Zastosowanie GIS w projektach realizowanych przez JACOBS – projekt „BusConnects”

Zastosowanie GIS w projektach realizowanych przez JACOBS – projekt „BusConnects”

W Jacobs większa część projektów realizowanych dla naszych Klientów jest związana bezpośrednio z infrastrukturą. Projekty o zróżnicowanym charakterze i lokalizacji – w mniejszej lub większej skali – bezpośrednio oddziałują na swoje otoczenie, przestrzeń bliższą i dalszą. To powoduje, że wdrożenie i zastosowanie rozwiązań GIS staje się niezbędnym elementem cyklu życia projektu. Praktyka ta pozwala na ocenę relacji inwestycji z poszczególnymi elementami środowiska, z już istniejącą i planowaną infrastrukturą, wpływu na ludność, działalność biznesową, zmiany klimatyczne i wiele, wiele innych. Rozwiązania oferowane przez Jacobs są zawsze dopasowane do konkretnego projektu i potrzeb Klienta, co wpływa na jakość i efektywność oraz ułatwia podejmowanie decyzji.

Przykładem takiego projektu jest „BusConnects”, realizowany w 5 największych miastach Irlandii przez National Transport Authority. To duży projekt inwestycyjny w zakresie transportu publicznego i jego usprawnień. Jako Jacobs jesteśmy zaangażowani w realizację projektu w Dublinie, gdzie projekt polega na utworzeniu 230 km dedykowanych pasów autobusowych oraz 200 km ścieżek rowerowych wzdłuż 16 najbardziej uczęszczanych tras tego miasta. Projekt (finansowany w ramach wieloletniego programu „Project Ireland 2040”) całkowicie przebudowuje istniejący system autobusowy stolicy Irlandii czyniąc go bardziej efektywnym, niezawodnym i po prostu lepszym dla większej liczby mieszkańców.

Jego główne cele to:

  • zbudowanie sieci nowych korytarzy autobusowych by podróżowanie było szybsze i sprawniejsze;
  • nowa sieć ścieżek rowerowych;
  • przebudowanie istniejącej sieci autobusowej, aby podnieść jej efektywność, zapewnić większą częstotliwość kursów, nowe połączenia i usługi dla podróżnych;
  • zaprojektowanie nowoczesnego systemu biletowego;
  • wprowadzenie płatności bezgotówkowych;
  • prostsze i czytelniejsze rozkłady jazdy;
  • nowe przystanki autobusowe z wiatami, oznakowaniem i systemem informacji dla podróżnych;
  • nowe punkty Park&Ride w głównych lokalizacjach;
  • nowe malowanie i oznakowanie autobusów, wprowadzające wspólny wzór dla różnych przewoźników;
  • migracja do nowoczesnej floty autobusowej (zero emisji).

W tak wielobranżowym i skomplikowanym projekcie jak ten, dla osiągnięcia najlepszych rezultatów konieczne jest połączenie i współpraca pomiędzy wieloma zespołami projektowymi i środowiskowymi – 16 tras objętych projektem zostało podzielone na 12 osobnych ocen oddziaływania na środowisko, 4 fazy projektowe i 4 zespoły.

I tu wkracza Zespół GIS (Geospatial) Jacobs, który pełni w projekcie rolę lidera w zakresie dostarczania cyfrowych usług i rozwiązań. Zastosowanie GIS opiera się głównie na technologii dostarczanej przez Esri, czyli ArcGIS Pro i ArcGIS Enterprise. Nasz Zespół jest m.in. odpowiedzialny za zbieranie dostarczanych informacji, zarządzanie ogromną ilością danych, przetwarzanie ich, sporządzanie analiz przestrzennych, dostarczanie webowych map do pomiarów terenowych, a także opracowań kartograficznych na potrzeby wszystkich 12 ocen oddziaływania na środowisko.

