Usprawnienie prac terenowych w firmach sieciowych

Usprawnienie prac terenowych w firmach sieciowych

Dla firm sieciowych niezwykle ważne jest efektywne prowadzenie prac terenowych w zakresie instalowania, konserwacji i obsługi sieci. Właściwie działająca sieć umożliwia efektywne świadczenie usług dla klientów. Zazwyczaj ponad 50% pracowników firmy jest zaangażowanych w prace terenowe. Właściwe wykonywanie przez nich pracy jest bardzo ważne, podobnie jak ważne są dane, z których ci pracownicy korzystają. Nowoczesne narzędzia GIS ułatwiają wykonywanie prac terenowych na wiele różnych sposobów.

Łatwe w użyciu aplikacje mobilne zachęcają do przechodzenia z opracowań papierowych na te przedstawiane w formie cyfrowej. Dzięki temu dane są udostępniane na mapach internetowych, a informacje o zakończeniu prac są dostępne w czasie rzeczywistym. To z kolei umożliwia firmom sieciowym prowadzenie planowania proaktywnego.  Dane stają się podstawą do wszelkich analiz, których wyniki nie tylko usprawniają podejmowanie decyzji, ale także zachęcają do wprowadzania innowacji.

Poręczne aplikacje są kluczowe

Czasami firma przydziela komputery pracownikom terenowym. Niestety, złożone programy do mapowania, „umiejące wszystko”, zainstalowane na pancernych laptopach, to nadal za mało. Imponujące cechy i funkcje tych narzędzi nie zawsze sprawiają, że praca w terenie staje się łatwiejsza. Pracownicy terenowi potrzebują wygodnych, łatwych w użyciu, narzędzi, które pasują do ich stylu pracy.

Pracownicy słusznie oczekują, że aplikacje mobilne będą intuicyjne, podobnie jak te, których używają w życiu prywatnym. Muszą mieć dostęp do tych samych informacji zarówno ze swojego telefonu, iPada, jak i komputera zainstalowanego w biurze.

Lokalizacja – ważny aspekt pracy w terenie

Miejsca pracy, pracownicy, ciężarówki i sprzęt mają swoje lokalizacje. ArcGIS jest platformą, która wykorzystuje technologię lokalizacji i pomaga firmom sieciowym w lepszej organizacji pracy. ArcGIS oferuje zestawy narzędzi do obsługi konkretnych zadań realizowanych w terenie.

Na przykład, ArcGIS Workforce umożliwia prowadzenie analiz obciążenia pracą i proaktywne planowanie działań. Kiedy pracownicy otrzymują i realizują swoje zadania drogą elektroniczną, oszczędzają czas i eliminują prace papierkowe.

Idąc dalej, pracownicy, za pomocą ArcGIS Navigator z wysoką dokładnością szacują czas przejazdów. ArcGIS Dashboards pozwala zaś wizualizować lokalizację prowadzonych działań i aktualny stan prac w całej firmie. Aplikacje te dają także możliwość prezentowania klientom istotnych informacji o realizowanych projektach.

Nowoczesne narzędzia dostarczają pracownikom terenowym informacji na żywo. Tych samych informacji, z których korzystają dyspozytorzy i inżynierowie – a nie starych map papierowych czy plików pdf. Ponadto aplikacje ukierunkowane na lokalizację, takie jak ArcGIS Explorer, pokazują pracownikom, gdzie znajduje się infrastruktura sieciowa i gdzie powinni wykonywać swoje zadania.

Nieaktualne informacje powodują frustrację, marnowanie czasu i stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz mogą powodować niezgodności z przepisami. Dostarczanie aktualnych informacji bezpośrednio z terenu zmniejsza opóźnienia w całym procesie aktualizacji. ArcGIS Quick Capture, ArcGIS Survey123 i ArcGIS Collector umożliwiają pozyskiwanie dokładnych danych tylko raz – u źródła ich powstania. W rezultacie aplikacje terenowe znacznie poprawiają jakość i aktualność danych, ułatwiają pracę zarówno pracownikom biurowym, jak i terenowym.

Płynna wymiana informacji

Wdrożenie łatwych w użyciu map i aplikacji zapewnia płynną wymianę i udostępnianie informacji. W związku z tym firmy sieciowe mogą podnosić efektywność swoich rutynowych działań, takich jak np. przeglądy i konserwacja sieci. Podobnie nowoczesne aplikacje usprawniają komunikowanie się i koordynację rozbudowy i aktualizacji systemu. Informacje są dostępne szybciej, a pracownicy mogą się nimi łatwiej dzielić, co sprawia, że praca każdego z nich staje się bardziej płynna.

Czy zainteresował Cię ten materiał?