Co nowego w ArcGIS Online cz. 2

Co nowego w ArcGIS Online cz. 2

Część pierwsza artykułu …

Przeglądarka scen 

Przeglądarka scen (Scene Viewer) to wbudowana w ArcGIS Online aplikacja do tworzenia interaktywnych działań na scenach 3D. Poniżej przedstawiono nowości w tej wersji.

W Przeglądarce scen (Scene Viewer) możesz teraz mierzyć odległości w 3D pomiędzy dwoma punktami. Wybierz różne jednostki pomiarowe i wykorzystaj interaktywne „linie laserowe”, aby obliczyć odległości między obiektami. Zobacz Pomiar sceny (Measure your scene).

9

Działanie warstw scen znacznie się poprawiło. Warstwy z budynkami i zintegrowaną nieregularną siatką wielokątów (mesh) są teraz wczytywane szybciej, zgodnie z kolejnością priorytetów. Dodatkowo, podczas powiększania dane są tymczasowo buforowane, dzięki czemu warstwy odświeżają się znacznie szybciej.

Symbole 3D z ArcGIS Pro mogą być teraz używane w twojej scenie z wykorzystaniem plików stylów opublikowanych w ArcGIS Pro. Ponadto administratorzy mogą teraz konfigurować niestandardowe style internetowe do wykorzystania w Przeglądarce scen.

10

Inne udoskonalenia w Przeglądarce scen obejmują włączenie zasobów subskrypcji 3D ArcGIS Marketplace i obsługę 3D na urządzeniach mobilnych (nadal w fazie eksperymentalnej).

Zbieranie i zarządzanie danymi

Możesz teraz używać plików CSV i Microsoft Excel przechowywanych w Microsoft One Drive i Dropbox do publikowania hostowanych warstw obiektowych. Jeśli zaktualizujesz dane w pliku na dysku w chmurze, możesz zastąpić dane w hostowanej warstwie obiektowej przy użyciu aktualnych danych z chmury. Dysk Google, obejmujący Arkusze Google, będzie obsługiwany wkrótce. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie i publikowanie plików z usługi Cloud Drive.

Administratorzy i właściciele danych mogą teraz dołączać dane do warstw w istniejących, hostowanych warstwach obiektów bez potrzeby nadpisywania całej hostowanej warstwy obiektowej.

Możesz teraz zdefiniować obszar zainteresowania dla hostowanych widoków warstwy obiektowej, aby ograniczyć dostęp tylko do obiektów w określonym obszarze.

Dostępne są nowe opcje edycji hostowanych warstw obiektowych i ich widoków, zapewniające dokładniejszą kontrolę nad tym, jakie operacje mogą wykonywać edytorzy.

11

Po włączeniu edycji, wskaż opcję edycji dozwolonej dla warstwy obiektowej. Więcej szczegółów znajdziesz w Zarządzeniu ustawieniami edytora (Manage editor settings.

Living Atlas

ArcGIS zawiera Living Atlas of the World, globalną kolekcję wiarygodnych, sprawdzonych zasobów udostępnionych przez Esri i społeczność GIS. Living Atlas to zintegrowana część platformy ArcGIS, zapewniająca łatwy dostęp do map bazowych, map i warstw dotyczących wielu różnych tematów.

Wektorowe mapy bazowe Esri zostały zaktualizowane z uwzględnieniem dodatkowych treści i stylów dostarczonych przez społeczność Esri. Dostępne są również nowe wektorowe mapy bazowe. Poniżej pokazano warstwę Nova – niedawno wprowadzoną warstwę kafli wektorowych, która zawiera szczegółową mapę bazową dla świata z ciemnym tłem i ze świecącą niebieską symboliką.

12

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z nowych map bazowych zobacz posty na blogu Vector Basemaps . Więcej informacji o Nova, znajdziesz  we właściwościach mapy.

