Co nowego w ArcGIS Online cz. 3

Co nowego w ArcGIS Online cz. 3

Przeczytaj również Co nowego w ArcGIS Online cz. 1 oraz Co nowego w ArcGIS Online cz. 2.

Kreatory aplikacji

Kreatory aplikacji umożliwiają każdemu zbudowanie atrakcyjnych aplikacji, bez konieczności kodowania. Ich ulepszenia zostały opisane poniżej.

AppStudio for ArcGIS

AppStudio for ArcGIS pozwala zamienić mapy w przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne działających na urządzeniach z systemem Android, iOS, Windows, Mac OS X i Linux oraz publikować je pod własną marką we wszystkich popularnych sklepach z aplikacjami. Nie są do tego potrzebne umiejętności programistyczne. Przykładem takiej aplikacji jest Palm Springs Map Tour.

W AppStudio wprowadzono znaczące usprawnienia, w tym ulepszony interfejs użytkownika dla narzędzi desktopowych i dodatkowe funkcje w szablonach. AppStudio używa teraz środowiska Qt w wersji  5.9.1 i obsługuje ArcGIS Runtime 100.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w aplikacji AppStudio for ArcGIS.

Story Maps

Story Maps umożliwia łączenie wiarygodnych map z tekstem narracyjnym, obrazami i treściami multimedialnymi, dzięki czemu do przedstawienia określonej historii można łatwo wykorzystać moc map i geografii. W nowej wersji wprowadzono szereg usprawnień Szablonu aplikacji Dziennik mapy.

15

Możesz teraz zdefiniować alternatywny tekst dla materiałów multimedialnych, a nowe znaczniki nagłówków i punkty orientacyjne zapewniają lepszą strukturę semantyczną dla technologii wspomagających osoby niepełnosprawne. Wprowadzono również kolejne ulepszenia do nawigacji za pomocą klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz posty w kategorii Story Maps.

Web AppBuilder for ArcGIS

Web AppBuilder oferuje sposób łatwego tworzenia aplikacji HTML / JavaScript uruchamianych na dowolnym urządzeniu z wykorzystaniem galerii gotowych do użycia widżetów. Możesz dostosować wygląd swoich aplikacji za pomocą konfigurowalnych motywów i hostować je online lub na własnym serwerze.

W kreatorze Web AppBuilder dodano teraz dwa nowe widżety i kilka ulepszeń do istniejących widżetów. Nowa analiza kosztów  (w wersji beta) pozwala na naszkicowanie proponowanego projektu i uzyskanie jego szacunkowego kosztu. Użyj nowego widżetu Powiadomienie  publiczne (Public Notification), aby zdefiniować zestaw właściwości i utworzyć etykiety adresowe dla właścicieli lub użytkowników. Użytkownicy końcowi mogą teraz budować własne wyrażenia filtrujące za pomocą funkcji  Filtr. Wyrażenia te obsługują teraz daty względne, takie jak dziś i ubiegły tydzień. Widżet Infografiki ma osiem nowych szablonów i obsługuje teraz niestandardowe kolory.

Inne ulepszenia widżetów obejmują obsługę lokalnego pliku KML w Dodaj dane (Add Data), widoczności warstw w Zakładce (Bookmark), kontrolę wyboru warstw w Zaznacz (Select), wybór warstwy i powiększanie do warstwy przesuwanej w ramach Zwijania (Swipe), a także zapisywanie wszystkich zmian atrybutów za pomocą jednego zatwierdzenia w ramach Edycji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w Web AppBuilder for ArcGIS.

Konfigurowalne aplikacje

Kolekcja konfigurowalnych aplikacji pozwala wybrać z obszernego zestawu jeden szablon i szybko utworzyć aplikację. W tej wersji panel konfiguracji został ulepszony pod względem kontroli wyglądu aplikacji i jej działania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz w kategorii blogu configurable apps.

Aplikacje terenowe

Aplikacje terenowe ArcGIS pomagają usprawnić koordynację i zwiększyć wydajność prac w terenie. Usprawnienia aplikacji terenowych od ostatniej aktualizacji ArcGIS Online opisano poniżej.

Collector for ArcGIS

Aplikacja Collector for ArcGIS umożliwia pracownikom terenowym korzystanie ze smartfonów lub tabletów do zbierania i aktualizowania informacji w terenie, niezależnie od tego, zarówno podczas pracy online jak i offline. Poniżej opisano wprowadzone zmiany.

