Nowa aplikacja do monitorowania zasobów lotniska w Dublinie

Nowa aplikacja do monitorowania zasobów lotniska w Dublinie
Fot. 1. Dyrektor ds. infrastruktury lotniska w Dublinie, David Toolan, specjalistka biznesowa w zakresie zarządzania zasobami, Deborah White i menedżer danych przestrzennych, Morgan Crumlish testują nową aplikację do zarządzania zasobami lotniska w Dublinie.

Fot. 1. Dyrektor ds. infrastruktury lotniska w Dublinie, David Toolan, specjalistka biznesowa w zakresie zarządzania zasobami, Deborah White i menedżer danych przestrzennych, Morgan Crumlish testują nową aplikację do zarządzania zasobami lotniska w Dublinie.

Port lotniczy w Dublinie opracował aplikację dla systemów informacji geograficznej do monitorowania zasobów lotniska w czasie rzeczywistym. Aplikacja została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii systemów informacji geograficznej (GIS) dostarczonej przez firmę Esri Ireland, partnera lotniska w zakresie dostaw oprogramowania. Aplikacja jest dostosowana do monitorowania i zarządzania dużą ilością zasobów na całym lotnisku.

W skład zasobów lotniska wchodzą windy, schody ruchome, parking, systemy bezpieczeństwa i obsługi bagażu, bramy, pasy startowe i drogi kołowania. System pozwala poszczególnym działom lotniska gromadzić informacje o najważniejszych zasobach, umożliwiając szybkie, dokładne i skuteczne reagowanie na występujące problemy. Zasoby lotniska w Dublinie obejmują ponad 30 000 obiektów, dlatego potrzebowaliśmy sposobu na ich szybką identyfikację w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów – powiedział Morgan Crumlish, menedżer danych przestrzennych Lotniska w Dublinie.

Ten nowy system pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie wchodzą w interakcję z różnymi zasobami naszego lotniska i pozwala dokładnie określić miejsca, w których należy rozwiązać występujące problemy. Dzięki temu możemy szybko reagować – dodał. Możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym nawierzchni, pasów startowych, dróg kołowania i stanowisk postojowych to ogromne wsparcie dla lotniska w zakresie monitorowania stanu i działania najważniejszych zasobów. Wyniki obserwacji można bezpośrednio, na miejscu, zapisywać w aplikacji. Ułatwia to planowanie i monitorowanie całego ciągu działań.

Aplikacja uwidacznia również trendy odnoszące się do zasobów lotniska i wspomaga efektywne przygotowywanie raportów i prowadzenie odpowiednich analiz. Ważną cechą aplikacji jest to, że pozwala ona wykazać, że działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami licencyjnymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i standardem ISO 55001, dotyczącymi zarządzania zasobami – powiedział Crumlish.

Lotnisko w Dublinie było pierwszym portem lotniczym na świecie, które uzyskało certyfikat, a następnie było recertyfikowane w zakresie zgodności z normą ISO 55001. Standard ten odnosi się do międzynarodowego systemu zarządzania zasobami opartego na kosztach całego cyklu życia i najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Zapewnia to korzyści wszystkim użytkownikom portów lotniczych, w tym liniom lotniczym, pasażerom i innym zainteresowanym stronom. Aby uzyskać certyfikat lotnisko musi spełnić wymogi określonych protokołów i standardów. Możliwość natychmiastowego dostarczenia aktualnych danych pomoże dublińskiemu portowi lotniczemu zebrać dowody potwierdzające  stałą zgodność jego działania z tymi wymaganiami.

Aplikacja jest już wykorzystywana przez zespoły utrzymania zasobów, operacji lotniskowych i wkrótce będzie dostępna dla jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych lotniska, a także dla jednostek obsługujących strefę odlotów, lokale handlowe i dla działów zajmujących się zapewnieniem jakości.

W ubiegłym roku dublińskie lotnisko przyjęło 31,5 mln pasażerów, co stanowiło wzrost o 6% w stosunku do poprzedniego roku. W ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku liczba pasażerów wzrosła o 9% – w styczniu i lutym z usług lotniska skorzystało ponad 4 miliony pasażerów. Lotnisko w Dublinie obsługuje loty do prawie 200 miejsc w 43 krajach i jest 11. najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Unii Europejskiej. Loty są obsługiwane przez 53 linie lotnicze. To jeden z najważniejszych atutów gospodarczych Irlandii. Na lotnisku i w firmach z nim współpracujących jest zatrudnionych łączne 117 300 pracowników. Wartość działalności biznesowej portu jest wyceniana na 8,3 miliarda euro.

 

Tekst opracowany na podstawie materiału udostępnionego przez Fingal Independent.

Czy zainteresował Cię ten materiał?