Czas porozmawiać o biznesie z GIS-em

Czas porozmawiać o biznesie z GIS-em

GIS to jedna z technologii zmieniających świat, którą przyjęły agencje na wszystkich szczeblach administracji. I to jest coś wspaniałego. GIS może przynieść wiele korzyści, od podniesienia wydajności organizacji po zwiększenie dochodów i oferowanie nowych usług. Na pierwszy rzut oka GIS może być używany do wsparcia dowolnego działania administracji, od prac publicznych po planowanie, transport, zdrowie i opieką społeczną. Ponieważ GIS jest częścią świata IT, prawie wszystkie dyskusje na jego temat mają charakter techniczny. Kiedy rozmawiam i pracuję z agencjami rządowymi w USA, które używają systemów informacji geograficznej, widzę powracający motyw – większość z nich nie w pełni wykorzystuje tę technologię.

Jednym z powodów takiej sytuacji jest to, że większość ludzi postrzega GIS jako narzędzie do tworzenia map. Mój ostatni artykuł „Zmień miejsce GIS-u w firmie, aby lepiej zrozumieć jego moc”, dotyczył właśnie tego zagadnienia. Innym powodem niedostatecznego wykorzystania GIS jest brak planowania i realizacji w odniesieniu do biznesu z GIS-em. Zastanów się nad tym, to naprawdę ma sens. Podobnie jak ja, większość menedżerów GIS nie ma wykształcenia w IT, ani w biznesie. Moje wykształcenie to geografia oraz planowanie urbanistyczne i regionalne. Dlatego nie jesteśmy przygotowani do skutecznego zarządzania korporacyjnym systemem informatycznym, takim jak GIS.

Jeśli chcesz w pełni wykorzystać technologię GIS, do której masz dostęp, musisz wejść w GIS-owy biznes. Oznacza to rozszerzenie twojej pracy o uczenie się i wdrażanie rzetelnych praktyk biznesowych. Można to osiągnąć tworząc biznesplan. Ten plan powinien być zgodny z planem biznesowym twojej organizacji i zawierać wizję, która określa jak w przyszłości GIS może jej najlepiej służyć. Powinien zawierać kryteria, które definiują sukces i pomagają go zmierzyć. Powinien zawierać ocenę bieżącego stanu GIS. Wreszcie, plan będzie po prostu analizą luk, określającą jak przenieść  z miejsca, w którym się znajdujesz do miejsca, w którym chcesz być, wraz z podpowiedzią szeregu inicjatyw, które przybliżą cię do sukcesu, gdy zostaną podjęte.

Inicjatywy mogą obejmować tworzenie formalnego zarządzania GIS, dbanie o wsparcie ze strony szefostwa, marketing  analityki przestrzennej, dokumentowanie i rozpowszechnianie informacji o zwrocie z inwestycji w GIS, wdrażanie najlepszych praktyk, wdrażanie zarządzania zmianami, wdrażanie programu szkoleniowego itp.

Częścią tego procesu uczenia się jest również badanie procesów biznesowych. Oznacza to wykorzystanie raczej podejścia biznesowego niż po prostu środków technicznych. Wiele się nauczyłem zwracając na nie uwagę. Oto kilka z moich ulubionych.

Musisz nauczyć się myśleć strategicznie. W doskonałym artykule „The Importance of big-picture thinking” wymieniono pięć nawyków, które uniemożliwiają skupienie się na pełnym obrazie, wraz z sugestiami, jak je zmienić. Te pięć nawyków to:

  1. Nadmierne analizowanie,
  2. Zapatrzenie w rezultaty,
  3. Zarządzanie reaktywne,
  4. Działanie w pojedynkę,
  5. Przepełnianie kalendarza.

Oto dwa wspaniałe artykuły z Harvard Business Review. Pierwszy z nich, „Stop Doing Low-Value Work”, jest o zwiększeniu wydajności i mówi o tym, kiedy i jak to zrobić. Drugi to „Three Differences Between Leaders and Managers”. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że bycie menedżerem czyni nas niechętnymi na zmiany, ponieważ zmiany zakłócają efektywność. Z kolei bycie liderem oznacza, że czasami musimy wprowadzić zmiany, aby osiągnąć długofalowe korzyści z biznesu – tak, tak, administracja to biznes.

Kolejny artykuł Briana Solisa „If you’re waiting for someone to tell you what to do next, you’re on the wrong side of innovation and disruption” to świetna robota inspirująca nas do bycia inspiratorami zmian, pobudzającymi innowacje i transformację w naszych organizacjach z wykorzystaniem technologii. Uwielbiam cytat: „Innowacja to sposób myślenia, który ostatecznie staje się sposobem na życie i pracę.” Jeśli zamierzasz być innowacyjny, a GIS to branża techniczna, która domyślnie powinna być innowacyjna, musisz przygotować i wykonać plan biznesowy, aby tak się stało.

Proszę więc, poświęć czas na pracę nad biznesem z GIS-em. W dłuższej perspektywie doprowadzi to do bardziej skoncentrowanego zastosowania technologii w twojej organizacji, zwiększenia korzyści organizacyjnych, jak również większego wpływu na twoją karierę, czego sama technologia nie może zaoferować. Jeśli chcesz to potraktować jeszcze poważniej, zacznij się kształcić w zakresie zarządzania biznesem lub IT. Nie próbuj robić tego samodzielnie, postaraj się o pomoc, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji.

 

Oryginalny materiał znajduje się na stronach GovLoop.

Czy zainteresował Cię ten materiał?