5 trendów w obszarze zarządzania danymi – predykcje na rok 2018

5 trendów w obszarze zarządzania danymi – predykcje na rok 2018

W 2017 roku firmy przeznaczyły na rozwiązania z zakresu Big Data i Analityki ponad 150 mld dolarów[1]. Szybko postępująca cyfrowa transformacja i nowe wyzwania, które przed firmami stawia między innymi Komisja Europejska w zakresie RODO, sprawiają, że potrzeba zrozumienia dużych zbiorów danych jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością w organizacji. Potwierdzają to także głosy ekspertów płynące z Davos, którzy przyznają, że obecnie najbardziej poszukiwanymi pracownikami są data scientists, a organizacje, powinny dołożyć wszelkich starań, aby kadra zarządzająca potrafiła współpracować ze specjalistami od danych. Poniżej prezentujemy 5 trendów, które będą miały duży wpływ na zarządzanie danymi w firmach w roku 2018.

Zrozumienie poprzez wizualizację

Podejmowanie każdej decyzji po uprzedniej analizie dostępnych informacji to już praktycznie stały element biznesowej kultury w organizacji. Jednak tradycyjne podejście do Business Intelligence coraz częściej zawodzi. Powodem są m.in. trudności ze zrozumieniem danych, co z kolei prowadzi do opóźnienia i wypaczenia procesu decyzyjnego. Rozwiązaniem jest wizualizacja danych, która dynamicznie zyskuje na popularności wśród szefów komórek biznesowych w firmach. Łączenie wykresów i map z silnikiem analitycznym pozwala na lepsze zrozumienie i przetworzenie informacji. Dlaczego wizualizacja jest tak skuteczna? Jest to bezpośrednio związane z naszymi możliwościami poznawczymi. Połowa naszego mózgu jest dedykowana do przetwarzania obrazów, a 90% informacji trafia do naszego mózgu w formie wizualnej[2]. Dzięki powiązaniu wizualizacji i analizy danych pracownicy każdego departamentu mają bieżący wgląd w funkcjonowanie całej firmy i mogą podejmować decyzje, które w porę zapobiegną potencjalnym kryzysom oraz pozwolą dostrzec nowe okazje biznesowe.

Dane czyste to dane wartościowe

Z uwagi na rosnącą liczbę źródeł danych i potrzebę wykorzystania informacji do działań operacyjnych i marketingowych, firmy potrzebują danych, które będą kompletne i ujednolicone. Badania przeprowadzone przez W8 Data wskazują, że tylko 35% organizacji posiada mechanizmy, które gwarantują regularne czyszczenie danych. Wynika, z tego że prawie 2/3 firm posiada niekompletne, niewłaściwe, niejednolite i zduplikowane dane. Prowadzi to do obniżenia dochodów, nietrafionych decyzji, a finalnie nawet do uszczerbku na wizerunku. Pulpity nawigacyjne mogą pomóc uporządkować „zanieczyszczone dane” i pozwalają szybko zapoznać się z najważniejszymi informacjami oraz monitorować jakość informacji w czasie rzeczywistym.

Dane dostępne i bezpieczne

Dane są użyteczne tylko wtedy, kiedy mamy do nich łatwy dostęp. W tym miejscu pojawia się kwestia bezpieczeństwa zgromadzonych informacji. Z badań przeprowadzonych przez EY[3] wynika, że prawie połowa (48%) ankietowanych firm przyznaje, że ich słabym punktem jest przestarzała architektura bezpieczeństwa oraz mechanizmy bezpieczeństwa informacji. Firmy wskazują również, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem w całym systemie. Potwierdzają to badania KPMG[4], które wskazują, że osoby odpowiedzialne za IT w firmach najbardziej obawiają się złośliwego oprogramowania, a zaraz po tym błędów człowieka.

Obawy te wpływają na sposób korzystania z rozwiązań BI. Organizacje coraz częściej będą unikać tradycyjnego podejścia do business intelligence, które narzuca ograniczenia w obszarze dostępu do danych i raportów, co z kolei przekłada się na niskie wykorzystanie dostępnej wiedzy. Nowoczesne systemy BI promują zarządzanie danymi i pomagają tworzyć bezpieczne i godne zaufania środowisko do samodzielnego przeprowadzania analiz.

Czy potrzebny nam Chief Data Officer?

Dynamika w obszarze wykorzystania danych w organizacjach wymusza na firmach rozwiązanie problemu odpowiedzialności za obszary związane z dostępem do danych i ich bezpieczeństwem. Z badań przeprowadzonych przez KPMG wynika, że w blisko połowie badanych firm, to do dyrektora IT lub dedykowanego pracownika działu IT należy obszar związany z bezpieczeństwem informacji. Zaledwie co dziesiąta organizacja przyznała, że swoich strukturach posiada osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji (CSO/CISO).

Inaczej kształtuje się sytuacja w przypadku odpowiedzialności za dostęp do danych. Narzędzia do wizualizacji informacji są na tyle zrozumiałe i skalowalne, że pozwalają każdemu pracownikowi na dostęp do kluczowych danych dla danego działu. Każdy, kto otrzyma dostęp do tych narzędzi będzie mógł zautomatyzować i zaprezentować informacje w jednym widoku operacji. Jasne prezentowanie danych pozwoli decydentom na wykorzystanie otrzymanych raportów i analiz do mapowania wyników, określania trendów i przewidywania potencjalnych okazji biznesowych.

Zgodność z wymaganiami GDPR (RODO)

Nowe przepisy w obszarze ochrony danych osobowych radykalnie zmienią sposób gromadzenia, przechowywania i usuwania danych. Posiadanie jednego repozytorium danych, które agreguje informacje z różnych źródeł i pozwala na ich łatwe zrozumienie będzie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Scentralizowanie danych w pulpitach pozwalana na szybki dostęp do jednej „wersji prawdy” i umożliwia identyfikację wszelkich rozbieżności w sposobie gromadzenia danych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Najważniejsze jest to, że analiza danych stanie się podstawą wszystkich decyzji biznesowych w nadchodzących latach. Pulpity nawigacyjne będą kluczem do skutecznego wykorzystania posiadanych informacji, które będą kompletne, poprawne, spójne, aktualne i zgodne z GDPR.

 

[1] IDC, Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guidehttps://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42371417

[2]Highcharts, The Role of Data Visualisation in Business Intelligence –  https://www.highcharts.com/blog/post/role-data-visualization-business-intelligence/

[3] EY, „Droga do cyberbezpieczeństwa: wykrywaj, chroń, reaguj” http://www.ey.com/pl/pl/newsroom/news-releases/news-ey-20170113-swiatowe-badanie-bezpieczenstwa-informacji

[4] KPMG, Barometr cyberbezpieczeństwa. Cyberatak zjawiskiem powszechnym https://home.kpmg.com/pl/pl/home/media/press-releases/2018/01/82-procent-firm-w-polsce-bylo-celem-cyberataku-w-2017-roku.html

Czy zainteresował Cię ten materiał?