Osiem lekcji BP na temat transformacji cyfrowej

Osiem lekcji BP na temat transformacji cyfrowej

Firmy z listy Fortune 500 uważają, że transformacja cyfrowa to przyszłość ich biznesu. Według Forbes Insights, połowa przedstawicieli ścisłego kierownictwa firm na całym świecie, pytana o transformację cyfrową, odpowiedziała, że następne dwa lata będą „kluczowe dla ich organizacji, w trakcie których planują poczynić znaczące kroki w kierunku zmian organizacyjnych i przygotowania się na przyszłość”.

W BP oznacza to wykorzystanie nowych technologii, w tym technologii cyfrowych do poprawy zdolności do monitorowania, przewidywania i optymalizacji działalności. Transformacja cyfrowa umożliwi BP prowadzenie bardziej zrównoważonych działań, lepsze zarządzanie wydatkami oraz wprowadzanie nowych produktów i usług dla klientów na całym świecie.

Realizacja transformacji cyfrowej w skali globalnej to ogromne przedsięwzięcie w BP. Jest to firma zatrudniająca ponad 70 000 pracowników zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem, transportem, rafinacją i sprzedażą ropy naftowej i gazu, z oddziałami linii lotniczych i żeglugowych oraz rosnącym zaangażowaniem w produkcję biopaliw i energii wiatrowej. Po drodze doświadczyliśmy kilku cennych lekcji, którymi się tutaj podzielimy.

W BP transformacja cyfrowa przybiera wiele postaci. Przeanalizujemy to przez pryzmat analityki lokalizacyjnej, która ma kluczowe znaczenie dla naszego biznesu. Analityka lokalizacyjna pomaga pracownikom BP śledzić lokalizację i stan urządzeń, zrozumieć w czasie rzeczywistym wydarzenia, które kształtują obszary, w których działamy i zidentyfikować zróżnicowane potrzeby klienta i rozwoju firmy.
Krótko mówiąc, analityka lokalizacyjna pomaga nam podejmować przemyślane decyzje biznesowe na całym świecie.

Przekształcenie w cyfrową firmą energetyczną, wymagało od nas przebudowy naszych możliwości w zakresie analityki lokalizacyjnej. Głównym elementem tej transformacji było unowocześnienie naszego systemu informacji geograficznej (GIS). Lekcje, które przeszliśmy w trakcie tej implementacji – wyszczególnione w tym artykule – warto przeanalizować w każdej firmie pozyskującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw wspierające transformację cyfrową.

Lekcja 1: Skorzystaj z platformy korporacyjnej

Analityka lokalizacyjna – i technologia GIS, która ją wspiera – od dawna ma kluczowe znaczenie dla biznesu BP. Członkowie naszego zespołu eksploracyjnego korzystają z map opartych na GIS do prezentowania dróg i projektowania nowych dróg dojazdowych. Nasze zespoły zajmujące się ochroną środowiska wykorzystują GIS do tworzenia ocen oddziaływania naszej działalności na środowisko, a zespoły projektowe wykorzystują go do projektowania i wdrażania projektów budowlanych. GIS to taki „mózg geoprzestrzenny”, który dostarcza nam cyfrowe mapy i analizy i pomaga w prowadzeniu biznesu energetycznego w sposób zrównoważony.

W przeszłości zrealizowaliśmy szereg niezależnych wdrożeń GIS w BP. W działaniach firmy istniały różne poziomy wdrożeń GIS, a niektóre narzędzia GIS zostały zbudowane dla konkretnych procedur pracy. Wszystkie zostały stworzone w różnych okresach, przez różne zespoły i dla różnych celów. Ostatecznie zostaliśmy z niespójnymi danymi i procedurami. Musieliśmy prawie cały czas wspierać, utrzymywać i migrować wiele wersji oprogramowania, a całkowity koszt obsługi takiego rozwiązania był bardzo wysoki. Od kiedy dwa lata temu wybraliśmy nową bazę dla analityki lokalizacyjnej, systematycznie stosowaliśmy korporacyjną platformę w podejściu do GIS zamiast budować samodzielne rozwiązania dla każdego obszaru biznesowego. Chcieliśmy, aby nasze doświadczenia z GIS były podobne do naszych doświadczeń z innymi technologiami korporacyjnymi.