Trimble Catalyst jest obsługiwany w systemie Android, umożliwiając korzystanie z nowego licencjonowanego oprogramowania odbiornika GNSS Trimble, który jest w stanie zbierać dane z dokładnością do centymetra.

Edycja danych za pomocą aplikacji Collector for ArcGIS. zapewnia 95-procentowy poziom ufności.

Schemat niestandardowego URL dla Collector for ArcGIS umożliwia włączenie informacji do rozpoczęcia pomiarów w momencie uruchamiania aplikacji Collector for ArcGIS.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w Collector for ArcGIS.

Operations Dashboard for ArcGIS

Operations Dashboard for ArcGIS to aplikacja, która umożliwia monitorowanie, śledzenie i ocenę zasobów oraz codziennych działań.

Skonfiguruj panele o wysokiej interaktywności składające się z wykresów, wskaźników, map i innych elementów wizualnych. W widoku map dodano obsługę wyświetlania smart mapping, warstw strumieniowych i etykiet. Twórz zaawansowane kompozycje z grupowaniem i układaniem w stosy. Uzyskaj ulepszone wizualizacje danych i ulepszone filtrowanie oparte na datach. Zarządzaj panelami operacyjnymi na stronie głównej panelu operacyjnego. Więcej informacji znajduje się na stronie Operations Dashboard for ArcGIS.

Survey123 for ArcGIS

Survey123 for ArcGIS to proste i intuicyjne rozwiązanie do gromadzenia danych wykorzystujące formularz. Umożliwia tworzenie, udostępnianie i analizowanie ankiet w trzech prostych krokach.

16

Aplikacja Survey123 była stopniowo aktualizowana od poprzedniego wydania ArcGIS Online. Poniżej opisano elementy nowej wersji.

Survey123 Connect obejmuje teraz możliwość dodawania pól do obsługi istniejących obiektów, wyłączania skrzynki odbiorczej i zapewnienia tworzenia nowych pól w usłudze obiektowej typu notatka. Dodano funkcję Powiększenia podczas wykonywania zdjęć w aplikacji terenowej oraz ulepszono domyślne ustawienia skanowania kodów kreskowych.

Strona internetowa Survey123 została częściowo przeprojektowana pod względem większej intuicyjności i przyjaznego użytkowania. Witryna obsługuje modyfikację nazw pól, możliwość usunięcia pomiarów bez usuwania powiązanej z nimi usługi obiektowej oraz obsługę zagnieżdżonych powtórzeń i grup. Poprawiono także wydajność niestandardowych raportów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w aplikacji Survey123 for ArcGIS.

Workforce for ArcGIS

Workforce for ArcGIS to rozwiązanie mobilne, które przy wykorzystaniu lokalizacji wspiera podejmowanie decyzji dla potrzeb lepszej koordynacji pracy zespołowej w terenie. Składa się z aplikacji internetowej używanej przez administratorów projektu i dyspozytorów w biurze oraz aplikacji mobilnej używanej przez pracowników w terenie na swoich urządzeniach.

17

Workforce został aktualizowany o  usprawnienia komunikacji między Workforce i innymi aplikacjami oraz między dyspozytorami i pracownikami w terenie. Możesz skonfigurować swój projekt tak, aby informacje sformułowane dla danego zadania mogły zostać przekazane do aplikacji Collector for ArcGIS lub Survey123 for ArcGIS podczas uruchamiania tych aplikacji za pośrednictwem Workforce.

Pracownicy terenowi mogą teraz dodawać załączniki podczas swojej pracy, a dyspozytorzy mogą uzyskać dostęp do tych załączników za pośrednictwem strony internetowej. Dyspozytorzy widzą teraz datę ostatniej zmiany przydziału zadań i postęp w ich realizacji. Właściciele projektów mają teraz lepsze sposoby identyfikowania członków projektu, którzy nie należą do firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w Workforce for ArcGIS.

Aplikacje do zadań biurowych

Aplikacje ArcGIS do zadań biurowych umożliwiają udostępnianie zaawansowanych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi i danych analitykom, aby mogli oni uzyskać wiedzę w oparciu o lokalizację i podejmować decyzje, które oszczędzają pieniądze i czas. Niektóre aplikacje zostały zaktualizowane o wymienione poniżej możliwości.

