Co sprawia, że korporacyjny GIS odnosi sukcesy?

Co sprawia, że korporacyjny GIS odnosi sukcesy?

Wdrożenie GIS z sukcesem wymaga więcej niż tylko technologii. To, czy jest ono pomyślne w znacznym stopniu zależy od motywacji pracowników. Muszą oni umieć zarządzać zmianami i skutecznie stosować rozwiązania technologiczne w sposób zrównoważony, wzorując się na najlepszych praktykach. Asystent pewnego menedżera miasta powiedział mi kiedyś: „to, czy wdrożenie naszego GIS-u odniesie sukces, czy nie, nie zależy od technologii. Zależy od ludzi.”

Stań się liderem

Dwa kluczowe elementy udanego wdrożenia GIS to wizja i przywództwo. Jeśli jesteś menedżerem GIS, musisz być kimś więcej niż tylko menedżerem. Musisz być liderem w swojej organizacji. Musisz obudzić swoją organizację – i powiązane z nią osoby – na możliwości i korzyści płynące z wykorzystywania GIS. Oznacza to, że musisz promować korzyści płynące z GIS wśród swoich współpracowników i szerzej, wśród członków społeczności.

Przekonaj ich, że GIS potrafi więcej niż tylko tworzyć mapy. Niech dowiedzą się od ciebie, że analizy przestrzenne dostarczają wiedzy, która nie jest dostępna przy użyciu jakiejkolwiek innej technologii, i że każdy może z nich łatwo skorzystać Taka krytyczna wiedza pozwala podejmować lepsze decyzje, działać bardziej efektywnie, a dzięki temu zaoszczędzić czas i pieniądze.

Aby zrealizować tę wizję platformy lokalizacyjnej, która z powodzeniem wspiera działalność biznesową organizacji, musisz zrozumieć jak GIS może przyczynić się do jej sukcesu. Porozmawiaj z liderami w swojej organizacji, aby zrozumieć ich wizję i problemy, a następnie wdrażaj zrównoważone rozwiązania GIS, dostosowane do tych właśnie. Dostarczaj liderom takich rozwiązań, które mogą sami wykorzystać, na przykład działających w sieci kokpitów menedżerskich. Przemiana menedżerów w użytkowników GIS pozwoli im zrozumieć wartość GIS. Podniesie to twoją pozycję w organizacji, a także podniesie GIS do rangi korporacyjnego systemu biznesowego o znaczeniu krytycznym.

Udane wdrożenie GIS potrzebuje również przygotowywanego na bieżąco planu strategicznego. Żaden korporacyjny system informatyczny nie odniesie sukcesu bez skutecznego planu strategicznego. Plan ten nie musi być obszernym dokumentem, którego opracowanie wymaga ogromnego wysiłku, i który będzie się tylko kurzył na półce w szafie. Może on być tak prosty, jak macierz pokazująca, które możliwości GIS zostały wdrożone w których wydziałach.

W planie należy zidentyfikować docelowe obszary, w których będzie następował rozwój GIS, ustalić dla nich priorytety i przedstawić kolejne etapy realizacji odpowiednich rozwiązań spełniających potrzeby organizacji. Kluczem do powodzenia jest stała aktualizacja planu, dzięki której będzie on zawsze skuteczny. Plan ten powinien być zgodny z planem strategicznym rozwoju systemu informatycznego organizacji, jak również z ogólnym planem strategicznym organizacji.

Efektywne zarządzanie jest kolejnym kluczem do udanego GIS. Oznacza to, że musisz dysponować odpowiednią strukturą organizacyjną, która sprawi, że GIS będzie tak skuteczny, jak to możliwe. Nie powinieneś tworzyć czegoś, co będzie przeszkodą na drodze postępu.

Kluczowe jest również istnienie „sponsora wykonawczego” GIS. Powinno się powołać komitet sterujący GIS składający się z decydentów, którzy mogą podejmować decyzje biznesowe. Obejmują one decyzje o tym, czy wdrożenie GIS powinno wykorzystywać oprogramowanie komercyjne (off-the-shelf – COTS), czy też jakieś niestandardowe rozwiązania autorskie. Komitet sterujący powinien również nadać priorytety projektom GIS uwzględniając ich znaczenie dla organizacji. Dzięki temu specjaliści GIS będą mogli pracować w sposób zrównoważony, dobrze dostosowany do misji organizacji.