Przyjęcie podejścia opartego na jednej platformie pomogło obniżyć koszty i nie tylko. W przypadku BP i innych firm, platforma korporacyjna przynosi korzyści w takich obszarach jak:

  • Skrócenie czasu osiągania korzyści. Specjaliści BP potrzebują narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, które łatwo dostosowują się do zmieniających się potrzeb. Dzięki korporacyjnej platformie GIS możemy łatwiej tworzyć aplikacje do mapowania i analizowania, dostosowując się do tempa zmian w biznesie. W rzeczywistości umożliwiamy użytkownikom konfigurowanie lekkich aplikacji zamiast długich cykli tworzenia oprogramowania przez centralny zespół. Dzięki umożliwieniu użytkownikom tworzenia potrzebnych narzędzi firma może szybko zamieniać dane i informacje w wiedzę.
  • Przyspieszenie współpracy. Dla ilustracji możemy przyjrzeć się zespołowi zajmującemu się rurociągami BP, który wykorzystuje GIS jako system zapisu danych o rurociągach, ze szczegółami, które dotyczą rozmiaru urządzeń, materiału, wieku etc.. Zespół ds. rurociągów zarządza również danymi o otoczeniu (rodzaj gleby lub wody występujące w pobliżu) czy historią konserwacji rurociągu. Pracownicy z zespołu Upstream (poszukiwania i produkcja) również potrzebują dostępu do części tych informacji. Jeśli zespoły te pracują na odrębnych systemach, to wymagany jest dodatkowy wysiłek, aby eksportować, tłumaczyć i ładować dane z jednego systemu do drugiego, co może zająć wiele godzin lub nawet dni. Wykorzystując korporacyjną platformę GIS, oba zespoły mogą wymieniać się wiedzą lokalizacyjną, co zapewnia szybszy dostęp do danych, bardziej wydajną analitykę i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
  • Platforma tworzy korzystny cykl przetwarzania informacji geoprzestrzennych. Widzieliśmy wiele przypadków, w których zbiór danych uważany za podstawowy dla jednego zespołu okazywał się również bardzo cenny dla innego. Na przykład działania wykonywane przez nas w sektorze Upstream (wydobycie), okazały się bardzo cenną informacją dla naszych zespołów Downstream (zajmujących się przetwarzaniem surowców). Bez wymiany informacji współpraca tych dwóch zespołów byłaby bardzo ograniczona. Dzięki wspólnym danym na jednej platformie GIS, użytkownicy mogą teraz korzystać z dostępnych zasobów danych i informacji opracowanych przez innych. W rezultacie tradycyjne „silosy” organizacyjne zaczęły się rozpadać. To z kolei doprowadziło do nowych usprawnień, spostrzeżeń i możliwości biznesowych. Obserwujemy to w różnych zespołach i regionach.

Działając na platformie korporacyjnej udostępniamy każdej jednostce organizacyjnej firmy własną przestrzeń do zarządzania jej danymi, udostępniamy przepływy pracy i analitykę, a także możliwości publikowania. Wszystkie dane są lepiej wykorzystywane i tworzy się pełen zalet cykl nowych możliwości, które wcześniej mogły być pominięte.

Z tych względów – i nie tylko – wierzymy, że zastosowanie platformy geoprzestrzennej dla całej firmy – zamiast budowania konkretnych rozwiązań – doprowadzi do bardziej zrównoważonego rozwoju i większych korzyści dla organizacji. Poniższe, dodatkowe lekcje wyjaśniają niektóre z doświadczeń i najlepszych praktyk, z jakimi się zetknęliśmy, tworząc udany i zrównoważony system analityki lokalizacyjnej.

Lekcja 2: Znajdź odpowiedniego gospodarza.

Analityka lokalizacyjna i technologia GIS są wykorzystywane w całym BP. Takie różnorodne zastosowanie stwarza paradoks, którego firmy często doświadczają w przypadku innych technologii korporacyjnych – ponieważ technologia jest potrzebna wszędzie to nie ma jednego właściciela – kiedy jesteś wszędzie, nigdzie cię nie ma.

