Płatności szybkie i bezpieczne

Płatności szybkie i bezpieczne

Jak działa location intelligence w bankowości

Z danych Europejskiego Nadzoru Bankowego wynika, że polski rynek finansowy na tle innych krajów europejskich plasuje się zaskakująco wysoko, a przede wszystkim jest odporny na sytuacje kryzysowe. Dane dowodzą, że intensywnie rozwija się także bankowość mobilna. Badania przeprowadzone przez Mastercard wskazują, że z dostępu do konta za pośrednictwem internetu korzysta już ponad 10 mln klientów. Mimo pozytywnych wyników sektor bankowy nie może spocząć na laurach. Rozwój technologii otwiera furtki dla nowych graczy. Chodzi o takie firmy jak Google, Amazon, Facebook czy Alibaba, które mają olbrzymie bazy potencjalnych klientów i ogromne możliwości w obszarze budowy ciekawych rozwiązań. Swoich sił próbują także fintechy takie jak Revolut. Pomysł na to jak pozostać o krok przed konkurencją płynie ze strony bankowości amerykańskiej, która do 2024 roku chce wprowadzić przelewy błyskawiczne między wszystkimi bankami. Jednak aby taka operacja była udana i bezpieczna, potrzebne jest wsparcie ze strony rozwiązań location intelligence.

US Federal Reserve zapowiedziała stworzenie infrastruktury, która do 2024 roku umożliwi błyskawiczne transfery międzybankowe, nawet dla mniejszych instytucji, które obecnie nie mogą nawet myśleć o takiej technologii. Wykorzystanie rozwiązań location intelligence pozwoli zlokalizować obecnych i przyszłych klientów, którzy skorzystaliby na tego typu usługach, co da szansę na opracowanie strategii dotarcia do wszystkich zainteresowanych. System FedNov, bo tak nazywa się sztandarowy program realizowany przez US Federal Reserve będzie konkurował z podobnymi systemami wprowadzanymi przez inne duże banki i instytucje. Jako przykład może posłużyć Facebook, który ogłosił niedawno wprowadzenie kryptowaluty o nazwie Libra, która ma obsługiwać płatności w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Specyfika rynku amerykańskiego wygląda tak, że osoby prywatne i przedsiębiorstwa, które do transferów środków pieniężnych wykorzystują sieć ACH, karty debetowe i czeki, bardzo często czekają nawet kilka dni na otrzymanie pieniędzy. Eksperci zauważają, że takie opóźnienia mogą wpychać małe firmy i osoby żyjące „od wypłaty do wypłaty” w sidła wysokooprocentowanych chwilówek. Natomiast sytuacja, w której dostęp do gotówki będzie natychmiastowy może doprowadzić do rozwoju tradycyjnych usług bankowych. Dodatkowo mniejsze przedsiębiorstwa, które zatrzymają większą część swoich zysków przyczynią się do wzrostu gospodarczego, szczególnie na obszarach wiejskich.

Na tropie nowych rynków

Dla banków, kluczowa jest ocena, gdzie dojdzie do tych zmian. Korzystając z nowoczesnego systemu informacji geograficznej (GIS), decydenci mogą identyfikować rynkowe szanse, w oparciu o charakterystykę każdego rynku – jego demografii i psychografii. Te dane pozwolą na podejmowanie lepszych decyzji marketingowych, dotyczących optymalnego sposobu dotarcia do potencjalnych klientów.

Dane geograficzne dotyczące oprocentowania kredytów, własności nieruchomości i zwyczajów zakupowych, ujawniają obszary, na których pewne usługi nie są dostępne lub są niewykorzystywane. Mapowanie lokalizacji firm zajmujących się realizacją czeków i kredytów gotówkowych – oraz obszarów geograficznych, na których one działają – stanowi kolejny punkt wyjścia.

Bezpieczeństwo i lepsze decyzje

Płatności błyskawiczne nie są pozbawione ryzyka. W momencie, w którym pieniądze są przekazywane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, błędna transakcja może kosztować miliony dolarów. Według raportu rocznego Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of Certified Fraud Examiners), w 2018 roku najwięcej przypadków oszustw doświadczyły firmy z sektora bankowego i finansowego. Jednym ze środków zaradczych jest połączenie location intelligence z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji (AI), w celu automatycznego wykrywania wzorów transakcji lub wartości skrajnych, które mogą wskazywać na oszustwo.

Dane lokalizacyjne są obecnie wykorzystywane w całym stowarzyszeniu. Specjalna grupa zajmująca się analizami przestrzennymi wspiera podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju rynku, nieruchomości oraz innych obszarach biznesowych. Dokładna i kompleksowa informacja geograficzna pomaga bankowym liderom uniknąć kosztowych błędów inwestycyjnych i dokonywać mądrych wyborów dotyczących lokalizacji nowego oddziału, kierowania przekazów marketingowych czy poszukiwania wartościowych pracowników.

Czy zainteresował Cię ten materiał?