Wydana została nowa wersja aplikacji SSURGO Downloader, zapewniająca szybki dostęp do gotowych do użycia pakietów map zawierających użyteczne dane o glebach z ponad 150 atrybutami pochodzącymi z zestawu danych SSURGO.

13

Aby korzystać z tej aplikacji, przejdź do obszaru, który cię interesuje i kliknij mapę. Otworzy się okno. Kliknij Download, a pakiet mapy zostanie skopiowany na twój komputer.

Mapa bazowa World Imagery została zaktualizowana dodatkowymi zestawami zdjęć DigitalGlobe dla kilku krajów, w tym obrazami Basemap+Vivid o rozdzielczości poniżej  1  metra dla Australii i Stanów Zjednoczonych. Ponadto opublikowano zobrazowania Basemap+Metro (również o rozdzielczości poniżej 1 metra) dla kilkuset dodatkowych miast na całym świecie.

Dokonano aktualizacji map demograficznych dla Niemiec i kilku innych krajów. Teraz mapy te zawierają najnowsze dane demograficzne dla . Ponadto, aktualizacje zostały opublikowane dla kilku innych krajów, korzystając z najnowszych danych demograficznych Michael Bauer.

Dla kilku krajów opublikowano szczegółowe granice lokalne, oparte na wiarygodnych danych z oficjalnych źródeł krajowych. Warstwy te mogą służyć do wizualizacji i analiz w ArcGIS Online. Aby uzyskać najnowsze informacje, zobacz posty na Living Atlas .

ArcGIS Hub

ArcGIS Hub to platforma do publicznego zaangażowania i współpracy z członkami społeczności. Narzędzie to sprawia, że inteligentna społeczność jest bogatsza o wiedzę odnośnie kontekstu i celu gromadzenia danych.

14

ArcGIS Hub został niedawno zaktualizowany zgodnie z poniższym opisem.

Udoskonalenia obejmują nowe karty, które umożliwiają szybkie i łatwe konfigurowanie i dostosowywanie witryn. Motywy witryny mają ulepszony edytor, teraz zawierają 7 konfigurowalnych opcji motywu. Inicjatywy obejmują lepsze narzędzia do zarządzania i monitorowania członków zespołu oraz ulepszenia Panelu społeczność Członkowie społeczności mogą logować się do twojego huba, analizować dane i wnosić swój wkład w lokalne działania. Hub obsługuje teraz 31 języków oraz obejmuje ułatwienia dostępu i ulepszenia w zakresie urządzeń mobilnych. Więcej informacji można znaleźć w artykule ArcGIS Hub updates for December 2017.

Administrowanie

Role niestandardowe obejmują uprawnienia do łączenia z grupami firmowymi. Aby skorzystać z nowego uprawnienia w istniejących niestandardowych rolach, rozpocznij edycję roli, dodaj nowe uprawnienie i zapisz rolę.

Członkowie z kontem poziomu 1 mogą teraz dołączać do grup zewnętrznych, jeśli są przypisani do niestandardowej roli posiadającej to uprawnienie.

Członkowie, którzy mają uprawnienia do aktualizacji informacji na koncie członkowskim, mogą teraz również resetować hasła dla innych członków. Resetowanie haseł nie jest już przywilejem zarezerwowanym dla administratorów.

Nowe ustawienie pozwala administratorom wyłączać dostęp offline dla wszystkich licencji ArcGIS Pro w organizacji do trybu offline.

Proces zapraszania został poprawiony; podczas zapraszania i dodawania członków możesz teraz włączyć dostęp do  Esri. Członek, którego konto ma włączony dostęp do Esri, może korzystać z serwisów My Esri i GeoNet Community oraz z forów, dostępu do kursów prowadzonych na platformie  e-learningowej na stronie szkoleń oraz zarządzania pocztą e-mail od Esri.

Instytucje mogą teraz tworzyć grupy, których członkostwo jest kontrolowane przez grupy skonfigurowane na podstawie protokołu SAML.

Czy zainteresował Cię ten materiał?