Historycznie rzecz ujmując, w wielu firmach dział IT – ponieważ obsługuje wszystkie jednostki firmy – przejął rolę rodzica zastępczego dla korporacyjnych platform oprogramowania. Chociaż był to udany model dla narzędzi korporacyjnych ze zdefiniowanym dostępem i przepływami pracy, to nie działa on tak dobrze w przypadku platformy o otwartej strukturze danych i o prawie nieograniczonym zestawie sposobów użycia.

Z definicji platforma korporacyjna to narzędzie, które można wykorzystać na wiele sposobów. W przypadku platformy geoprzestrzennej sposoby użycia są szczególnie zróżnicowane. W różnym czasie i dla różnych części firmy platforma może działać jako system zapisu, system zaangażowania i system wglądu. W związku z tym uważamy, że platforma analityki lokalizacyjnej powinna w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby jednostki realizującej kluczową działalność firmy, w której istotne są korzyści płynące z dogłębnej wiedzy biznesowej, zrozumienia procedur pracy, umiejętności pracy z danymi geoprzestrzennymi i kompetencji w obsłudze narzędzi.

Bez względu na to, kto zarządza platformą, głęboka współpraca z działem IT & S (Information Technology and Systems) ma nadal kluczowe znaczenie. Dział IT & S pomaga nam zainstalować odpowiedni sprzęt, zaprojektować najbardziej wydajną architekturę, zarządzać potrzebami sieci i pamięci masowej oraz dbać o portfolio oprogramowania.

Wdrażając naszą platformę opartą na lokalizacji, polegaliśmy na zespole złożonym z przedstawicieli działu IT & S oraz profesjonalistów branżowych, mając na celu zwiększenie zaangażowania, właściwą komunikację i współpracę.

Decyzja o tym, która część organizacji powinna zarządzać platformą geoprzestrzenną, będzie różna dla niemal każdej firmy ze względu na jej strukturę organizacyjną, podstawowe grupy użytkowników czy możliwości budżetowe. W przypadku BP platforma GIS początkowo znalazła swoje miejsce w segmencie Upstream organizacji.

Lekcja 3: Otwórz swoje dane

Podczas gdy podejście oparte na platformie stwarza nowe możliwości dzięki interoperacyjności formatów danych i usług między naszymi zespołami i funkcjami, stwarza ono również nowe wyzwania w zakresie współpracy.

BP zawsze dysponowało mieszanką różnych, poufnych danych. Historycznie, zablokowaliśmy dostęp do większości naszych danych, albo ze względu na ograniczenia w technologii, albo stosując podejście „lepiej dmuchać na zimne”. Niestety doprowadziło to do powielania danych w projektach i zespołach.

W dziedzinie analityki geoprzestrzennej staje się to sporym problemem. Znaleźliśmy wiele plików dla tych samych lokalizacji rurociągów, tych samych odwiertów itp. W niektórych plikach znaleźliśmy również subtelne zmiany. W wielu przypadkach osoba, która utworzyła kopię danych, działała z nią dalej, a zespół nadal wykorzystywał starą wersję. Coś takiego nie powinno mieć miejsca w transformacji cyfrowej.

W rzeczywistości 95 procent danych geoprzestrzennych BP, z których korzystamy, może być udostępniana w całej organizacji. Tylko kilka kluczowych zestawów danych musi mieć ograniczony dostęp. Rozwiązaniem było zburzenie aktualnego status quo i domyślne otwarcie wszystkich danych, dzięki czemu są one dostępne dla wielu zespołów i różnych procedur pracy. Nasza rada dla innych menedżerów: blokuj procesy i dane tam, gdzie jest to wymagane, ale resztę pozostaw otwartą, zapewniając dużo miejsca na eksplorację i innowacje. Właśnie to napędza nowe procedury pracy, poszerza wiedzę i stanowi największą wartość platformy korporacyjnej.

To powiedziawszy, musieliśmy zastanowić się, jak przedstawiać dane we właściwy sposób, aby pomóc użytkownikom otwartej platformy znaleźć informacje najbardziej odpowiadające ich potrzebom. To jest proces ewolucyjny. Na razie rozwiązaniem jest „otagowanie” elementów jako „admin” i zachęcanie do używania metadanych. Proste podsumowania i podstawowe informacje dotyczące jakości danych dają użytkownikom lepszą wiedzę w czasie dokonywania wyboru danych. Prowadzi to do następnej lekcji: pozwól użytkownikom ubrudzić sobie ręce.

