Największy na świecie zbiór informacji geoprzestrzennych

Największy na świecie zbiór informacji geoprzestrzennych

Platforma ArcGIS udostępnia dane geoprzestrzenne w postaci usług Living Atlas of the World. Ale co to właściwie jest?

ArcGIS Living Atlas of the World to atlas świata zawierający tysiące map tematycznych, aplikacji i warstw danych. „Żyjący”, ponieważ jest wciąż rozszerzany i ulepszany przez Esri, użytkowników oprogramowania oraz współpracujące organizacje. Odzwierciedla wiedzę przestrzenną potrzebną, wykorzystywaną i udostępnianą tu i teraz przez całą społeczność użytkowników ArcGIS.

Większą cześć zasobów można przeglądać bez potrzeby zakładania konta. Szersze możliwości pracy z danymi są dostępne po zalogowaniu się darmowym kontem publicznym, a tylko niewielka część zasobów wymaga zalogowania się kontem instytucji ArcGIS Online.

> Zobacz także: Tworzenie konta publicznego

W ramach Living Atlas of the World, Esri Polska udostępniła trzy nowe zasoby:

Warstwa „Dane demograficzne”

Warstwa „Dane demograficzne” zawiera wybrane dane demograficzne pochodzące z GUS. Dane dostępne są na trzech poziomach: gminy, powiaty i województwa z lat 2014-2020.

Warstwa zawiera atrybuty z zakresu sektora biznesowego, m. in.:

  • dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkańca,
  • średnia cena za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych,
  • stopień wykorzystania miejsc noclegowych,
  • udział bezrobotnych,
  • prognoza liczby ludności na rok 2030 itp.

Warstwa może być wykorzystana do realizacji własnych analiz w ArcGIS Pro, ArcGIS Online, aplikacjach typu Dashboard czy Story Maps itp. oraz aplikacjach mobilnych. Dane mogą być również eksportowane do pracy w trybie offline.

Warstwa „Dane demograficzne” opublikowana jest TU.

Przykłady map internetowych, w których wykorzystana została ta warstwa:

Mapa internetowa – „Granice stref kodów pocztowych 2021”

Zasób ten zawiera najbardziej aktualne granice stref kodów pocztowych, które zostały opublikowane przez Esri Inc. w lutym 2022, na podstawie danych pochodzących z biura Michael Bauer Research GmbH.

Warstwy posiadają następujące atrybuty:

  • nazwę obszaru,
  • kod pocztowy,
  • powierzchnię,
  • oraz liczbę osób zamieszkującą daną strefę.

Warstwy te, dostępne jedynie w trybie online, mogą zostać wykorzystane do wizualizacji oraz analiz w środowisku ArcGIS Online i ArcGIS Pro.

Mapa internetowa – „Granice stref kodów pocztowych 2021” dostępna jest TU.

UWAGA: Mapa internetowa – „Granice stref kodów pocztowych 2021” zawiera warstwy, które wymagają posiadania konta instytucji ArcGIS Online.

Rejony statystyczne i obwody spisowe

W ramach Living Atlas of the World firma Esri udostępnia także granice administracyjne oraz granice obwodów spisowych i rejonów statystycznych. Dane pochodzą z GUGiK.

Warstwy te, dostępne w trybie online i offline, mogą zostać wykorzystane do wizualizacji oraz analiz w środowisku ArcGIS Online i ArcGIS Pro, aplikacjach typu Dashboard czy Story Maps itp. oraz aplikacjach mobilnych.

Dołącz do Living Atlas…

Living Atlas  of the World jest nieustannie udoskonalany, a w ślad za nim Living Atlas Polska. Coraz więcej zasobów rozwijanych i udostępnianych jest w języku polskim, a wkrótce pojawi się kolejna pula danych do wykorzystania – zachęcamy do śledzenia nowości.

Każdy użytkownik ArcGIS może także sam współtworzyć Living Atlas of the World – wystarczy zgłosić swoje najlepsze mapy i aplikacje do zasobów Living Atlas Polska i udostępnić swoje dane innym użytkownikom ArcGIS.

Czy zainteresował Cię ten materiał?