Wydarzenia masowe – analityka operacyjna i łączenie danych

Wydarzenia masowe – analityka operacyjna i łączenie danych

Publiczne wydarzenia masowe są sercem i duszą każdej społeczności. Wydarzenia te mają zasadnicze znaczenie dla tkanki społecznej i gospodarki regionów, w których się odbywają, a jednocześnie wymagają odpowiedniego poziomu analityki operacyjnej, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej złożony.

W trakcie przygotowań zarządzający bezpieczeństwem publicznym stają przed szczególnymi wyzwaniami logistycznymi, które wymagają intensywnego  działania w tle – planowania wszystkich możliwych aspektów, w tym kontroli tłumu, natężenia ruchu, zaplecza sanitarnego, pierwszej pomocy i wielu innych. Już sam rozmiar dzisiejszych imprez wymaga dużej przestrzeni fizycznej. Czynniki ryzyka i plany awaryjne obejmują zarówno sytuacje dramatyczne (zagrożenie terrorystyczne), jak i prozaiczne (warunki pogodowe).

Aby zapewnić bezpieczeństwo publiczne, decydenci operacyjni potrzebują solidnego planu działania oraz systemu gwarantującego świadomość sytuacyjną w każdej chwili. Zazwyczaj sieć lokalnych, regionalnych i państwowych menedżerów, którzy współpracują w zakresie bezpieczeństwa imprez, wykorzystuje technologię lokalizacji do planowania i komunikacji w czasie rzeczywistym. Często jest to system informacji geograficznej (GIS).

Celebracja dziedzictwa i różnorodności

W miastach na całym świecie mieszkańcy uznają i celebrują wspólną historię. Najlepszym tego przykładem jest Nowy Jork, a zakrojone na szeroką skalę parady i uroczystości wymagają rygorystycznego planowania i takiej samej realizacji. Miasto będące kwintesencją wielokulturowej metropolii jest gospodarzem największych w USA parad z okazji Dnia Świętego Patryka, Dnia Portorykańczyków i parad równości. Nowojorska parada z okazji Dnia Indii Zachodnich jest przez wielu uważana za największą w Ameryce uroczystość związaną z dziedzictwem etnicznym. Odbywa się ona w Święto Pracy i zajmuje jedną z najbardziej uczęszczanych arterii Brooklynu, przyciągając około trzech milionów uczestników.

Wydarzenia te, choć stanowią istotny element tętniącego życiem i zróżnicowanego miasta, wymagają znacznie więcej niż tylko standardowego poziomu pozwoleń i planowania. Zarządzający bezpieczeństwem publicznym planują i rozmieszczają personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo tłumu, urzędnicy odpowiedzialni za transport planują zmiany tras autobusów i metra oraz przewidują zatory drogowe, a Departament Straży Pożarnej i Departament Zdrowia monitorują pozwolenia dla sprzedawców ulicznych i przygotowują się na nieuniknione wypadki, które towarzyszą każdemu zgromadzeniu tysięcy, a nawet milionów ludzi.

Mimo że istnieje już podstawowa struktura, na której opierają się plany każdej corocznej imprezy, każda kolejna odsłona stawia nowe wyzwania, z których wiele można poznać dopiero w trakcie jej trwania. W związku z tym technologia lokalizacji okazała się niezbędna do zapewnienia świadomości sytuacyjnej w czasie rzeczywistym podczas zarządzania krytycznymi zdarzeniami i umożliwienia wspólnego działania pracowników i agencji.

Zarządzanie wydarzeniami specjalnymi rozpoczyna się od zrozumienia i zmapowania obszaru działania w celu zdefiniowania i ochrony wrażliwych przestrzeni. Nowoczesny system informacji geograficznej stanowi podstawę wywiadu operacyjnego, ponieważ umożliwia gromadzenie, integrację i wizualizację podstawowych danych dotyczących lokalizacji imprezy. Informacje o wydarzeniu można mapować i monitorować wraz z danymi bieżącymi, takimi jak pogoda, ruch uliczny, raporty terenowe oraz zdarzenia związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Dzięki systemowi, który łączy wszystkich zainteresowanych, urzędnicy mogą polegać na wspólnych mapach oraz szybkiej komunikacji, współpracując i szybko wprowadzając zmiany w miarę rozwoju wydarzeń.