Musisz szybko zdobyć zaufanie i akceptację użytkownika – nie narzucaj im platformy korporacyjnej i nie mów „działajcie”. Najpierw trochę ich podszkól, bowiem zaufanie zawsze łatwo stracić, a odzyskać niezmiernie trudno. Brian Boulmay, BP

Lekcja 4: Pozwól użytkownikom rozbudowywać platformę

Kiedy kilka lat temu Esri, dostawca GIS, przewidział, że nasi użytkownicy wkrótce będą w stanie tworzyć ukierunkowane aplikacje dla wielu naszych potrzeb w zakresie analityki lokalizacyjnej, byłem sceptyczny. W tamtym czasie myśl, że użytkownik końcowy może tworzyć aplikacje, wydawała się niemożliwa do zrealizowania, a teraz widzimy, że dokładnie tak się dzieje. Ta ewolucja umożliwia prawie każdemu stworzenie aplikacji i procedur pracy szybciej niż moglibyśmy je tworzyć w centralnym zespole. Dzięki temu nasze działania są sprawniejsze i szybsze niż kiedykolwiek.

Dzięki dzisiejszym cyfrowym platformom programistycznym tworzenie aplikacji jest proste, nie wymaga pisania kodu i realizowane jest przez użytkowników. Oznacza to, że użytkownicy działający jako „programiści społecznościowi” mogą skonfigurować platformę do przeprowadzania analiz i tworzenia nowej wiedzy nadążając za tempem zmian biznesu. Gdy wszyscy twoi specjaliści mają możliwość dostosowania konfiguracji oprogramowania do swoich potrzeb, wartość tego, co robią, rośnie wykładniczo.

To zagadnienie wymagało kolejnej znaczącej zmiany w sposobie wdrażania i wspierania technologii GIS w BP. Naprawdę otworzyliśmy platformę dla całej firmy. Gdy zaczęliśmy wdrażanie, daliśmy użytkownikom branżowym podstawową wiedzę o konfigurowaniu i tworzeniu aplikacji, a następnie powiedzieliśmy: „Oto plac zabaw. Róbcie, co potrzeba, aby rozwiązać swoje problemy biznesowe.”

Zareagowali z entuzjazmem. Pojawiły się setki map, aplikacji i pulpitów menedżerskich.  Przy poprzednim sposobie pracy było to możliwe tylko po ręcznym pobraniu i przejrzeniu różnych papierowych i cyfrowych projektów i map.

Jest to doskonały przykład tego, jak nasi użytkownicy konfigurują aplikacje do analityki lokalizacyjnej, aby podejmować lepsze decyzje. Jeśli spojrzymy na to jako na dziesiątki tysięcy pracowników, widzimy bogactwo pomysłów, świadome koncentrowanie się na zintegrowanych procedurach pracy, wzrost wydajności, zmniejszenie ryzyka i elastyczność w działaniach.

Platforma One Map ułatwia to na co dzień. Jednak po drugiej stronie tego podejścia czai się kolejna lekcja: kiedy użytkownicy biznesowi zaczynają tworzyć własne aplikacje, zespół wsparcia musi za nimi nadążyć, a nie na odwrót. Pamiętając, że użytkownicy mogą szybko stracić zaufanie do platform programowych, które nie obsługują ich potrzeb, musieliśmy wprowadzić kolejną istotną zmianę w naszym podejściu, a to prowadzi do następnej lekcji: wspierania platformy korporacyjnej.

Lekcja 5: Dostosuj wsparcie użytkowników do nowego paradygmatu

Zazwyczaj, gdy firma wdraża oprogramowanie, zespół wdrożeniowy korzysta z podręcznika instalacji oraz standardowej bazy danych i formatów. Tworzone jest stanowisko wsparcia użytkowników, z kilkoma skryptami do wykonania dla typowych procedur pracy. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu może być potrzebny dział pomocy technicznej producenta, który pomoże rozwiązać problemy z oprogramowaniem lub z trudną definicją przepływu pracy.

