Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017

Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge 2017

Systemy informacji geograficznej (GIS) stają się przedmiotem zainteresowań coraz większego grona studentów. Jeszcze przed kilkoma laty obsługi narzędzi GIS uczyli się nieliczni, najczęściej byli to studenci geografii lub geodezji. Dziś z podstawami geoinformacji zapoznają się również słuchacze takich kierunków, jak: gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, leśnictwo, czy kierunki techniczne. Po narzędzia GIS sięgają także studenci biologii oraz nauk humanistycznych, zwłaszcza historii i archeologii. Z roku na rok przybywa studentów na kierunkach specjalistycznych, takich jak geoinformatyka i geoinformacja, którzy jednocześnie koncentrują uwagę na różnych aspektach tworzenia i wykorzystywania systemów informacji geograficznej oraz na rozwijaniu umiejętności programowania.

ryc3

GIS Challenge– od pomysłu do realizacji

W ciągu roku w Polsce odbywa się kilkanaście branżowych spotkań, podczas których prezentowane są różnorodne aspekty wykorzystania GIS w badaniach naukowych, administracji lub gospodarce. Do najważniejszych z nich należą m.in. konferencje: GIS w nauce, Środowisko informacji, GIS w praktyce. Początkowo spotkania te miały na celu integrację i wymianę poglądów wśród naukowców, ekspertów i specjalistów, którzy w swojej pracy wykorzystują GIS. W ostatnich latach do tego grona dołączyli studenci, którzy aktywnie uczestniczą niemal we wszystkich wydarzeniach związanych z GIS poprzez wygłaszanie referatów lub prezentację posterów. Dynamizacja działań młodych adeptów GIS przyczyniła się do rozwoju stricte studenckich inicjatyw skupiających się na wykorzystaniu GIS w różnorodnych badaniach naukowych. Warto wspomnieć chociażby o GIS DZIŚ, GIS TEAM, czy Letniej Szkole Geoinformacji GEOGORCE.

Szczególnego podkreślenia wymaga zaangażowanie studentów w przygotowanie opracowań zawierających rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi systemów informacji geograficznej, najczęściej związane z procesem kształcenia i poza nim, w formie działalności dodatkowej, np. w ramach funkcjonowania studenckich kół naukowych czy udziału w samodzielnych lub współautorskich projektach zewnętrznych.

Z myślą o młodych adeptach GIS w różnych dziedzinach, w dniach 10–12 maja 2017 w Lublinie odbędą się pierwsze Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge. Jest to nowa inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych różnych typów.

Organizatorzy i współorganizatorzy

Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opiekę merytoryczną nad Akademickimi Mistrzostwami Geoinformatycznymi – GIS Challenge 2017 sprawuje Komitet Naukowy, któremu przewodniczy Pani dr hab. Beata Konopska (UMCS). W roli współorganizatorów występują liczne ośrodki akademickie, stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele uczestniczą w przygotowaniu i przeprowadzeniu Mistrzostw. Są to: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – Katedra Geomatyki; Akademia Morska w Szczecinie – Instytut Geoinformatyki; Politechnika Gdańska – Katedra Geodezji; Politechnika Warszawska – Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i SIP; Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Geoekologii; Uniwersytet Gdański – Centrum GIS; Uniwersytet Jagielloński – Zakład Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji; Uniwersytet Łódzki – Zakład Geoinformacji; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Katedra Geomatyki i Kartografii; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki; Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa; Uniwersytet Wrocławski – Zakład Geoinformatyki i Kartografii.

ryc2

Lista współorganizatorów jest otwarta. Inicjatorzy wydarzenia zapraszają przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich i technicznych w Polsce do aktywnego włączenia się w przygotowania do GIS Challenge 2017 w Lublinie.

Idea GIS Challenge

GIS Challenge nawiązuje do popularnych w Polsce i za granicą IT Challenge ­− krajowych i międzynarodowych konkursów organizowanych między innymi przez takie firmy, jak ABB czy Atos, a także do Akademickich Mistrzostw Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPwPZ), odbywających się już od 20 lat w polskich ośrodkach naukowych. Skala organizowanych przedsięwzięć jest bardzo różna. W tym miejscu warto wspomnieć także Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym oraz Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym. Bez względu na status organizatora czy rangę wydarzenia formuła “wyzwań” jest podobna. W ramach konkursu rywalizują zespoły dwu- i trzyosobowe, które w ciągu zaledwie kilku godzin mają rozwiązać określoną liczbę zadań polegających na tworzeniu nowych, innowacyjnych programów.

