łatwy dostęp do danych, przeprowadzanie analiz i publikowanie ich wyników – wszystko to zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w działaniach administracji.

Po trzecie, wybierane narzędzie musiało być rozwiązaniem internetowym. Użytkownicy musieli mieć możliwość publikowania i udostępniania wniosków analitycznych online w celu szybkiego podejmowania precyzyjnych decyzji.

Po czwarte, idealne rozwiązanie musiało współpracować z istniejącą platformą informacyjną Bawarskiego Urzędu Budownictwa, BAYSIS, która wykorzystuje Microsoft SQL Server. BAYSIS obejmuje olbrzymie ilości danych dotyczących transregionalnej sieci drogowej Niemiec, a także wszystkie informacje techniczne związane z drogami i dostarcza te dane użytkownikom, zarówno wewnątrz, jak i poza administrowanym terenem. Podstawowa baza danych Microsoft SQL Server jest uzupełniana przez szereg dodatkowych baz danych i aplikacji, a wszystkie te narzędzia działają w ramach jednego systemu: w cyfrowej wersji sieci drogowej Bawarii.

Łączenie danych i użytkowników Aby znaleźć rozwiązanie spełniające te kryteria, Bawarski Urząd Budownictwa przeprowadził dogłębną analizę rynku potencjalnych dostawców. Ocenił zarówno rozwiązania dla pojedynczego użytkownika, jak i rozwiązania internetowe, a także różne produkty oferowane przez Esri. Po wielu badaniach i ocenie dokonanej z wykorzystaniem przyjętych kryteriów zdecydowano, że stawiane wymagania najlepiej spełnia aplikacja Insights for ArcGIS.

Rys 2

Rys. 2. Aplikacja Insights for ArcGIS pozwala użytkownikom na stosowanie metod statystycznych do analizy relacji, takich jak korelacja między częstością wypadków, a odległościami między miejscem zamieszkania i miejscem pracy.

„Insights for ArcGIS wspiera zarówno proces zarządzania, jak i podejmowania decyzji w sposób, który najlepiej służy wdrożeniu infrastruktury z uwzględnieniem potrzeb zarówno obywatelskich, jak i biznesowych”, powiedział Roland Degelmann, kierownik działu planowania infrastruktury w Wydziale Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Bawarii, odpowiedzialny za rozwój budownictwa i transportu.

Degelmann powiedział, że w momencie podejmowania decyzji o wyborze Insights for ArcGIS, zespołowi podobał się sposób, w jaki aplikacja umożliwia użytkownikom dostęp do wielu źródeł danych (np. do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel), geobaz, baz danych korporacyjnych (np. SQL i SAP HANA), danych demograficznych Esri i publicznie dostępnych materiałów statystycznych. Nowoczesny interfejs użytkownika i funkcjonalność „przeciągnij i upuść” umożliwiają władzom transportowym Bawarii prowadzenie analiz przestrzennych w zaledwie kilku kliknięciach. Zespół może następnie podzielić się wynikami lub modelem analizy z innymi zainteresowanymi użytkownikami.

Szybki start i działanie

Gdy zdecydowano się skorzystać z Insights for ArcGIS, Bawarski Urząd Budownictwa szybko wdrożył tę aplikację. Chociaż osoby pracujące nad projektem nie miały specjalistycznej wiedzy na temat GIS, stwierdziły, że narzędzia Insights for ArcGIS są łatwe w obsłudze i dzięki temu potrafiły szybko rozpocząć prace i działać. Wkrótce mogły obejrzeć i przeanalizować dane potrzebne do podejmowania decyzji, w trybie online wizualizować i udostępniać wyniki swoich analiz.

Bawarski Urząd Budownictwa postrzega Insights for ArcGIS jako przyszłościową platformę analiz – zwłaszcza ze względu na możliwość stosowania metod statystycznych i uruchamiania procesów analitycznych w locie lub dynamicznie. Aplikacja ta jest wystarczająco elastyczna, aby kierownictwo działu planowania infrastruktury mogło stwierdzić, że można będzie ją wykorzystać do rozwiązywania jeszcze nieznanych wyzwań i problemów. Ze względu na możliwość skalowalnej analizy, Degelmann planuje wykorzystać tę aplikację do obliczania i analizy kluczowych wskaźników skuteczności w szerszym projekcie pokrywającym terytorium całej Bawarii..

„W przyszłości Insights for ArcGIS będzie podstawowym narzędziem w procesie zarządzania w Bawarskim Urzędzie do Spraw Dróg”, powiedział Degelmann. „Konsekwentne stosowanie takich narzędzi spowoduje znaczne oszczędności czasu, kosztów i wzrost wydajności”.

Oryginalny materiał pochodzi z magazynu ArcNews – Spring 2017.

Czy zainteresował Cię ten materiał?