Nowe funkcjonalności ArcGIS Maps for Power BI

Nowe funkcjonalności ArcGIS Maps for Power BI

Firma Esri rozszerza współpracę z firmą Microsoft w obszarze analizy danych przestrzennych w środowisku aplikacji Power BI. Użytkownicy ArcGIS Online mogą teraz pracować na własnych prywatnych mapach bazowych i warstwach referencyjnych bezpośrednio w programie Power BI za pomocą oprogramowania do wizualizacji ArcGIS Maps for Power BI.

ArcGIS Maps for Power BI pozwala w łatwy sposób tworzyć estetyczne i dokładne wizualizacje map bezpośrednio z poziomu Power BI. Użytkownicy mogą mapować dane przy użyciu informacji przestrzennych, takich jak: adres, miasto, kod pocztowy, nazwa miejsca, określony obszar lub długość i szerokość geograficzna, czyniąc to za pomocą prostej operacji przeciągania i upuszczania (drag-and-drop). Użytkownicy mogą również skorzystać z domyślnych ustawień programu, który samodzielnie wybierze właściwy styl i sposób wyświetlania danych. Dzięki temu mogą oni skoncentrować się na rezultacie końcowym z wyszczególnieniem związków i wzorców, które wpływają na procesy decyzyjne.

Microsoft Power BI, w połączeniu z bogatą kolekcją gotowych do użycia zbiorów danych geograficznych i wiedzy z obszaru analityki przestrzennej, daje klientem możliwość podejmowania właściwych decyzji opartych o informacje przestrzenne. Użytkownicy Power BI korzystają także z dużego zbioru gotowych do użycia map ArcGIS i danych geograficznych oraz prostych narzędzi do analiz przestrzennych takich jak: filtrowanie krzyżowe według wyboru mapy, mapy ciepła czy czasy jazdy.  Subskrypcja ArcGIS Maps for Power BI Plus oferuje użytkownikom m.in. dostęp do globalnych danych demograficznych, poszerzonego mapowania danych i dodatkowej zawartości bezpośrednio z aplikacji Esri Living Atlas of the World.  Subskrypcja obejmuje także:

  • Najdokładniejsze i najszersze globalne dane demograficzne, w tym wiek, dochód i wskaźnik różnorodności,
  • Zweryfikowane, sprawdzone i gotowe do użycia wiarygodne dane,
  • Dwanaście map bazowych, w tym zdjęcia satelitarne czy mapy oceanów,
  • Możliwość nanoszenia do miliona punktów na mapie miesięcznie.

Nowa wersja Power BI pozwala również na łatwy zakup subskrypcji Plus i włączenie możliwości tego rozwiązania w całej organizacji. Firmy mogą wybierać spośród 3 planów: mały – do 1,000 użytkowników, średni – do 5,000 użytkowników i duży – do 10,000 użytkowników.

Więcej na temat Esri’s ArcGIS Maps for Power BI.

Czy zainteresował Cię ten materiał?