ArcGIS Business Analyst

ArcGIS Business Analyst pomaga w inteligentniejszym planowaniu rynku, wyborze obszarów działania i podejmowaniu decyzji dotyczących segmentacji klientów. Wykorzystywane jest łączenie danych demograficznych, informacji o stylu życia, zachowaniach i wydatkach. Tworzone są mapy, infografiki i raport analityczne.

18

Aplikacja internetowa Business Analyst pozwala teraz ustawić sprawdzanie poprawności atrybutów odpowiadających za lokalizację.. Ustawienie sprawdzania poprawności atrybutów lokalizacji pomaga zastosować określone ograniczenia do wartości atrybutów miejsca i kontrolować, jakie dane wprowadzają użytkownicy. Na przykład, przyszłe lokalizacje muszą umożliwić utworzenie więcej niż 100 miejsc parkingowych, a stan budynku powinien być wybrany z listy rozwijanej z opcjami – dobry, średni, słaby.

Jest to możliwe podczas tworzenia projektów w aplikacji internetowej Business Analyst. Zarówno aplikacja internetowa Business Analyst, jak i aplikacje mobilne będą honorować zdefiniowane wartości graniczne atrybutów i wyświetlać komunikaty informacyjne, gdy wprowadzona wartość znajdzie się poza zdefiniowanym zakresem lub nie będzie dostępna w opcjach rozwijanych dla pól tekstowych

Dostępny jest również nowy szablon infografiki sumowania (Executive Summary) oraz możliwość korzystania z map w niestandardowych raportach. Wprowadzono także ulepszenia w całym interfejsie użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Business Analyst Web App What’s New.

ArcGIS Maps for Power BI

ArcGIS Maps for Power BI umożliwia połączenie Microsoft Power BI z analityką przestrzenną i oferuje ulepszone możliwości mapowania, dane demograficzne i większe możliwości wizualizacji. Najnowsza aktualizacja wprowadza nową możliwość subskrypcji Plus. Zaktualizowanie do płatnej miesięcznej subskrypcji Plus umożliwia dodawanie rozszerzonych zasobów i funkcjonalności. Zwiększono również limity geokodowania, udostępniono więcej map bazowych, globalne dane demograficzne i mapy i warstwy Esri Living Atlas do wykorzystania jako warstwy odniesienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ArcGIS Maps for Power BI.

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud jest przeznaczone dla profesjonalistów zajmujących się projektowaniem i komunikacją. Zapewnia dostęp do map z poziomu programu Adobe Illustrator i Photoshop.

Możesz teraz zalogować się do ArcGIS Online przy użyciu loginu firmowego lub użyć swojego adresu e-mail, aby uzyskać dostęp do aplikacji ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud jako użytkownik anonimowy. Tacy użytkownicy mają dostęp do wszystkich publicznych zasobów hostowanych w ArcGIS Online. Teraz masz większą kontrolę nad używaniem warstw; bazując na atrybutach możesz zarządzać etykietami, aby poprawić ogólny wygląd mapy oraz dodać lub zmodyfikować istniejące filtry (definiować zapytania), aby sprecyzować, jakie dane mają być widoczne. Dostępna jest nowa wielkoskalowe zasoby wektorowe dla Stanów Zjednoczonych i całego świata. Teraz możesz również do okna kompilacji pobrać pliki CSV i TXT. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud.

Drone2Map for ArcGIS

Drone2Map for ArcGIS zamienia twojego drona w wydajne narzędzie GIS, umożliwiając tworzenie ortomozaiki, siatek 3D i innych produktów ze zdjęć zrobionych za jego pomocą. Drone2Map zostało zaktualizowane o nowe funkcje ulepszające wydajność. Najnowsza wersja umożliwia tworzenie skompresowanych chmur punktów, korekcję ruchu migawki, obsługę fotopunktów, obsługę zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows i narzędzia do korygowania wysokości lotu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pomoc Drone2Map for ArcGIS .

Inne ulepszenia

Twórcy aplikacji korzystający z ArcGIS Runtime mogą teraz przygotowywać mapy obszarów do wykorzystania w trybie offline. Zapewnia to szybszą i sprawniejszą pracę w trybie offline.

Nowym językiem obsługiwanym na stronie internetowej jest słoweński.

Czy zainteresował Cię ten materiał?