Jak zaprezentować życie kulturalne miasta? Czyli zastosowanie aplikacji Esri jako promocji Europejskiej Stolicy Kultury

Jak zaprezentować życie kulturalne miasta? Czyli zastosowanie aplikacji Esri jako promocji Europejskiej Stolicy Kultury

Studenckie Koło Naukowe Planowania Przestrzennego PUZZLE z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podjęło się projektu zaprezentowania życia kulturalnego miasta Timisoara w Rumunii. Miasta, przed którym stoi duże wyzwanie – organizacja Europejskiej Stolicy Kultury 2021. Organizacja ECC zwiększa korzyści gospodarcze i społeczne, pozwala na  rozgłos, a ten z kolei może przełożyć się na wzrost liczby turystów, dla których infrastruktura i informacja turystyczna muszą być przygotowane na najwyższym poziomie. Tym samym, dzięki naszemu zainteresowaniu rozwiązaniami GIS, a także możliwością wymiany wrażeń  związanych z organizacją i przebiegiem wrocławskiej kadencji ECC2016, zostaliśmy zaproszeni przez Instytut Interkulturalny Timisoara do współpracy. W jej ramach zrealizowaliśmy Szkołę Letnią, podczas której przygotowaliśmy rozwiązania mapowe prezentujące ofertę kulturalną miasta w ramach ECC2021.

fot 1

ROZWIĄZANIA DLA TIMISOARY – EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2021

Podczas Szkoły Letniej podjęliśmy się kilku zadań:

1. stworzenia aplikacji mobilnej przedstawiającej ofertę kulturalną z wykorzystaniem rozwiązania Collector for ArcGIS,
2. przygotowania interaktywnej mapy z wykorzystaniem rozwiązania Story Maps,
3. uaktualnienia internetowej bazy zdjęć atrakcji miasta wykorzystując geotagowane zdjęcia wykonane podczas prac terenowych.

Działania te miały na celu  zlokalizowanie atrakcyjnych miejsc oraz wydarzeń kulturalnych w Timisoarze w ramach ECC2021.

INWENTARYZACJA TERENOWA WRAZ Z GEOLOKALIZACJĄ

Pierwszy etap prac projektowych stanowiła inwentaryzacji terenowa wykonana za pomocą aplikacji mobilnej Collector for ArcGIS.  Aplikacja bazuje na systemie GPS, dzięki czemu możliwe jest zbieranie, aktualizowanie oraz tworzenie baz danych w terenie. Zebrane dane stanowić mogą podstawę do utworzenia z poziomu ArcGIS Online aplikacji Story Map.

Obszar naszego opracowania obejmował głównie centrum miasta – bogate w zabytki, parki oraz związane z tymi miejscami historie. Przed rozpoczęciem inwentaryzacji zdefiniowaliśmy trzy tematyczne kategorie, którymi chcieliśmy się zająć: monuments (zabytki, pomniki, ciekawe dzieła architektury, muzea), recreations (miejsca spotkań i wypoczynku, parki, teatry, zoo) oraz ECC2021 (miejsca związane z Europejską Stolicą Kultury). Dodaliśmy również kategorię miscellaneous (różności), gdzie zmapowaliśmy obiekty niemieszące się w ramach pozostałych trzech kategorii, min. Passpartout Hostel, w którym mieszkaliśmy. Takiej lokalizacji z pysznym jedzeniem, pięknym ogrodem oraz cudowną atmosferą nie mogło zabraknąć na naszej mapie.

Na potrzeby projektu została stworzona geobaza, w ramach niej zestaw obiektów klasowych oraz obiekt klasowy (o nazwie ECC), dla którego zdefiniowaliśmy atrybuty (Name POI, Type, Description, Photos). Dzięki temu każdy z dodanych obiektów z poziomu smartphone’ów  został scharakteryzowany za pomocą: nazwy, przypisanej kategorii tematycznej (typ), krótkiego opisu oraz załączonych zdjęć.  Chcąc dodać nowe miejsce, które było warte uwagi, należało mieć włączoną aplikację oraz Moduł lokalizacyjny GPS, a następnie dodać punkt za pomocą ikonki „+” (rys.1).

Rys. 1. Zrzut z ekranu aplikacji Collector for ArcGIS - tworzenie nowego punktu.

Rys. 1. Zrzut z ekranu aplikacji Collector for ArcGIS – tworzenie nowego punktu.

W rezultacie otrzymano bazę danych przestrzennych składającą się z 61 obiektów, co pozwoli użytkownikowi na uzyskanie informacji przestrzennej o obiekcie oraz na poznanie krótkiej historii danego miejsca (Rys.2).

Rys. 2. Zrzut z ekranu w aplikacji Collector for ArcGIS - wprowadzone szczegóły dla punktu.

Rys. 2. Zrzut z ekranu w aplikacji Collector for ArcGIS – wprowadzone szczegóły dla punktu.

POZNAJ MIASTO RAZEM Z NAMI

W wyniku inwentaryzacji centrum miasta Timisoara, wybraliśmy miejsca najbardziej atrakcyjne i znane, które mogłyby odzwierciedlić życie kulturalne w mieście. Uzyskane dane posłużyły nam również do stworzenia mapy interaktywnej, tzw. Story Map pn. LightUP Timisoara! Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ Timisoara była prekursorem w wielu aspektach, m.in. to pierwsze miasto w Europie, w którym pojawiła się elektryczność na ulicach miasta, a także pierwsze miasto w Rumunii, w którym wybuchła rewolucja w 1989 roku przeciwko ustrojowi socjalistycznemu. Stąd w materiałach ECC2021 widnieje slogan „Shine your light – light up your city!”, do którego i my nawiązujemy w naszej aplikacji.

W Story Maps przedstawiliśmy miejsca ważne dla Timisoary, co może pozwolić użytkownikowi na lepsze zaplanowanie trasy zwiedzania w tym mieście (Rys.3). Aplikację przygotowaliśmy w taki sposób, aby użytkownik mógł zapoznać się z historią miejsca w trzech różnych językach: angielskim, rumuńskim oraz (na życzenie naszej Instytucji goszczącej) polskim.

Rys. 3. Zrzut ekranu z aplikacji Story Maps.

Rys. 3. Zrzut ekranu z aplikacji Story Maps.

Mapę można sprawdzić korzystając z jednego z QR kodów poniżej bądź linku.

Rys. 4. (1) Po lewej stronie QR-Kod do aplikacji w języku angielskim; (2) Po prawie stronie QR-Kod do aplikacji w języku polskim.

Rys. 4. (1) Po lewej stronie QR-Kod do aplikacji w języku angielskim; (2) Po prawie stronie QR-Kod do aplikacji w języku polskim.

Czy zainteresował Cię ten materiał?