Wydarzenia specjalne i ekspresja społeczności

Ludzie uczestniczą w paradach, by świętować różnorodność swoich społeczności, a także biorą udział w protestach, by jej bronić. Od nowojorskiej parady Silent Protests z 1917 roku, w której 10 000 uczestników zebrało się, by pokojowo zaprotestować przeciwko przemocy i wrogości na tle rasowym, przez Peace March z 1967 roku, kiedy to 400 000 demonstrantów zgromadziło się, by opowiedzieć się przeciwko zaangażowaniu USA w wojnę w Wietnamie, aż po 750 000-osobowy Anti-Nuclear March z 1982 roku – Nowy Jork był epicentrum aktywizmu społecznego. Te demonstracje i protesty odzwierciedlają zmieniające się priorytety całego narodu i często poprzedzają znaczące zmiany.

Dobitnym przykładem były ostatnie demonstracje na rzecz sprawiedliwości rasowej w następstwie śmierci George’a Floyda w 2020 roku. W całych Stanach Zjednoczonych wzięło w nich udział niemal 26 milionów ludzi – to największy wskaźnik uczestnictwa w jakimkolwiek ruchu w historii kraju – ponownie z Nowym Jorkiem jako centrum.

 

W oczach opinii publicznej protesty mogą wydawać się spontanicznym wyrazem napięć w społeczności. W rzeczywistości, większość protestów wymaga tyle samo planowania i zarządzania, co każde inne wydarzenie. Podczas gdy niektóre z początkowych incydentów związanych z protestami przeciwko śmierci George’a Floyda były natychmiastowe i nieplanowane, zdecydowaną większość stanowiły pokojowe, zaplanowane wydarzenia, w których współpracowali koordynatorzy wydarzeń i urzędnicy miejscy.

Protesty wiążą się z tymi samymi wyzwaniami operacyjnymi, co inne wydarzenia publiczne, takie jak parady i festiwale, ale także z koniecznością rozważenia dodatkowych czynników. Biorąc pod uwagę intensywność emocji, potencjał konfliktu może wzrosnąć, co sprawia, że wywiad operacyjny staje się jeszcze bardziej istotny dla zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa.

Urzędnicy przygotowujący się do obsługi protestów wymagają nie tylko wysokiego stopnia świadomości sytuacyjnej, ale także szczególnego skupienia się na określaniu obszarów zainteresowania i potencjalnych konfliktów, mapowaniu taktycznych przydziałów zasobów oraz przepływie informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy zespołami i poszczególnymi osobami. Nowoczesna technologia GIS może to zapewnić, nawet w środowiskach rozłączonych lub obszarach o słabej łączności, dając kierownikom operacyjnym możliwość wizualizacji, gdzie znajdują się pracownicy ochrony podczas protestu i szybkiej koordynacji ich ruchów w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.

Analityka operacyjna i dane w czasie rzeczywistym

Planiści i agencje bezpieczeństwa publicznego mogą wykorzystać zarządzanie imprezami z wykorzystaniem GIS jako zestaw narzędzi do ochrony personelu, uczestników i publiczności podczas parady, festiwalu lub protestu. Narzędzia te mogą pomóc w opracowaniu planów ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa, w tworzeniu map terenu imprezy, w zarządzaniu zadaniami i incydentami, w monitorowaniu działań w czasie rzeczywistym oraz tworzeniu raportów podsumowujących na potrzeby przyszłego planowania. Praca ta może opierać się na kluczowym fundamencie, jakim jest kontekst geograficzny.

Dla urzędników operacyjnych GIS zaspokaja również potrzeby zarządzania w czasie rzeczywistym – monitorowania bieżących warunków, podejmowania lepszych decyzji dotyczących alokacji zasobów, środków i ludzi oraz reagowania na dynamiczne wymagania w miarę rozwoju wydarzeń.

Coraz większa ilość danych z czujników oraz danych zbieranych za pomocą urządzeń mobilnych i dronów wpływa na dzisiejsze operacje zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. System informacji geograficznej umożliwia połączenie danych, stwarza przestrzeń do agregowania i wyszukiwania informacji w trakcie zmieniających się warunków. Stanowi on również repozytorium szczegółów z wcześniejszych wydarzeń wykorzystywanych do prognozowania, dzięki czemu pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne i planowanie imprez mogą być bardziej proaktywni.

Uroczystości, parady, protesty i inne imprezy publiczne na dużą skalę są żywymi, oddychającymi elementami, które odzwierciedlają osobowość, żywotność i wartości miasta. Dane lokalizacyjne pochodzące z GIS pomagają pracownikom służb bezpieczeństwa publicznego zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprez.

 

Sięgnij również po ebook pt.: Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych.

Czy zainteresował Cię ten materiał?