W przypadku platformy geoprzestrzennej nie ma takiej możliwości. Zamiast tego mamy do czynienia z różnymi poziomami technologii, różnymi platformami do wdrożenia, z ogromnym i różnorodnym zestawem nieznanych procedur pracy oraz licznymi formatami danych. Z czasem pojawiają się różne wersje informacji, a każda wersja może być poprawna, w zależności od przypadku użycia.

Zespół, który wspiera platformę korporacyjną w starciu z tymi wszystkimi wyzwaniami w globalnej korporacji, musi być tak samo kompetentny, jak społeczność jej użytkowników. Oznacza to potrzebę zrozumienia technologii, przypadków użycia aplikacji, formatów danych i procedur pracy, analityki i prezentacji, a nawet podstaw kartografii.

Ścisła współpraca między działem IT a organizacjami biznesowymi pomaga stworzyć strukturę wsparcia, która ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu platformy korporacyjnej i trwałych rezultatów.

Lekcja 6: Automatyzuj

Nie sposób przecenić roli, jaką automatyzacja odgrywa w pomyślnym wdrożeniu platformy geoprzestrzennej. Przez wszystkie lata pracy w tej dziedzinie nigdy nie słyszałem, aby użytkownik powiedział: „Dziękuję, to wszystko, czego potrzebowałem.” Wszystko, czego dotkniemy, szybko ewoluuje i pociąga za sobą kolejne działania – wszystko to prowadzi do większych nakładów pracy dla zespołu. Jest to świetny wskaźnik tego, że zespół dodaje wartości, a platforma ma na to wszystko pozytywny wpływ. Ale bez dobrego zarządzania zespół może wykorzystać wszystkie dostępne zasoby na realizację nowych pomysłów, zaniedbując podstawową platformę.

Aby temu przeciwdziałać, zespół BP dosyć szybko przyjął złotą zasadę: Jeśli istnieje szansa, że dana procedura pracy będzie potrzebna ponownie, zautomatyzuj ją już za pierwszym razem. Automatyzacja pomaga na wielu poziomach. Zapewnia spójność i ułatwia ciągłe ulepszanie. Pozwala na bardziej przejrzyste śledzenie i raportowanie statusu procesu. Co najważniejsze, pozwala firmie na uruchamianie dużo większej liczby procesów niż kiedykolwiek można by osiągnąć za pomocą rąk na klawiaturach. Obecnie, w ramach firmy wykorzystujemy setki zautomatyzowanych procedur – jedne uruchamiamy co kilka sekund, a inne tylko kilka razy w roku.

Lekcja, której doświadczyliśmy: zainwestuj w platformę automatyzacji tyle samo wysiłku, co w samą technologię GIS.

Lekcja 7: Pamiętaj o marketingu

Kiedy firma wdraża platformę korporacyjną dla dziesiątek tysięcy pracowników – niezależnie od tego, czy chodzi o GIS, ERP, czy o inną technologię – duże znaczenie mają kwestie związane z brandingiem, marketingiem i komunikacją. Oto kilka lekcji marketingu, które przerobiliśmy podczas naszej cyfrowej transformacji:

