10 branż, w których obecna jest sztuczna inteligencja

10 branż, w których obecna jest sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (SI) na nowo definiuje branże oferując personalizację, automatyzację procesów wprowadzając zamieszanie w sposobie naszej pracy. W dzisiejszych czasach SI obejmuje każdą branżę, od opieki zdrowotnej po działania rządu. 10 branż, w których obecna jest sztuczna inteligencja.

 1. Rolnictwo
  Najpopularniejsze zastosowania sztucznej inteligencji w rolnictwie obejmują robotykę, monitorowanie upraw i gleb, a także analizę predykcyjną. Główni gracze zajmujący się rolnictwem opracowują autonomiczne roboty zaprogramowane do rutynowych zadań rolniczych, takich jak zbiory plonów na dużo większą skalę niż to możliwe jedynie z wykorzystaniem robotników. SI jest wdrażana w monitorowaniu upraw i gleb, wykorzystując widzenie komputerowe i algorytmy głębokiego uczenia się do przetwarzania danych pozyskiwanych przez drony i / lub technologię komputerową w celu monitorowania stanu upraw i gleb. Opracowano oparte na analityce predykcyjnej uczące się modele do śledzenia i przewidywania wpływu nieregularnych zmian pogody na plony.
 2. Centra telefoniczne
  Centra telefoniczne doświadczają rewolucyjnej zmiany wraz z rozwojem botów i automatycznego rozsyłania wiadomości. Uważa się je często za jedną z branż, które są najbardziej zagrożone szybkim starzeniem się w świecie sztucznej inteligencji. Centra obsługi telefonicznej są ważnym ogniwem łączącym firmy i klientów w zakresie obsługi klientów oraz oferowania produktów. Opracowano oprogramowanie SI, aby analizować wpływ sposobu rozmowy z klientami na ich zachowania i zwyczaje. Automatyczne wywołania sterowane przez boty i chatboty mogą prowadzić do wzrostu lojalności klienta w przyszłości, a nawet mogą zostać zaprogramowane do łagodzenia sytuacji, gdy klient jest niezadowolony.
 3. Energia i górnictwo
  SI można zastosować w inteligentnych sieciach energetycznych, aby zwiększyć ich efektywność w dostarczaniu energii oraz przewidzieć, kiedy źródła prądu lub inny sprzęt ulegną awarii. Implementacja sztucznej inteligencji sprawi, że prowadzone analizy będą łatwiejszym i bardziej oszczędnym zadaniem. SI i uczenie maszynowe, to trendy, które spowodują zamieszanie w tej branży, ujawniając ogromne możliwości oszczędności. Duże firmy takie jak General Electric planują w przyszłości korzystanie ze sztucznej inteligencji do zoptymalizowania przepływów energii pomiędzy źródłami i punktami poboru. Według doniesień Bloomberg News, zastosowanie sztucznej inteligencji w energetyce i górnictwie może przynieść globalnie 200 miliardów dolarów oszczędności.
 1. Opieka zdrowotna
  Opieka zdrowotna jest sektorem, w którym sztuczna inteligencja ma nieskończone możliwości, od przyjaznych dla użytkownika botów i chatbotów, pomagającym pacjentom w diagnostyce zdrowotnej po roboty wykonujące precyzyjne operacje. Sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana w opiece zdrowotnej do identyfikowania grup pacjentów wysokiego ryzyka, przewidywania zachorowań, zwiększania szybkości i dokładności leczenia oraz automatyzacji testów diagnostycznych. SI ma ogromny potencjał do ulepszania formułowania leków, działań profilaktycznych i analiz DNA, co pozytywnie wpływa na jakość opieki zdrowotnej.
 2. Własność intelektualna
  W globalnej gospodarce innowacyjnej napędzanej przez sztuczną inteligencję i powiązane technologie, zapotrzebowanie na prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie szybko rośnie i staje się coraz bardziej złożone. SI, analityka Big Data i nowe technologie, takie jak blockchain, mają ogromny potencjał, by sprostać rosnącym wyzwaniom, przed którymi stoją urzędy zajmujące się własnością intelektualną. W przypadku sztucznej inteligencji prawa autorskie są ważnym zasobem własności intelektualnej. Sztuczna inteligencja chroni produkt technologiczny (kod i dane) przed nieautoryzowanym użyciem i odtwarzaniem wykorzystując zabezpieczenia cyfrowe. W ramach strategii własności intelektualnej dla systemów SI ustala się prawa własności intelektualnej w celu ochrony różnych aspektów informacji, a firmy biznesowe mogą jasno definiować i chronić swoją własność intelektualną poprzez rejestrację i dokumentację cyfrową.