Główną ideą GIS Challenge 2017 jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia pod kątem wykonywania analiz przestrzennych, a także sposobów rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Kolejne edycje zostaną wzbogacone o zadania związane z programowaniem oraz zarządzaniem bazami danych przestrzennych. GIS Challenge, podobnie jak Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym, skierowany jest do studentów I i II stopnia. Uczestnicy GIS Challenge 2017 będą zespołowo rywalizować o miano najlepszej drużyny w Polsce. Będzie to także krok w kierunku zwiększenia współpracy z firmami z branży GIS oraz dziedzin pokrewnych, których pracownicy na co dzień napotykają wiele problemów technicznych i analitycznych, co potwierdzają dyskusje zarejestrowanych użytkowników podejmowane na branżowych forach krajowych (np. grupy GIS i GEOINFORMATYCY na GoldenLine) oraz zagranicznych (LinkedIn, Geographic Information Systems Stack Exchange będące częścią StackExchange).

Przebieg Mistrzostw

Ogólne założenia określone zostały w Regulaminie GIS Challenge. Zgodnie z nim uczestnikami Mistrzostw mogą być wyłącznie studenci polskich uczelni zorganizowani w drużyny dwu- lub trzyosobowe. Każda z drużyn w ciągu 6 godzin rywalizacji będzie musiała rozwiązać jak najwięcej zadań o zróżnicowanej tematyce, które zostaną wylosowane z przygotowanej puli zadań. Problematyka zadań będzie związana bezpośrednio z analityką, teledetekcją, fotogrametrią oraz bazami danych. Ponadto pojawią się również zadania międzyobszarowe, wymagające wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin. Za ocenę zadań odpowiedzialni będą członkowie Komisji Sędziowskiej, do której należą pracownicy wyższych uczelni z całego kraju oraz przedstawiciele firm branżowych, których działalność wiąże się z wdrażaniem i zarządzaniem systemami GIS.

Wydarzenia towarzyszące

Poza rywalizacją, na uczestników GIS Challenge czekać będzie wiele innych atrakcji. Pierwszy dzień to aklimatyzacja oraz warsztaty z tworzenia i zarządzania serwisami mapowymi w technologii ArcGIS Online oraz Open-Source opartej na rozwiązaniach PostgreSQL, OpenLayers i Leaflet. W drugim dniu Mistrzostw odbędzie się wspólne rozwiązywanie przykładowych problemów, mające na celu zapoznanie zawodników z formą zadań analitycznych oraz integrację grupy w procesie poszukiwania i omówienia najlepszego rozwiązania. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń studentów różnych dyscyplin naukowych, wykorzystujących narzędzia GIS do różnorodnych celów i często w odmiennym środowisku oprogramowania.

Oprócz wytężonej pracy nad zadaniami konkursowymi, studenci będą mogli osobiście poznać wielu specjalistów z branży GIS oraz IT. Przedstawiciele firm wspierających GIS Challenge oraz naukowcy będą bowiem obecni przez cały czas trwania Mistrzostw. Spotkania, odbywające się w przerwach między kolejnymi punktami programu, będą doskonałą okazją do zademonstrowania osiągnięć, wymiany doświadczeń teoretyków i praktyków GIS, a przede wszystkim doskonałym forum do nawiązania nowych znajomości, które z pewnością zaowocują współpracą potencjalnych pracodawców z najzdolniejszymi studentami posługującymi się technikami GIS.

Podejmij wyzwanie!

Oferta wydarzeń adresowanych do użytkowników systemów informacji geograficznej w Polsce stale się poszerza. Rokrocznie odbywa się wiele szkoleń i warsztatów skierowanych nie tylko do pracowników naukowych i przedstawicieli biznesu, ale coraz częściej również do studentów. Ci ostatni regularnie pojawiają się także na takich konferencjach naukowych, jak chociażby GIS w nauce, prezentując swoje prace wykonane w ramach działalności kół naukowych lub w toku studiów.

Obserwując wzrost aktywności młodych adeptów GIS, organizatorzy wyrażają nadzieję na zainteresowanie Akademickimi Mistrzostwami Geoinformatycznymi GIS Challenge. W 2017 roku organizatorzy przewidują udział 50 zespołów. Wszystkich, którzy odważą się podjąć to wyzwanie, zapraszamy do Lublina! Każdy z uczestników otrzyma symboliczne upominki, a najlepsi – atrakcyjne nagrody.

Szczegółowe informacje znajdują na stronie internetowej http://gischallenge.com/ i profilu Mistrzostw na Facebooku https://www.facebook.com/GIS-Challenge-1756568544616988/.

Czy zainteresował Cię ten materiał?