Miejska sieć światłowodowa i energetyczna na mapach cyfrowych

Miejska sieć światłowodowa i energetyczna na mapach cyfrowych

Benton PUD – przedsiębiorstwo komunalne w Benton (stan Waszyngton) – wdrożyło system zapewniający wszystkim pracownikom dostęp do szczegółowych informacji o miejskiej infrastrukturze światłowodowej i elektrycznej w postaci cyfrowej. System ten integruje dane gromadzone w rozproszonych podsystemach, takich jak SCADA i CRM, a dzięki zaimplementowaniu mechanizmów wersjonowania umożliwia równoległy dostęp do danych wielu pracownikom równocześnie. Ponadto ekipy pracujące w terenie mogą szybko identyfikować tych klientów, którzy są odcięci od dostępu do mediów w wyniku awarii.

Benton PUD zapewnia szerokopasmowy dostęp do Internetu ponad 800 odbiorcom hurtowym na obszarze 2,3 tys. km² oraz przesyła i dostarcza prąd do ponad 48 tys. klientów. Przedsiębiorstwo, założone w 1946 r., zarządza 240 km światłowodów, 37 stacjami transformatorowymi, 140 km linii przesyłowych wysokiego napięcia oraz 2,5 tys. km sieci średniego i niskiego napięcia.

O wyborze technologii Esri zadecydowało kilka czynników, przede wszystkim łatwość, z jaką można udostępniać szczegółową informację o sieci pracownikom biurowym i terenowym, a także duże możliwości integracji zarówno z systemami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi (SCADA, system obsługi klienta, call center, systemy księgowy i finansowy, system zarządzający transformatorami, systemy zleceń i awarii).

Ekipy mobilne mogą publikować i edytować dane, będąc w terenie, a pracownicy biurowi wykorzystują te dane do wykonywania analiz przestrzennych za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

O korzyściach finansowych wynikających z wdrożenia systemu ArcGIS przemawiają liczby. – W ciągu roku od uruchomienia systemu zaoszczędziliśmy 240 tys. dolarów na kosztach pracy i materiałów – mówi Chris Folta, menedżer w Benton PUD. – Zwrot z inwestycji widoczny jest także w postaci zwiększonej dostępności do danych, dzięki czemu możemy szybciej reagować i działać. Dział Operacyjny w firmie ma wgląd o każdej porze dnia i nocy w bieżący stan sieci elektrycznej i światłowodowej, dostęp do informacji o trwających projektach, o pracach na sieci, awariach i dotkniętych przez nie klientów.

Pracownicy biurowi i terenowi mają dostęp do systemu zarówno z komputerów desktopowych, jak i urządzeń mobilnych. Brygada remontowa może (w przypadku konieczności wyłączenia zasilania) natychmiast uzyskać informację o tym, którzy klienci zostaną pozbawieni prądu. System wzbogacono o informacje pochodzące ze zdjęć lotniczych oraz danych zbieranych za pomocą GPS-ów. Nie ma już potrzeby przygotowywania wydruków map papierowych, co oszczędza czas i pieniądze.

Dzięki mechanizmom synchronizacji dane są szybciej aktualizowane. Przed wdrożeniem systemu cały proces związany z aktualizacją danych wynosił mniej więcej 5 tygodni, teraz – 3 dni.– Udało nam się skrócić czas usuwania awarii, zredukować wysokie koszty pracy, które do tej pory były często spowodowane błędną, niedokładną informacją zawartą na mapach papierowych – mówi Chris Folta. – Zamiast wyszukiwać informacje na wydrukach, pracownicy mogą teraz wykorzystać narzędzia GIS-owe zapewniające natychmiastowe uzyskanie informację. Brygady remontowe polegają na najświeższych, regularnie aktualizowanych danych dotyczących klientów, historii zużycia prądu, wykonywanych pracach.

 

Rys. 1. System zarządzania awariami. Widać miejsce awarii, informację o zgłoszeniu od klienta oraz notatkę o przydzieleniu zadania odpowiedniej ekipie remontowej.

Rys. 1. System zarządzania awariami. Widać miejsce awarii, informację o zgłoszeniu od klienta oraz notatkę o przydzieleniu zadania odpowiedniej ekipie remontowej.

 

Rys. 2. Okno służące do wyszukiwania infrastruktury. Pracownicy Benton PUD mogą za jego pomocą wyszukiwać na mapie elementy infrastruktury sieciowej, takie jak: słupy, transformatory, przekaźniki, lampy uliczne itp.

Rys. 2. Okno służące do wyszukiwania infrastruktury. Pracownicy Benton PUD mogą za jego pomocą wyszukiwać na mapie elementy infrastruktury sieciowej, takie jak: słupy, transformatory, przekaźniki, lampy uliczne itp.


Tłum. Wojciech Dudziński, Esri Polska, na podstawie Fiber Network in View for Benton Public Utility District, ArcNews, wiosna 2012

Tłumaczenie tekstu na język polski zostało wykonane przez Esri Polska na licencji Esri.

Czy zainteresował Cię ten materiał?