 3. Zarządzanie usługami IT
  Technologia SI, wykorzystywana przez sieci korporacyjne i rządowe, będzie dominującym elementem zarządzania usługami IT (ITSM) w przyszłości. SI poprawi wykorzystanie technologii w domach i miejscach pracy. Technologia SI spowoduje zmianę oferty ITSM w trzech kluczowych obszarach: w punkcie początkowym (tworzenie incydentów / żądań), w zautomatyzowanych procesach zaplecza i w zarządzaniu wiedzą. SI wpłynie na branżę zarządzania usługami IT w nadchodzących latach głównie z powodu powtarzających się strat, samoobsługi w przypadku incydentów niskiego poziomu, lepszej organizacji i optymalizacji oraz natychmiastowego przedstawiania informacji, takich jak harmonogramy spotkań generowane za pośrednictwem osobistych asystentów.
 4. Produkcja
  Sztuczna inteligencja jest coraz częściej stosowana w sektorze produkcyjnym, w tym w produkcji pojazdów do automatyzacji i optymalizacji linii montażowych. Wiele branż wymagających złożonej wiedzy, takich jak sektor farmaceutyczny czy służba zdrowia, energicznie planuje i testuje technologie sztucznej inteligencji dla potrzeb podejmowania decyzji. Dane medyczne i wyniki badań są integrowane z SI w celu wsparcia diagnostyki lekarskiej i opracowywania zaleceń dotyczących leczenia.
 1. Wsparcie techniczne
  Wcielenie w życie sztucznej inteligencji w branży usługowej w całym 2018 roku to głównie integracja z asystentami głosowymi i chatbotami obsługiwanymi przez SI. Sterowniki głosowe oparte na sztucznej inteligencji odpowiadają na nieskomplikowane zapytania kierowane do działu pomocy technicznej, takie jak informacje o godzinach pracy lub czasie przybycia technika. Bot zasilany przez sztuczną inteligencję zapewnia znaczny potencjał firmom w zakresie łączenia asystentów głosowych z oprogramowaniem korporacyjnym i z takimi funkcjami jak samoobsługowa diagnostyka lub mechanizmy optymalizacji planowania, pozwalające automatycznie oferować miejsca spotkań.
 2. Handel detaliczny
  Chatboty pomagają sprzedawcom detalicznym zwiększyć ilość danych o kliencie i doprowadzić ich do przewagi konkurencyjnej nad tymi, którzy nie wykorzystują technologii sztucznej inteligencji. Chatboty gromadzą olbrzymie zasoby danych na podstawie działań klientów korzystających z tej technologii poruszając się po stronach internetowych i dokonując zakupów. W przyszłości, chatboty w handlu detalicznym poprawią zdolności konwersacji, rejestrowania słyszalnych reakcji i ostatecznie dostarczą inteligentne dane i analizy detalistom, przechwytując emocje i nastroje ich klientów, aby przewidzieć reakcje emocjonalne w działaniach online. Umożliwi to sprzedawcom detalicznym przedstawianie klientom spersonalizowanych ofert w celu zwiększenia ich lojalności w najbliższej przyszłości.
 3. Transport
  W dziedzinie transportu wykorzystuje się sztuczną inteligencję w krytycznych zadaniach, które obejmują autonomiczne autobusy przewożące pasażerów w Finlandii, Singapurze i Chinach, autonomiczne samochody ciężarowe w San Francisco i kolejowy transport towarowy. Główne wyzwania w branży transportowej, takie jak bezpieczeństwo, niezawodność, problemy z przepustowością, zanieczyszczenie środowiska i emisje energii, dają ogromne możliwości i potencjał do wysokiego zwrotu z inwestycji w innowacje w zakresie sztucznej inteligencji.
Czy zainteresował Cię ten materiał?