Mniej może znaczyć więcej

Mniej może znaczyć więcej

Dlaczego rozsądnie jest korzystać z jednej mapy internetowej podczas tworzenia Story Map Series lub Story Map Journal?

Story Map Series oraz Story Map Journal oferowane przez Esri to popularne aplikacje, które są używane do opowiadania historii za pomocą map internetowych, obrazów, filmów i innych dynamicznych treści. Obie aplikacje pozwalają korzystać z tej samej mapy internetowej w różnych miejscach prezentacji. Można również zmieniać wygląd mapy internetowej, włączając i wyłączając warstwy.

Można zastanawiać się, czy lepiej tworzyć różne mapy internetowe dla każdej części przygotowywanego opowiadania czy połączyć wszystkie warstwy na jednej mapie. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie w aplikacji Esri Story Map tylko z jednej mapy internetowej.

Rys 1_edit section

Rys. 1. Ustaw niestandardową konfigurację treści i przełączaj widoczność warstw w różnych częściach opowiadanej historii.

Dlaczego?  

Po pierwsze, korzystanie z jednej mapy jest prostsze. Kiedy potrzeba w jednej z warstw wprowadzić zmiany symboli lub rozwijalnych okien wystarczy zmodyfikować tylko tę jedną mapę. A jeśli trzeba przenieść Story Map z jednego folderu do drugiego, przenosi się mniej elementów i szybciej można być pewnym, że wszystkie składniki przenoszonej Story Map znajdują się w tym samym miejscu.

Rys 2

Rys. 2. W którym przypadku łatwiej jest zarządzać treścią Story Map Journal?

Po drugie, gdy korzysta się z mniejszej liczby map internetowych aplikacje działają bardziej efektywnie, z czego są zadowoleni oglądający je odbiorcy. Każda mapa internetowa załadowana do aplikacji zużywa pamięć i inne zasoby przeglądarki. Dlatego im więcej map internetowych używasz, tym więcej pamięci zużyje dana aplikacja. Tworząc jedną mapę z wieloma warstwami i stosując niestandardową konfigurację dla każdej sekcji i/lub głównych działań i przełączając widoczność warstw, możesz podnieść wydajność aplikacji.

Poza tym, kiedy korzystasz z jednej mapy internetowej i przełączasz widoczność warstw w swojej Story Map, nie jest konieczne przeładowywanie danych podczas przełączania sekcji, dzięki czemu oglądający będą obserwowali ładne, płynne przejścia między mapami. Czas przeładowywania jest zazwyczaj niezbyt długi, ale wyeliminowanie go poprawia jakość prezentowanej historii.

Tak więc, chociaż nie jest konieczne łączenie wszystkich warstw na jednej mapie podczas tworzenia Story Map Series lub korzystania z aplikacji Story Map Journal, to zastosowanie takiego podejścia podnosi jakość opowiadania historii i zmniejsza liczbę elementów Story Map, którymi trzeba zarządzać.

Czy zainteresował Cię ten materiał?