Dla projektu stworzyliśmy dedykowany cyfrowy portal „Information Portal for BusConnects”, stosując technologię ArcGIS Enterprise. To internetowe repozytorium, zawiera informacje wprowadzające, schematy danych, dane osób do kontaktu, odnośniki do map webowych, dokumenty programowe i projektowe, informacje techniczne, materiały dot. konsultacji społecznych, oceny oddziaływania na środowisko i inne. „Information Portal for BusConnects” to wspólne i scentralizowane miejsce, oparte na chmurze Esri, w którym mieszkańcy czy media mogą znaleźć wszystkie potrzebne informacje o projekcie „BusConnects”. Portal ten okazał się być jednym z najlepszych rozwiązań GIS, które Jacobs wdraża w realizowanych obecnie projektach – otrzymał on doskonałe opinie od naszego Klienta – National Transport Authority, który był pod wrażeniem opracowanej funkcjonalności.

Wspomniane wcześniej odnośniki do map webowych prowadzą do portalu nazwanego „ProjectMapper”, czyli implementacji ArcGIS Enterprise wewnątrz Jacobs. Mapy (hostowane na serwerze Jacobs i udostępnianie poprzez przeglądarkę internetową) tworzone są dla każdej trasy osobno, a także w formie jednej głównej mapy zbiorczej. Wdrożona funkcjonalność przeglądania danych jest dla każdej z map taka sama (np. zmiana podkładu map bazowych), jednak dostępne treści różnią się w zależności od tematu wyświetlonej mapy oraz od wybranych do wyświetlenia warstw. „ProjectMapper” zawiera wszystkie informacje przestrzenne zebrane z wielu źródeł i pozwala na ich wizualizację w dowolnej konfiguracji warstw. Wśród przygotowanych przez pracowników GIS Jacobs zestawów danych, można znaleźć informacje pochodzące z licznych agencji rządowych czy od władz lokalnych. Wykorzystano też centrum danych szczebla krajowego. Konwersja danych (w tym z CAD do GIS), QA/QC (testy zgodności Quality Assurance i Quality Check), migracja oraz ich integracja odbywa się przy wykorzystaniu ArcGIS Pro i oprogramowania FME.

Dane zaimplementowane do map webowych zawierają informacje o geologii, terenach objętych realizacją projektu, jego elementach infrastrukturalnych, danych o ekologii (jakość wody i powietrza), pokryciu terenu, roślinności, danych ludnościowych, użytkowaniu terenów obecnych i planowanych i inne. Wraz z Klientem chcieliśmy, by informacje te były łatwo dostępne i podane w atrakcyjnej i przystępnej formie dla każdego: członka zespołu projektowego, zespołu sporządzającego ocenę środowiskową czy po prostu mieszkańca korzystającego transportu publicznego Dublina. W tym celu wykorzystaliśmy aplikację ArcGIS StoryMaps, gdzie informacje o „BusConnects” są powiązane z interaktywnymi mapami, filmami, animacjami i innymi treściami.

Wymienione powyżej opracowania kartograficzne na potrzeby 12 ocen środowiskowych to odrębny element realizacji projektu, również wykonywany przy zastosowaniu ArcGIS Pro. Przed ich opracowaniem w formie gotowych kompozycji dostarczanych do Klienta, konieczne jest wykonywanie szeregu analiz przestrzennych przy pomocy wbudowanych geonarzędzi, takich jak: tworzenie buforów, pomiary odległości przestrzennej i czasowej do przystanków autobusowych, relacji gęstości zaludnienia do liczby przystanków i stopnia ich nasycenia itp.

Część budowy „BusConnects” już się rozpoczęła i jest używana od 2022 roku.  Wpływ na mieszkańców powinien być znaczący – w postaci skrócenia czasu podróży na wszystkich kluczowych trasach transportu publicznego i znacznie bezpieczniejszej sieci rowerowej. Jest to doskonały przykład na to, jak rozwiązania GIS pomagają w realizacji skomplikowanego i długoterminowego projektu infrastrukturalnego. Dla Jacobs takie podejście, cyfrowe i przestrzenne to praktyka, wdrażana dla Klientów w bardzo szerokim zakresie.

Czy zainteresował Cię ten materiał?