Aktualny obraz ryzyka

Aktualny obraz ryzyka

rsa_logoRSA Insurance Group, wiodący międzynarodowy ubezpieczyciel od 15 lat wykorzystuje technologię Esri, która pomaga firmie lepiej rozumieć i zarządzać globalnym ryzykiem występowania zagrożeń. Platforma Esri zintegrowana z innymi, ważnymi systemami umożliwia pracownikom RSA podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych, a także szybkie i efektywne reagowanie na poważne zdarzenia.

Wyzwanie

Złożone czynniki, na przykład ekstremalne zmiany klimatyczne, wciąż stwarzają nowe zagrożenia w różnych miejscach. Wyzwaniem dla firm ubezpieczeniowych jest dokładne zrozumienie ryzyka związanego z bieżącymi i pojawiającymi się zagrożeniami. Istotne jest również przeanalizowanie, w jaki sposób wpływają one na sposoby określania ryzyka i jak najlepiej podchodzić do zarządzania ryzykiem w różnych obszarach geograficznych.

RSA była jednym z pierwszych ubezpieczycieli wykorzystujących funkcjonalność systemów informacji geograficznej (GIS), początkowo stosując taki system do bardziej szczegółowego zrozumienia zagrożenia powodziowego w miejscu ubezpieczania nowych działań biznesowych. Od tego czasu RSA cały czas rozwija wykorzystanie GIS w swojej działalności w skali globalnej.

Rozwiązanie

W samym sercu biznesu RSA pracuje korporacyjna platforma GIS wykorzystująca technologię Esri ArcGIS Server, serwisowana przez Esri UK. „Ten główny system obsługuje naszą działalność w zakresie ubezpieczania nieruchomości na całym świecie”, mówi Rob Osment, Global GeoRisk Director w RSA. „Pomaga nam on zrozumieć, jakie zagrożenia mogą zaistnieć dla danej nieruchomości i czy, w związku z tym, jesteśmy w stanie ubezpieczać nowe działania biznesowe realizowane na tym obszarze.”

RSA wykorzystuje również szeroko najnowsze narzędzia ArcGIS Desktop, zgodnie z korporacyjną umową licencyjną zawartą z Esri UK. Niewielki zespół ekspertów GIS w RSA stosuje zaawansowane techniki analiz przestrzennych do tworzenia modeli zagrożeń i przygotowywania raportów, które zapewniają wgląd w zmieniające się profile ryzyka.

Ponadto, platforma GIS Esri została zintegrowana z podstawowymi systemami biznesowymi RSA wykorzystywanymi do wyceny i przygotowywania polis. Dzięki temu około 3000 pracowników w swojej codziennej pracy regularnie korzysta z GIS i z narzędzi do tworzenia map. „Wielką zaletą ArcGIS jest to, że wszystkie ważne analizy realizowane są w tle „, mówi Osment.

Korzyści

RSA w ciągu ponad 15 lat korzystania z rozwiązań GIS Esri odniosła znaczące korzyści biznesowe, takie jak:

Lepsze zrozumienie globalnego ryzyka

Dzięki wykorzystywaniu ArcGIS, RSA jest w stanie skorzystać z rosnącej dostępności otwartych danych w celu lepszego zrozumienia ryzyka wystąpienia zagrożeń, a tym samym wspomaga ubezpieczycieli w podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Rozumiejąc biznes, który jest już objęty ubezpieczeniem, pomaga ubezpieczycielom ustalić, czy są w stanie ubezpieczyć więcej działań, nie przekraczając granic ryzyka ubezpieczeniowego.

Bardziej konkurencyjne ceny

Zwykle uznawano, że wszystkie nieruchomości o tym samym kodzie pocztowym powinny być obciążone taką samą składkę ubezpieczeniową od konkretnego zagrożenia. Jednak RSA może precyzyjnie określić każdy ubezpieczany obiekt, a składka ubezpieczeniowa może dokładniej odzwierciedlać ryzyko objęte polisą. Na przykład osoba mieszkająca na wzgórzu powinna płacić niższą stawkę za ubezpieczenie od zalania przez falę powodziową niż ktoś, kto mieszka w dolinie, w pobliżu rzeki. „Korzystanie z ArcGIS i z opracowanych przez nas modeli ryzyka, pomaga nam dokładniej rozumieć ryzyko powstania zagrożeń i lepiej dostosowywać ceny do rzeczywistego ryzyka”, mówi Osment.

Szybka i efektywna obsługa klienta

Jeśli nastąpi powódź, pożar, czy eksplozja, RSA może natychmiast stwierdzić, którzy z jej klientów ponieśli szkody. Następnie może szybko podjąć aktywne działania aby pomóc tym klientom, zanim jeszcze zgłoszą oni swoje roszczenia. „Klient, który kupił polisę w RSA, kupił także obietnicę, że będziemy mu pomagać, kiedy wydarzy się coś złego „, mówi Osment. „GIS stawia nas w pierwszym szeregu, pozwala sprawniej reagować i rozwiązywać problemy naszych klientów tak szybko jak to możliwe.”

Strategia biznesowa oparta na lepszych informacjach

W przypadku takich wydarzeń, jak groźna powódź, zespół RSA zajmujący się analizą ryzyka wykorzystuje ArcGIS do przygotowania prezentacji dla decydentów. Analizuje to, co się wydarzyło, a także implikacje tego zdarzenia dla biznesu. Przygotowane raporty zawierają przejrzyste opisy złożonych sytuacji i są wykorzystywane do wprowadzania zmian w strategii biznesowej. Na przykład, ArcGIS pomaga menedżerom ocenić, czy RSA we właściwy sposób szacuje poziom ryzyka występujący w różnych miejscach.

Efektywność w skali globalnej

Integracja ArcGIS z innymi systemami pozwala wielu pracownikom oszczędzać czas, ponieważ wykonując swoje rutynowe działania nie muszą już dodatkowo korzystać z map ryzyka. Poza tym ArcGIS przekazuje takie same informacje wszystkim pracownikom firmy, niezależnie od tego, czy pracują w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, czy Skandynawii. Jak mówi Katie Ward, Global GeoRisk Consultant w RSA: „Każdy dostaje taki sam, aktualny obraz globalnego ryzyka, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.”

Źródło – http://resource.esriuk.com/rsa-insurance-group/

Czy zainteresował Cię ten materiał?