Zgarnij fundusze na swoje badania i projekty

Zgarnij fundusze na swoje badania i projekty

Fundacja im. Anny Pasek już od 12 lat wspiera młodych badaczy, finansując m. in. ich ambitne i innowacyjne projekty naukowe.  Kluczowym wymogiem wsparcia jest wykorzystywanie w tych projektach technologii GIS i teledetekcji środowiska. Żeby otrzymać od Fundacji takie dofinansowanie trzeba wykonać jeszcze jeden ważny krok – wysłać do Fundacji stosowny wniosek.logo ze sloganem -RGB-01

Fundacja im. Anny Pasek została utworzona w 2008 roku, by smutek spowodowany stratą bliskiej osoby, zamienić w siłę tworzenia i radosną pomoc innym.

Główne obszary działalności Fundacji to:

  1. Działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich.
  2. Działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji (GIS), nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody.
  3. Wspieranie działalności artystycznej i społecznej.

Głównym mottem działania Fundacji jest „Twórcze przekraczanie granic”. Fundacja „twórczo przekracza granice”, ponieważ działa innowacyjnie i systemowo. W swojej działalności skutecznie integruje świat nauki i praktyki, oraz pomaga rozwijać artystyczne pasje, które pobudzają wyobraźnię i pomagają odkrywać nieznane.

Fundacja poprzez swoje działanie, nie tylko dba o pamięć Anny Pasek, która z dwójką przyjaciół zginęła w 2007 r. na Mont Blanc, ale także dokłada wszelkich starań,
by zarażać i zachęcać innych, do zespołowego działanie opartego na silnych więziach i radosnej chęci wspólnego tworzenia i rozwijania naszego otoczenia.

Jedną z podstawowych wartości jaką Fundacja im. Anny Pasek kieruje się w swoich działaniach, jest INTEGRACJA środowisk. Pomaga ona skuteczniej realizować zamierzone cele oraz zwiększać trwałość efektów podejmowanych działań. W takim ujęciu Fundacja im. Anny Pasek, od samego początku skupia i zaprasza do wspólnych działań: społeczności lokalne, środowiska naukowe, środowiska biznesowe, różnorodne organizacje oraz indywidualne osoby, będące przedstawicielami wielu różnych dziedzin. Fundacja działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym.

To m.in. dzięki Fundacji im. Anny Pasek w strukturach Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe, wdrożono zintegrowany system poszukiwania osób zaginionych opartych na technologii GIS. Był to ważny projekt Fundacji, który szybko też udowodnił skuteczność przyjętej filozofii działania. Posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie na temat nowoczesnych technologii informacji przestrzennej oraz znając dobrze potrzeby występujące w polskim ratownictwie górskim, Fundacja im. Anny Pasek opracowała innowacyjną koncepcję technologicznego wdrożenia, która zrewolucjonizowała poszukiwania osób zaginionych nie tylko w górach, ale i na pozostałych obszarach w Polsce.

Rangę projektu podkreślił fakt, że Esri Inc. przyznała Grupie Podhalańskiej GOPR (jako jednostce wdrażającej system), nagrodę̨ za najciekawsze na świecie wdrożenie systemu GIS opartego na oprogramowaniu firmy Esri w 2012 roku.

Realizacja tego typu projektów wdrożeniowych to nie tylko efekt rozwoju technologii, ale przede wszystkim skutek materializowania się innowacyjnych pomysłów, które powstają w głowach osób potrafiącym nadawać technologiom odpowiedni kierunek rozwojowy. By wspierać rozwój takich osób, Fundacja im. Anny Pasek od 2008 roku realizuje m.in. coroczny Konkurs Stypendialny im. Anny Pasek pod honorowym patronatem Dyrektora Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz firmy Esri Polska. 

Fot. 1. Fundacja im. Anny Pasek już od 12 lat wręcza stypendia naukowe dla młodych i ambitnych doktorantów wykorzystujących w swoich projektach systemy GIS i teledetekcję środowiska. Na zdjęciu mgr inż. Krzysztof Wolski, doktorant w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbiera od Fundatorów i Sponsorów Fundacji, główną nagrodę w XI edycji Konkursu.

Fot. 1. Fundacja im. Anny Pasek już od 12 lat wręcza stypendia naukowe dla młodych i ambitnych doktorantów wykorzystujących w swoich projektach systemy GIS i teledetekcję środowiska. Na zdjęciu mgr inż. Krzysztof Wolski, doktorant w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbiera od Fundatorów i Sponsorów Fundacji, główną nagrodę w XI edycji Konkursu.

Adresatami konkursu stypendialnego są doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne. Sumarycznie od początku istnienia Konkursu, pozyskano i przeznaczono na ten cel ponad 0,5 mln złotych, co w efekcie pozwoliło na realizacje i wdrożenie wielu ciekawych i innowacyjnych projektów naukowych, realizowanych przez najmłodszych badaczy. Jednym z przykładów takich wdrożeń jest aplikacja dla turystów „Bezpieczny Szlak” ( https://tinyurl.com/wujtvwy ), której merytoryczne podstawy stworzyła mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Nowa edycja Konkursu jest ogłaszana przez Fundację każdego roku w okolicach października lub listopada. By wziąć udział w Konkursie, należy przygotować opis swojego projektu badawczego i wysłać stosowny wniosek elektroniczny poprzez stronę www.annapasek.org/stypendium.

Aktualnie Fundacja im. Anny Pasek, planuje także wdrożenie nowego programu stypendialnego, który będzie wspierał projekty realizowane w ramach prac magisterskich. Szczegóły z tym związane będą ogłoszone na fanpage’u i stronie Fundacji (www.annapasek.org).

Fundacja okazjonalnie, w zależności od aktualnie posiadanych środków, wspiera także inne innowacyjne projekty badawcze, organizację obozów naukowych, seminariów czy też działalność kół naukowych związanych z technologiami GIS i teledetekcją środowiska. Wszelkie pytania dotyczące pomocy w tych obszarach, należy kierować na adres fundacja@annapasek.org.

 

logo_1procent-1080x675Fundacja im. Anny Pasek jest organizacją pożytku publicznego typu NON-PROFIT. Środki przeznaczane na swoje utrzymanie, swoje projekty i wspieranie innych osób, pochodzą wyłącznie z bieżących zbiórek, darowizn i od prywatnych sponsorów Fundacji.

Pomóż Fundacji im. Anny Pasek w jej działalności statutowej przekazując swój 1% podatku KRS: 0000299655 

Dziękujemy za Twoją pomocną dłoń! 

Czy zainteresował Cię ten materiał?