Znaczenie krajobrazu historycznego w oparciu o analizę dynamiki przestrzennej osadników z Bambergu w Wielkopolsce

Znaczenie krajobrazu historycznego w oparciu o analizę dynamiki przestrzennej osadników z Bambergu w Wielkopolsce

Krajobraz historyczny miasta Poznania i okolic, był tłem dla analizy dynamiki przestrzennej osadników z Bambergu na obszarze dzisiejszego Poznania, który cechowały od stuleci wielokulturowość i wielonarodowość. Pierwszymi mieszkańcami miasta były szczepy lechickie czyli Słowianie, ale już w XIII wieku zaczęli osiedlać się w nim Niemcy, Żydzi, Szkoci, Włosi, Czesi i Grecy. Ważną grupą osadniczą dla miasta byli Bambrzy, którzy zasiedlili okoliczne wioski Poznania będące dziś dzielnicami miasta.

W oparciu o analizę naukowej literatury, archiwalnych dokumentów oraz map jako źródeł historycznych, projekt przedstawia tożsamość kulturową Bambrów w powiązaniu z ich rolniczymi korzeniami osadnictwa. Poprzez połączenie historycznych map, tekstów, zdjęć, oraz pocztówek projekt bada dynamikę zjawiska osiedlania się Bambrów oraz ich asymilację z polskim społeczeństwem w czasie i przestrzeni.

Interaktywna prezentacja wyników badań dostępna jest w aplikacji Story Map.

Czy zainteresował Cię ten materiał?