Zmień się albo zniknij

Zmień się albo zniknij

W czasach cyfryzacji konkurowanie na biznesowym rynku łączy się z pełną gotowością wobec ciągłych zmian. Podstawą technologicznej transformacji jest wprowadzanie rozwiązań IT w środowiskach, które mogą wykorzystać ich potencjał. Od powstania rankingu Fortune Global 500 zaledwie 12% firm nadal utrzymuje się na liście „tych najlepszych”. Z kolei aż 88% przedsiębiorstw zniknęło z niej bezpowrotnie, a na ich miejsce pojawiły się nowe, które były lepiej przystosowane do rynku. Jednym ze sposobów na pozostanie na szczycie jest umiejętne wykorzystanie danych w celu wdrożenia cyfrowej transformacji.

Cyfrowa transformacja to hasło, o którym mówi się bardzo dużo, jednak wciąż kryją się pod nim coraz to nowe koncepcje. Wspólnym trendem, widocznym we wszystkich sektorach i krajach na świecie jest otwarcie się firm na tego rodzaju przemianę. W rezultacie transformacja cyfrowa umożliwia im czerpanie wyższych przychodów i uzyskanie bezpieczniejszej pozycji na rynku. Mowa tu o technologii przetwarzania w chmurze, Internet of Things, sztucznej inteligencji, machine learningu oraz analizie dużych zbiorów danych.

Za koniecznością przeprowadzania cyfrowej transformacji może świadczyć przykład firmy Southwest Airlines, która w tym roku zajęła 142 miejsce w rankingu Fortune Global 500. Linia lotnicza obsługuje ponad 8 milionów pasażerów rocznie, co naturalnie łączy się z koniecznością przetwarzania ogromnej liczby danych osobowych. By usprawnićprzepływ informacji między pracownikami i biznesowymi kontrahentami, firma zdecydowała się skorzystać z narzędzia OpsSuite, będącego częścią większej inwestycji technologicznej o wartości 800 milionów dolarów. W efekcie przedsiębiorstwo lotnicze wybrało technologię cyfrową, porzucając archaiczne narzędzia, takie jak choćby papierowe dzienniki. Nowe, cyfrowe procesy wyraźnie kontrastują z wcześniejszym charakterem pracy.

Według sondażu przeprowadzonego przez Lean Methods Group analizującego Fortune Global 500, innowacyjność – ściśle powiązana z technologią – była trzecią najbardziej znaczącą kwestią dla dyrektorów generalnych dużych przedsiębiorstw, podczas gdy technologia zajęła piąte miejsce. Dwie trzecie ankietowanych przez magazyn „Fortune” prezesów scharakteryzowało tempo zmian technologicznych jako jedno z trzech lub czterech największych wyzwań.

Nawet najlepsi potrzebują pomocy

Jedną z firm, której rozwiązania od lat wspierają wysiłki przedsiębiorstw w celu skutecznej analizy danych jest Esri Inc. Dwie trzecie przedsiębiorstw z listy Fortune Global 500 wykorzystuje rozwiązania Esri do rozwoju systemów informatycznych oraz  wizualizacji i analizy danych.

– W nadchodzących latach wiele istotnych trendów technologicznych znacząco wpłynie na powstawanie olbrzymiej ilości informacji geograficznych. Fakt, że coraz więcej osób będzie miało styczność z informacją przestrzenną w codziennym życiu, doprowadzi do dalszego rozwoju technologii, takich jak internet rzeczy, autonomiczne pojazdy czy sztuczna inteligencja. Siła branży geoprzestrzennej leży bowiem w umiejętności integrowania rozwiązań cyfrowych – tłumaczy Tomasz Galant, prezes  Esri Polska.

Wśród firm, które wykorzystują rozwiązania Esri do wdrażania cyfrowej transformacji znajdują się m.in. Exon Mobil, Lockheed Martin czy Chevron. To tylko kilka przykładów, które dzięki wykorzystaniu nowych technologii budują swoją przewagę konkurencyjną i stale utrzymują się na liście 500 największych przedsiębiorstw. Wartość pozostałych firm została zmarginalizowana. Pracujący w nich personel stracił zatrudnienie lub został przejęty przez inne przedsiębiorstwa, na co duży wpływ miało również wdrożenie nowoczesnych technologii. Jeden z wniosków z raportu brzmi: „Ciągłe zmiany w Fortune 500 są pozytywnym przejawem dynamizmu i innowacji, które charakteryzują aktywną, zorientowaną na klienta gospodarkę rynkową”.

Cyfrowa transformacja nie jest już więc jedynie opcją dla firm, które chcą znaleźć się (lub pozostać) na liście najlepszych, a koniecznością. Do 2018 roku 67% spośród 1000 największych przedsiębiorstw na świecie wybrało ją jako strategię kluczową, a 70% firm, które znalazły się w rankingu utworzyło i wdrożyło do aktywnej strategii pełnoetatowe zespoły ds. cyfrowej transformacji i innowacji.

Czy zainteresował Cię ten materiał?