Uwzględniaj zmiany

ArcGIS, jak i sposoby jego wdrażania ciągle ewoluują. Aby nadążyć za coraz szybszym tempem zmian technologicznych, musisz mieć ich świadomość. Naucz się radzić sobie ze zmianami w ramach swojej codziennej pracy. Jeśli świadomie nie poświęcisz czasu na zarządzanie zmianami, nie będziesz miał wpływu na żadną z nich. Zmiany są trudne, ale nie można ich lekceważyć. Skuteczne i stałe zarządzanie zmianami jest podstawą odniesienia sukcesu przez organizację.

Powinieneś to zrobić uczestnicząc w programach ArcGIS beta. Subskrypcja Esri Developer Network pozwoli Ci wypróbować nowe możliwości najnowszych wersji ArcGIS i dowiedzieć się, jakie korzyści mogą one przynieść twojej organizacji.

Jeśli implementacja ArcGIS ma odnieść sukces, to wykorzystywane aplikacje muszą przemawiać do pracowników. Wraz z szerokim zaakceptowaniem urządzeń mobilnych (telefonów czy tabletów) i ekosystemów ich aplikacji, zmieniły się oczekiwania ich użytkowników końcowych.

Nie chcą oni już czytać podręcznika lub brać udziału w szkoleniach, aby dowiedzieć się, jak korzystać z aplikacji. Nie będą korzystać z aplikacji, które replikują pulpit z wieloma warstwami, aby włączać i wyłączać paski pełne narzędzi. Aplikacje muszą być ukierunkowane, intuicyjne i muszą działać na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie.

Wraz z rozpowszechnieniem inteligentnych urządzeń mobilnych, pracę można wykonywać gdziekolwiek i kiedykolwiek – decyduje o tym pracownik. Również aplikacje GIS muszą być gotowe do pracy i tak samo łatwe w użyciu, jak każda inna aplikacja. Celem jest zapewnienie, że wszyscy wykorzystują najnowsze i najbardziej wiarygodne dane i procesy, a jednocześnie utrzymywanie tych danych i procesów w znanym, kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. ArcGIS zawiera aplikacje, które można łatwo konfigurować oraz narzędzia do tworzenia aplikacji bez konieczności pisania kodu. Zapoznaj się z nimi i korzystaj z tych, które są przydatne dla procedur pracy w twojej organizacji.

Ostatnim kluczem do pomyślnego wdrożenia GIS są dobrze przygotowani pracownicy. GIS to szybko zmieniająca się technologia, dlatego niezwykle ważne jest, aby specjaliści GIS uczestniczyli w corocznych szkoleniach. Realizuj plan rozwoju pracowników, który zawiera ścieżki edukacyjne dla użytkowników GIS w twojej organizacji z uwzględnieniem zakresów ich odpowiedzialności.

Menedżer GIS musi posiadać umiejętność zarządzania biznesem, umiejętności technologiczne i informatyczne. Jako menedżer GIS musisz promować umiejętności członków swojego zespołu wśród liderów organizacji. Powinieneś także opracować i realizować biznesplan i plan zarządzania zmianami – oba plany powinny stanowić części strategicznego planu wdrażania GIS.

Aby odnieść sukces, musisz posiąść te umiejętności. Musisz także nauczyć się, jak korzystać z korporacyjnego systemu informatycznego wdrażając umowy SLA, projektując architekturę systemu, integrując system, a także jak zapewnić jego bezpieczeństwo i jak zarządzać projektami.

Nie rób tego sam

Nieudane wdrożenie GIS to wynik oparcia się wyłącznie na zasobach wewnętrznych. Wdrożenie i utrzymanie efektywnego korporacyjnego GIS-u wymaga pomocy z zewnątrz. Zaplanuj uzyskanie pomocy ze strony Esri i/lub partnerów Esri. Pomoc zewnętrznych, doświadczonych specjalistów zwiększy prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu, zminimalizuje ryzyko i skróci czas potrzebny na wdrożenie.

Esri oferuje wiele zasobów, aby pomóc Ci w odniesieniu sukcesu. Skorzystaj z nich:

  • Przeczytaj White Paper Esri, Architecting the ArcGIS Platform: Best Practices.
  • Czytaj artykuły przygotowywane przez menedżerów GIS, publikowane w każdym numerze magazynu ArcUser.
  • Czytaj posty na blogu Managing GIS w Esri Insider.
  • Zapisz się i bądź uczestnikiem grupy LinkedIn.
  • Bierz udział w GIS Managers’ Open Summit w czasie Esri User Conference.
  • Skontaktuj się z zespołem Esri – twój sukces to ich praca.

Materiał w oryginale pochodzi z magazynu ArcUser (Winter 2017).

Czy zainteresował Cię ten materiał?