Co nowego w ArcGIS Online cz. 1

Co nowego w ArcGIS Online cz. 1

ArcGIS Online zostało zaktualizowane o opisane poniżej nowe funkcje i ulepszenia. Nowa wersja zawiera bardziej elastyczną funkcjonalność do zarządzania i przeglądania zasobów, Insights for ArcGIS, oraz ulepszenia administrowania i inne usprawnienia.

Funkcjonalność użytkowa

Strona startowa

Możesz określić stronę początkową, którą zobaczysz po zalogowaniu się na swoje konto. Jest ona ustawiana w twoim profilu.

1

Określona strona pojawia się za każdym razem, gdy logujesz się w swojej witrynie. Na przykład możesz ustawić swoją stronę początkową na Galeria, aby przejść bezpośrednio do strony galerii swojej instytucji lub ustawić swoją stronę początkową na Mapa, aby automatycznie, po zalogowaniu, otworzyć przeglądarkę map. Więcej dowiesz się zaglądając na Stronę startową.

App Launcher

Administratorzy mogą teraz udostępniać aplikacje internetowe użytkownikom, dodając je do programu uruchamiającego aplikacje App launcher. Program ten pojawia się po zalogowaniu w prawym górnym rogu obok opcji Wyszukaj po zalogowaniu.

2

Użytkownicy mogą spersonalizować widok aplikacji App launcher, przeciągając i upuszczając ikony aplikacji, aby zmienić kolejność ich wyświetlania.

Status zasobów

Elementy można teraz oznaczać jako wiarygodne lub nieaktualne w ustawieniach elementu. Administratorzy i opiekunowie zasobów – ci, którzy mają uprawnienia do ich aktualizowania – mogą teraz oznaczać elementy jako wiarygodne. Użytkownicy mogą obniżać „wartość” elementów, których są właścicielami. Ustawienie statusu ułatwia użytkownikom znalezienie wiarygodnych elementów, jednocześnie zniechęcając do korzystania z tych, które są niepewne lub nieaktualne. O statusie mówi odpowiednia ikona na stronie opisu elementu.

3

Podczas wyszukiwania lub przeglądania zasobów może być używany filtr statusu. Podczas tworzenia map za pomocą przeglądarki map, użytkownicy mogą również ograniczać przeszukiwanie warstw do warstw wiarygodnych. Status wiarygodny jest obecnie widoczny tylko dla użytkowników w organizacji, a status nieaktualny również widoczny poza organizacją.

4

Informacja o elemencie

Nowy pasek stanu i interaktywna lista kontrolna na stronach elementów pomagają właścicielom i administratorom poprawić informacje o elementach, ułatwiając innym ich znalezienie, zrozumienie i wykorzystywanie.

5

Gdy szczegóły elementu są skompletowane, pasek stanu pokazuje bieżący stopień uzupełnienia informacji o elemencie i podpowiada możliwe ulepszenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o elemencie.

Urządzenia mobilne

ArcGIS Online zostało udoskonalone do wydajniejszej obsługi na urządzeniach mobilnych. Możesz teraz otwierać warstwy w przeglądarce mapy przy użyciu nowego linku otwierania na stronie właściwości warstwy. Możliwe logowanie za pomocą danych firmowych lub sieci społecznościowej oraz uzyskiwanie pomocy w zakresie hasła i nazwy użytkownika

Insights for ArcGIS

Insights for ArcGIS to internetowe środowisko do analizy danych, które umożliwia wykonywanie iteracyjnych i eksploracyjnych analiz danych. Nowa wersja jest już dostępna w ArcGIS Online, wcześniej można było z niej korzystać tylko w ArcGIS Enterprise.

6

Korzystając z powiązanych interaktywnych kart, możesz badać dane przestrzenne i nieprzestrzenne. Powiązane Karty umożliwiają kliknięcie mapy lub wykresu i wyświetlenie zrelacjonowanych danych na innej karcie. W powyższym przykładzie przestępstwa są badane według rodzaju, liczby i częstotliwości, po to, aby zobaczyć, czy wzorce ich występowania zmieniają się w czasie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią strony Insights for ArcGIS website lub dokumentacji Insights for ArcGIS.

Przeglądarka map

Przeglądarka map jest wbudowaną aplikacją, która umożliwia przeglądanie i tworzenie map, nawigację, wyświetlanie szczegółów mapy, edycję, wykonywanie analiz i wiele innych funkcji (w zależności od uprawnień). Poniżej przedstawiono nowości w tej wersji.

Narzędzia analityczne obejmują funkcję Znajdź centroidy (Find Centroids) umożliwiającą wyznaczenie geometrycznego środka obiektów wielopunktowych, liniowych lub obszarowych.

7

Agreguj punkty (Aggregate Points) i Sumuj w obrębie (Summarize Within) mają nową opcję generowania niestandardowych kwadratów lub sześciokątów do agregowania punktów zamiast sumowania danych we własnej warstwie obiektów powierzchniowych.

Zabłyśnij swoją mapą korzystając z nowego zestawu symboli Firefly. Symbol z tego zestawu to kropka z kolorowym efektem poświaty, przydatnym przy tworzeniu efektownych map tematycznych. Symbole te są szczególnie skuteczne w przypadku korzystania z mapy bazowej World Imagery (Firefly).

8

Zobacz więcej symboli Firefly i map bazowych w Living Atlas of the World.

W nowej wersji oprogramowania możesz używać operacji geometrycznych w wyrażeniach Arcade zdefiniowanych dla stylów inteligentnego mapowania, etykietowania i okien rozwijalnych. Używaj zaawansowanych funkcji do normalizowania według obszaru, testowania relacji przestrzennych, obliczania odległości między zdefiniowanymi obszarami i do wielu innych działań.

Możesz teraz zaktualizować adres URL warstw twojej mapy z protokołu http na HTTPS lub z wersji testowej warstw usługi ArcGIS do wersji produkcyjnych. Funkcjonalność ta jest dostępna na karcie Parametry (Settings) we właściwościach mapy. ArcGIS Online sprawdza każdą warstwę na mapie. Jeśli jakieś warstwy używają protokołu http, ArcGIS Online podejmuje próbę wysłania do niej żądania przy użyciu protokołu HTTPS, a następnie aktualizuje mapę i powiązane z nią elementy, które należą do ciebie lub którymi administrujesz. Jeśli warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, otrzymasz powiadomienie, a adres URL warstwy nie zostanie zaktualizowany. Zobacz Ustawienia warstwy (Layer Settings), aby uzyskać więcej szczegółów.

Dostępne teraz opcja Strzałki (Arrows), pozwala wskazać kierunek podczas nadawania stylu obiektom liniowym. Zobacz Zmiana symboli (Change symbols), aby uzyskać więcej informacji.

Możesz teraz także dodawać do swojej mapy pliki GeoJSON. GeoJSON jest szeroko stosowanym otwartym standardem kodowania różnorodnych struktur danych geograficznych w formacie JavaScript Object Notation (JSON). Zobacz Dodawanie warstw z plików (Add layers from files).

 

Część druga artykułu …

Czy zainteresował Cię ten materiał?