  • Zbuduj tożsamość: aby zyskać przewagę nad dużymi inicjatywami, stwórz markę programu, z którą użytkownicy mogą się identyfikować. Dla naszej platformy GIS przyjęliśmy nazwę One Map, która mówi o jednej infrastrukturze mapowania dla całej naszej analityki lokalizacyjnej. Następnie promowaliśmy sam program, a nie wykorzystywaną technologię GIS.
  • Uważaj do kogo mówisz: w BP, podobnie jak w każdej firmie, kadra kierownicza i specjaliści mają skłonność do myślenia o GIS lub ERP tak jak o narzędziach PowerPoint lub Word. Innymi słowy, aplikacje nie są dla nich szczególnie ważne – ważne są wyniki biznesowe. Kiedy więc zaczęliśmy wdrażać platformę korporacyjną, unikaliśmy terminu „GIS” w materiałach promocyjnych. Zamiast tego w rozmowach z użytkownikami używaliśmy języka, który rozumieli. Kiedy rozmawialiśmy z ludźmi IT, opisywaliśmy systemy zapisu, systemy wglądu i platformy. Kiedy rozmawialiśmy z ludźmi z branży, kładliśmy nacisk na optymalizację produkcji, bezpieczeństwo i wydajność, dostęp do informacji, zaawansowaną analitykę i kokpity menedżerskie oraz szybsze podejmowanie decyzji.
  • Komunikuj się: w ramach naszej kampanii promocyjnej One Map wykorzystywaliśmy e-maile, plakaty i ulotki w każdym biurze BP na całym świecie. Prezentowaliśmy także reklamy w lokalnej, biurowej telewizji, aby pokazać korzyści biznesowe płynące ze stosowania One Map i zachęcić specjalistów BP do korzystania z tego rozwiązania. Stworzyliśmy również trzy poziomy wewnętrznych stron internetowych. Strona na najwyższym poziomie zawierała ogólne wiadomości o zarządzaniu informacją przestrzenną i analityce oraz o tym, jak realizujemy to w naszej firmie. Kolejna strona, zatytułowana Wspólnota Praktyków (Community of Practice), została dostosowana do potrzeb naszych specjalistów ds. technicznych z obszaru zarządzania danymi i informacją. Na trzecim poziomie powstał panel narzędziowy, który pozwolił użytkownikom na zapoznanie się z konkretnymi narzędziami, modelami danych i przepływami pracy w celu wsparcia konkretnych procedur. Komunikacja cały czas trwa i obejmuje regularną wymianę postów w serwisie Yammer, newsy i artykuły wewnętrzne. Stąd wynika nauka, że należy zapewnić budżet na komunikację i zasoby, w celu zapewnienia stałego zaangażowania i tworzenia komunikatów z wezwaniem do działania.

Lekcja 8: Mierz sukces

Może być trudno zmierzyć wpływ czegoś tak ogromnego, jak platforma analityki lokalizacyjnej dla ponad 70 000 pracowników rozsianych po całym świecie, ale ważne jest zapewnienie ciągłego wsparcia wewnętrznego. Jednym ze sposobów na sprawdzenie sukcesu jest monitorowanie, ilu pracowników staje się aktywnymi użytkownikami platformy i jej aplikacji. W BP ponad 7 000 użytkowników zarejestrowało się, aby korzystać z platformy GIS, zanim jeszcze uruchomiliśmy naszą kampanię komunikacyjną. Zrobili to wyłącznie za pośrednictwem kanałów społecznościowych i innych sposobów udostępniania informacji. Teraz, zaledwie cztery miesiące od uruchomienia, dostęp do systemu posiada ponad 10 000 użytkowników.

Biorąc pod uwagę różnorodność wykorzystania platformy i wielkość globalnej społeczności, obecnie przenosimy nasze śledzenie i raportowanie na nowe poziomy szczegółowości, w tym śledzenie użytkowników, zestawów danych, usług, map, aplikacji i innych elementów – tworzymy dzienne raporty. Raporty umożliwiają informowanie o wpływie platformy, ale także pomagają naszemu działowi wsparcia technicznego. Dzięki tym szczegółom możemy podejmować lepsze decyzje dotyczące sprzętu i oprogramowania, zrozumieć, które zestawy danych są używane częściej, a także zobaczyć, kiedy społeczność techniczna jest bardziej aktywna w jednym regionie niż w innym, sygnalizując, że być może trzeba zorganizować  sesje doszkalające.

Jeśli ktoś w BP może uzyskać dostęp do potrzebnych danych bez konieczności ręcznego ładowania, a użytkownicy mogą szybko skonfigurować funkcje potrzebne do ich analizy, a następnie zdecydować, w jaki sposób przekazać to za pomocą map, aplikacji lub pulpitów menedżerskich, to znaczy, że wydajność tej osoby  w ciągu roku wzrośnie o 3-5 procent. Dla pracownika technicznego, który wykorzystuje analitykę lokalizacyjną częściej, może to być nawet 5-8 procent. Ponieważ zyski te pochodzą ze wspólnej platformy korporacyjnej, w której aplikacja lub pulpit menedżerski mogą być wykorzystywane w podobnych procedurach pracy, wzrost wydajności jest z pewnością wyższy.

Kiedy menedżerowie sumują wzrost wydajności, uwzględniając średnie zarobki i liczbę osób korzystających z systemu, a także analizują postępy w czasie, mogą zacząć określać, ile firma zyskuje korzystając z analityki lokalizacyjnej z platformą geoprzestrzenną w porównaniu z rozwiązaniami szytymi na miarę.

