Zrób więcej z ArcGIS Pro 2.4

Zrób więcej z ArcGIS Pro 2.4

ArcGIS Pro 2.4 to najnowsza wersja ArcGIS Pro, flagowej, desktopowej aplikacji GIS Esri do tworzenia map, prowadzenia analiz i zarządzania danymi geoprzestrzennymi. Skorzystaj z ulepszeń w ArcGIS Pro, aby jeszcze lepiej wizualizować dane przestrzenne 2D i 3D, edytować i analizować je oraz łączyć w ramach całej platformy ArcGIS.

Spójrz tylko na niektóre z nowych funkcji, które znajdziesz w ArcGIS Pro 2.4:

Dynamiczne grupowanie obiektów

Wyświetlaj zagregowane obiekty punktowe korzystając z dynamicznego grupowania. W mniejszych skalach możesz wyświetlać punktowe obiekty zagregowane (jako grupy), mając jednocześnie możliwość rysowania ich w większych skalach jako oddzielnych punktów. Każda grupa reprezentuje wszystkie obiekty w ich granicach i można ją przedstawiać w postaci symboli w celu odzwierciedlenia liczby obiektów lub innych danych statystycznych.

Realistyczna wizualizacja

Zwiększ realizm widoków 3D dzięki nowym modelom 3D, symbolizacji wody i efektom świetlnym. Dodają one przejrzystości i głębi do każdego widoku 3D, zarówno realistycznego, jak i tematycznego.

  • Technika cieniowania (Ambient Occlusion) symuluje oświetlenie tych obszarów sceny, które mogą być zasłonięte przed światłem zewnętrznym, takich jak sfałdowania, szczeliny i połączenia, dzięki czemu zwiększa się głębia prezentacji obrazu.
  • Oświetlenie pod określonym kątem ułatwia rozpoznawanie rzeźby terenu i innych kształtów w gęsto upakowanej chmurze punktów.
  • Obsługa materiałów (tekstur) w markerach pozwala symulować chropowatość modeli 3D, ich tekstury metaliczne i powierzchnie błyszczące oraz realistycznie reagować na oświetlenie.
  • Symbolizacja napełnienia wodą pozwala na realistyczną symulację wody o różnych kolorach oraz kierunki i wielkości fal.

Wyświetlanie profilu

Utwórz nowe widoki 3D swoich danych za pomocą widoków przekrojów. Oglądanie przekroju danych 3D ułożonych pionowo umożliwia bardziej wyraziste przedstawienie treści. Możesz interaktywnie dodać linię profilu w scenie, a widok automatycznie przesunie się, aby wyświetlić pionowy przekrój twoich danych. Podczas oglądania profilu możesz wybrać, zmierzyć i zidentyfikować swoje dane. Przekroje można oglądać w dowolnej scenie, niezależnie od jej treści.

Eksport z ModelBuilder’a do Pythona

Wielu użytkowników postulowało za wprowadzeniem możliwości eksportu modelu z ModelBuilder’a do kodu Pythona jako najważniejsze rozszerzenie funkcjonalności ArcGIS Pro. W ModelBuilderze w ArcGIS Pro występują teraz dwa nowe polecenia do eksportowania modeli do Pythona: Eksport do pliku Python (Export to Python File) i Okno wysyłania do Pythona (Send to  Python Window).

Edycja obiektów typu multipatch

Dodano trzy nowe narzędzia umożliwiające dokładniejsze modelowanie obiektów 3D.

  • Rozdzielanie (Explode) pozwala rozdzielić obiekt typu multipatch na pojedyncze obiekty 3D.
  • Scalanie (Merge) pozwala łączyć pojedyncze obiekty typu multipatch lub elementy znajdujące się na tej samej warstwie w jeden obiekt typu multipatch.
  • Wycinek obiektu typu multipatch (Slice Multipatch) dzieli obiekt multipatch w określonym miejscu przy użyciu poziomej lub pionowej płaszczyzny cięcia.

ArcGIS Ideas i więcej

W ArcGIS Pro 2.4 zostało zaimplementowanych wiele pomysłów przedstawionych przez Was na stronie ArcGIS Ideas. W ArcGIS Pro zostały zrealizowane takie pomysły, jak: tworzenie opisów nie powiązanych z obiektami (Create Non-feature Linked Annotation for Selected Fetaures), wyświetlanie pełnej nazwy tabeli atrybutów po najechaniu kursorem (Display Full Name of Attrribute Table When Hovered Over) oraz ArcGIS Pro: tabele – Enter, aby przejść do następnego wiersza (Tables – Enter to Go to Next Row).

Uzyskaj pełne informacje i obejrzyj wideo na temat nowości w ArcGIS Pro 2.4.

Czy zainteresował Cię ten materiał?