GIS w Manchester Airports Group

GIS w Manchester Airports Group

Manchester Airports Group (MAG) jest właścicielem i operatorem czterech brytyjskich lotnisk: Manchester, London Stansted, East Midlands i Bournemouth. Ten największy w Wielkiej Brytanii biznes lotniskowy, obsługuje rocznie około 42 milionów pasażerów i obejmuje ponad 130 000 miejsc pracy.

Wyzwanie

Port lotniczy Manchester, największy z czterech regionalnych lotnisk Grupy MAG, jest znany jako „globalna brama do północnej Anglii”. MAG chciał zwiększyć rentowność tego osiągającego sukcesy węzła transportu pasażerskiego i towarowego, maksymalizując jego przychody z handlu detalicznego, poprawiając marketing skierowany do  nowych i istniejących klientów oraz optymalizując efektywność we wszystkich obszarach biznesu.

W każdej organizacji byłyby to ambitne cele. A w skomplikowanym biznesie, jakim jest lotnisko w Manchesterze, wyzwania te są zwielokrotnione. Rozwijając swoją działalność MAG musi jednocześnie reagować na wiele innych problemów, w tym uwzględniając prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwo lotów, bezpieczeństwo na lotniskach i wrażliwość okolicznych mieszkańców.

Rozwiązanie

Technologia systemów informacji geograficznej (GIS) została po raz pierwszy zastosowana na lotnisku w Manchesterze prawie 20 lat temu, kiedy wykorzystano ją do modelowania hałasu. Po pierwszym sukcesie, wykorzystanie GIS stale się rozszerzało. Dzisiaj jest to istotny system zarządzania informacją przestrzenną i analizy biznesowej, stosowany z sukcesem w całej organizacji. Korporacyjna platforma GIS w MAG oparta na technologii ArcGIS firmy Esri obejmuje aplikacje serwerowe, desktopowe i mobilne. 

Korzyści

Rozwiązanie ArcGIS zapewnia przejrzystość złożonych kwestii operacyjnych, środowiskowych i strategicznych, a w ostatnich latach odegrało kluczową rolę w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwoju lotniska w Manchesterze. Pomogło zidentyfikować możliwości podniesienia wydajności biznesowej, a tym samym obniżyć koszty, jak również ujawnić nowe sposoby optymalizacji rentowności. ArcGIS przyczyniło się również do zminimalizowania wpływu MAG na środowisko, do usprawnienia obsługi klienta i rozwijania pozytywnych relacji społecznościowych.

GIS pomaga MAG uzyskać klarowny obraz wykorzystanie terenu lotniska i zarządzać zasobami na tym obszarze.

GIS pomaga MAG uzyskać klarowny obraz wykorzystanie terenu lotniska i zarządzać zasobami na tym obszarze.

Oto kilka przykładów olbrzymich korzyści, jakie przyniosło wdrożenie GIS w MAG.

W ramach bardzo udanej inicjatywy organizacja wykorzystała GIS do analizy lokalizacji swoich zasobów na terenie lotniska w Manchesterze w odniesieniu do lokalizacji osób, które na co dzień korzystają z tych zasobów. Konsekwencją tej analizy było przeniesienie zespołów do lokalizacji bliższych ich faktycznego miejsca działania, tak aby ograniczyć niepotrzebne podróże. „Wykorzystanie GIS pomogło nam podnieść wydajność naszych pracowników ”, mówi Vickie Withnell, doradca MAG w zakresie GIS. „Jednocześnie udało nam się uwolnić przestrzeń biurową, która może zostać wynajęta komercyjne, poprawiając naszą rentowność. ”

Podczas remontu terminala odlotów wykorzystano GIS do modelowania nowo tworzonych przestrzeni handlowych i do analizowania przepływu pasażerów na terenie terminala. Dzięki tak cennej wiedzy, zespół ds. handlu detalicznego mógł zidentyfikować lokalizacje handlowe, które będą najczęściej odwiedzane przez pasażerów, a tym samym najbardziej wartościowe i wynająć je bardziej luksusowym placówkom handlowym. MAG był w stanie zoptymalizować swoje przychody z wynajmu przestrzeni handlowych, jak również zaoszczędzić na kosztach, ponownie wykorzystując wizualizacje GIS do ilustrowania broszur reklamowych.

Inżynierowie MAG używają mobilnej aplikacji GIS w terenie do rejestrowania usterek i zgłaszania potrzeby wykonania prac konserwacyjnych. Następnie MAG analizuje te informacje i wykorzystuje je do strategicznego planowania prac, biorąc pod uwagę czasy odlotów i przylotów samolotów. „Możemy teraz zaplanować prace tak, aby dopasować je do prowadzonej działalności handlowej i zminimalizować zakłócenia dla linii lotniczych będących naszymi klientami”, mówi Withnell.

Aby poprawić jakość obsługi klienta, MAG wykorzystał GIS do wizualizacji i analizy lokalizacji klientów, grup społeczno-demograficznych, metod dojazdu na lotnisko, sieci dróg i kolei oraz parkingów samochodowych. Dzięki wynikom tych analiz można było bardziej precyzyjnie skierować działania marketingowe, wysyłając informacje o stacjach kolejowych do potencjalnych klientów kolei i wysyłając informacje o wygodnie zlokalizowanych parkingach dla osób podróżujących samochodami. MAG zaoszczędził na tak prowadzonym marketingu pieniądze, dostarczając klientom istotnych informacji, które poprawiają jakość ich wizyty na lotnisku.

Zespół ds. relacji społecznościowych MAG wykorzystał GIS do analizy ścieżek lotu, stref hałasu i obszarów zamieszkałych, mającej na celu zidentyfikowanie budynków i mieszkań, które kwalifikowały się do sfinansowania instalacji podwójnych szyb w ramach programu Sound Insulation Grant Scheme. „Było to bardzo dobre doświadczenie w zakresie relacji społecznościowych, w ramach którego udzielono ponad 2000 dotacji dla miejscowej ludności ” mówi Withnell.

Bazując na wielu dotychczasowych sukcesach, MAG opracowuje obecnie nowy GIS oparty na ArcGIS, który ma pomóc w długofalowym planowaniu i wykorzystaniu zasobów. To zaawansowane rozwiązanie uprości cały cykl zarządzania zasobami i będzie odgrywało kluczową rolę w kształtowaniu przyszłego rozwoju organizacji.

Tekst opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez Esri UK.

Czy zainteresował Cię ten materiał?