Przechodząc na platformę korporacyjną, dzieląc się informacjami w obrębie jednego oddziału i pomiędzy oddziałami, znacznie skróciliśmy czas uruchamiania nowych projektów analitycznych. Teraz więcej danych jest dostępnych na platformie, do której dostęp jest szybszy i łatwiejszy, dzięki czemu pracownicy mogą uzyskać lepszy wgląd w informacje i podejmować lepsze decyzje.
Brian Boulmay, BP

Nasze kolejne kroki

Transformacja cyfrowa, czy to za pośrednictwem GIS, ERP, czy innego systemu korporacyjnego, nie jest celem samym w sobie. Jest to sposób na rozwiązywanie problemów biznesowych poprzez wykorzystanie systemów cyfrowych i zintegrowanych procedur pracy. Biorąc pod uwagę charakter systemów cyfrowych, organizacje muszą podejmować nieustannie wysiłki w celu aktualizacji, utrzymywania i dostarczania potrzebnych funkcjonalności.

Nasze początkowe wdrożenia były w większości systemami hostowanymi wewnętrznie. Gdy zaczynamy wyobrażać sobie następną generację architektury naszej platformy, chcemy przenieść więcej infrastruktury do chmury, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do danych i aplikacji opartych na GIS na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Obserwując ewolucję technologii, zauważyliśmy także zmianę w zakresie analityki lokalizacyjnej w całej branży. Wierzymy, że liczba przypadków użycia danych, analiz i wizualizacji wkrótce eksploduje w kilku obszarach naszej działalności.

Techniki rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) zaczynają łączyć się z tradycyjnymi systemami lokalizacyjnymi BP. Umieszczamy czujniki na wielu urządzeniach stacjonarnych i mobilnych oraz łączymy je ze strukturami Internetu Rzeczy (IoT) w czasie rzeczywistym. Nasze systemy informacji o budowlach również zaczynają łączyć się z geografią świata rzeczywistego.

Wyobraźcie sobie wzrost wydajności, który moglibyśmy osiągnąć, gdyby technik pracujący na polu naftowym mógł analizować jego stan w czasie rzeczywistym, czy to na laptopie, na tablecie, w okularach Google, czy nawet na wyświetlaczu AR / VR, w biurze lub w terenie. Podczas wyświetlania w czasie rzeczywistym mógłby przeglądać historię konserwacji urządzeń, ich stan techniczny, parametry pracy, instrukcje obsługi, a nawet kliknąć przycisk, rozpoczynający proces wymiany urządzenia – który zostanie zintegrowany z procesem planowania i wysłania zamówienia na sprzęt do systemu zaopatrzenia. Aby to osiągnąć, użytkownik musi mieć możliwość śledzenia lokalizacji w rzeczywistym świecie, wchodząc za ogrodzenia, do wnętrz budynków. Będzie to wymagało odpowiedniego poziomu świadomości geoprzestrzennej, umiejętności i integracji, których do tej pory nie widzieliśmy w naszej branży.

Wielu dyrektorów po tej lekturze może pomyśleć: „Dla BP musiało to być łatwe, ponieważ mieli miliony dolarów i setki ludzi pracujących nad wdrożeniem platformy analityki lokalizacyjnej”. W rzeczywistości mieliśmy bardzo mały budżet i tylko pięć osób pracowało nad uruchomieniem platformy. Osiągnęliśmy odpowiednią skalę, zmieniliśmy  niektóre z naszych tradycyjnych podejść do dotychczasowych działań. Skoncentrowaliśmy się na platformie w odniesieniu do rozwiązania i pracowaliśmy nad udostępnieniem jej szerszej społeczności użytkowników w całej firmie, którzy mogliby rozwijać aplikacje BP.

Firmy działające na rzecz zrównoważonej transformacji cyfrowej, w dziedzinie analiz geoprzestrzennych, powinny rozważyć wdrożenie platformy korporacyjnej. W BP doszliśmy do wniosku, że jest to skuteczny sposób dystrybucji tej technologii w całej firmie i zwielokrotniania jej korzyści z szerokiego wdrożenia platformy.

Oryginalny materiał dostępny na stronie esri.com.

Czy zainteresował Cię ten materiał?