Intuicyjne i interaktywne mapowanie oraz analizy przestrzenne

Intuicyjne i interaktywne mapowanie oraz analizy przestrzenne

Insights for ArcGIS, narzędzie, które zadebiutowało wraz z ArcGIS w wersji 10.5, to innowacyjna aplikacja internetowa, pozwalająca użytkownikom na interaktywne eksplorowanie i przeszukiwanie zarówno danych przestrzennych, jak i nieprzestrzennych. Po raz pierwszy w ramach jednej aplikacji ArcGIS, użytkownicy mogą włączać do swoich analiz dane z baz korporacyjnych, takich jak Microsoft SQL Server i SAP HANA, geobaz, arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Mogą to być również wszelkie inne dane, dające się wprowadzić do ArcGIS jako warstwy, w tym także dane demograficzne.

rys 1

Rys. 1. Insights for ArcGIS, aplikacja premium w ArcGIS Enterprise, pozwala na przeciąganie i upuszczanie danych w skoroszytach, dzięki czemu można je łatwo wizualizować i działać z nimi w trybie interaktywnym.

Wizualne eksplorowanie danych w Insights for ArcGIS jest proste. Aplikacja wykorzystuje inteligentny graficzny interfejs użytkownika, który analizuje dodawane dane i sugeruje zastosowanie odpowiednich narzędzi do ich eksploracji i wizualizacji. Użytkownicy zarządzają projektami w „skoroszytach”, które obejmują połączenia danych, iteracyjne analizy, wizualizacje, procedury oraz informacje będące wynikami analiz. W skład skoroszytów wchodzą strony do gromadzenia odpowiednich treści. Na stronie dane są wizualizowane na kartach jako mapy, wykresy i tabele.

Karty są dla użytkowników podstawową drogą interakcji z Insights for ArcGIS, i to w kartach analizy są realizowane dynamicznie. Sposób działania interfejsu karty zapewnia synchronizację „w locie” między widokami danych. Użytkownicy mogą tworzyć, aktualizować i porównywać mapy, wykresy i tabele, generować bufory, agregować dane numeryczne w dowolnych podziałach geograficznych, stosować narzędzia analiz przestrzennych, dzielić i łączyć dane według dowolnych atrybutów. Wszystko to jest możliwe z wykorzystaniem kart.

Insights for ArcGIS współdziała również i wykorzystuje inne wiodące produkty ArcGIS. Na przykład, użytkownicy mogą wykonywać szybkie przeszukiwanie danych w Insights for ArcGIS, a następnie kontynuować tę analizę w ArcGIS Pro. Użytkownicy mogą również wykorzystywać warstwy pochodzące z ArcGIS GeoAnalytics Server lub ArcGIS GeoEvent Server w ArcGIS Enterprise 10.5 do analizowania ogromnych ilości danych historycznych lub do otrzymania obrazu danych w czasie rzeczywistym w Insights for ArcGIS.

rys 2

Rys. 2. Karty, które zapewniają synchronizację w locie między widokami danych, są podstawową drogą interakcji użytkowników z Insights for ArcGIS.

Praca z Insights for ArcGIS

Pracując z Insights for ArcGIS użytkownicy Esri ze wszystkich branż mogą wykorzystywać w swojej pracy najpotężniejsze narzędzie analityki przestrzennej. Handlowcy mogą używać Insights for ArcGIS do analizy wyników sprzedaży w oparciu o lokalizację sklepu i dane demograficzne. Ubezpieczyciele mogą używać tego narzędzia do tworzenia portfela ofert i przeprowadzania analiz roszczeń mających na celu uchwycenie wzorców czasowo-przestrzennych dla roszczeń związanych na przykład z powodziami czy trzęsieniami ziemi. Organy ścigania mogą wykorzystywać Insights for ArcGIS do identyfikacji wzorców przestępczości oraz do zarządzania zasobami operacyjnymi.

Aplikacja ta jest również cenna w zarządzaniu kryzysowym. Na przykład ratownicy mogą wykorzystywać Insights for ArcGIS do wspomagania działań związanych z likwidacją następstw uderzenia huraganu. Aby zaplanować usuwanie powalonych drzew i odblokować ważne drogi, lokalny wydział transportu może korzystać z zestawu zgromadzonych w dziale zieleni miejskiej danych o stanie drzew, oraz z własnych danych dotyczących dróg. Dzięki Insights for ArcGIS może te dane wizualizować łącznie, aby szybko zidentyfikować najsłabsze drzewa w sąsiedztwie najważniejszych dróg. Miasto może następnie wysłać odpowiednie zespoły, aby oczyścić te obszary w pierwszej kolejności.

Miasto może również korzystać z Insights for ArcGIS aby lepiej przygotować się na wypadek ewentualnych przyszłych katastrof. Analizując dane dotyczące stanu drzew, miasto mogłoby zidentyfikować drzewa zagrażające bezpieczeństwu i zawczasu je usunąć. Pozwoliłoby to skrócić czas, zmniejszyć wysiłek i ryzyko obywateli oraz pracowników miasta w trakcie akcji usuwania skutków przyszłych katastrof.

Lepsza współpraca z decydentami

Insights for ArcGIS ułatwia komunikowanie wyników analiz kluczowym zainteresowanym. Integracja aplikacji z ArcGIS Enterprise pozwala użytkownikom udostępniać skoroszyty tej aplikacji w całej organizacji. Podobnie wyniki analizy mogą być osadzone na stronach internetowych, dzięki czemu będą publicznie dostępne z dowolnego urządzenia.

Co więcej, użytkownicy mogą jasno komunikować, jak doszli do swoich wniosków. Insights for ArcGIS automatycznie śledzi i prezentuje graficznie kolejne kroki realizowanej procedury, między innymi to, jakie dane zostały wprowadzone i kiedy, jakie zastosowano filtry i jakie analizy wygenerowano. Ułatwia to powtarzanie i sprawdzanie procedur analitycznych w całej organizacji.

Dowiedz się więcej o Insights for ArcGIS.

Czy zainteresował Cię ten materiał?