Dlaczego warto przejść na ArcGIS Pro

Dlaczego warto przejść na ArcGIS Pro

ArcGIS Pro to 64-bitowa aplikacja GIS nowej generacji, oferująca narzędzia do profesjonalnego opracowywania map 2D i 3D w intuicyjnym interfejsie użytkownika. ArcGIS Pro przyspiesza wizualizację, analizę, przetwarzanie obrazów, zarządzanie i integrację danych.

ArcGIS Pro zostało stworzone do współpracy z ArcGIS Online oraz ArcGIS Enterprise. Jest częścią kompletnego pakietu aplikacji ArcGIS Desktop obejmującego ArcGIS Pro oraz ArcMap. Współpracuje również z rozszerzeniami do zaawansowanych analiz, przetwarzania specjalistycznych danych i schematów pracy oraz rozwiązań branżowych.

Pracuj szybciej w ArcGIS Pro

Aplikacja ArcGIS Pro została zaprojektowana, aby pomóc Ci wydajnie pracować. Menu kontekstowe pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy potrzebnymi funkcjami, zapewniając tym samym wygodę w użytkowaniu.

Wszystkie narzędzia niezbędne do pracy są pogrupowane tematycznie w zakładkach (np. Edycja czy Analizy) i umieszczone na górze menu.. Po obu stronach mapy znajdują się dokowalne okna. Tradycyjnie z lewej strony umieszczono tabelę zawartości, a z prawej okno projektu i inne okna, m.in. te służące do zmiany symbolizacji, geoprzetwarzania czy edycji atrybutów. W dokowalnych oknach będą wyświetlać się opcje potrzebne użytkownikowi w danym momencie, np. rozpoczęcie edycji atrybutów uruchomi okno ich wprowadzania, natomiast narzędzie geoprzetwarzania uruchomi okno do wprowadzenia parametrów i danych wejściowych.

Kolejny dynamiczny element menu to zakładki kontekstowe. Wyświetlają się one jedynie wtedy, gdy aktywne są pewne elementy w tabeli zawartości, np. aktywacja warstwy wektorowej powoduje pojawienie się zakładek z opcjami do zmiany wyglądu warstwy, etykietowania czy zarządzania danymi. Kliknięcie warstwy rastrowej aktywuje narzędzia, którymi skorygujemy m.in.: kontrast, jasność, współczynnik gamma, metodę rozciągnięcia histogramu czy sposób przepróbkowania.

Skorzystaj z innowacji i integracji

ArcGIS Pro łączy w jednej aplikacji możliwość obsługi danych zarówno dwu-, jak i trójwymiarowych, dzięki czemu cała praca odbywa się bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami ArcMap, ArcScene i ArcGlobe. Możemy więc wyświetlić dane 3D zarówno na powierzchni płaskiej jak i na globie. Poza bryłami 3D możemy również wyświetlać chmury punktów pochodzące ze skaningu laserowego czy bryły generowane automatycznie przez aplikację ArcGIS Pro w oparciu o atrybuty i na podstawie zestawu reguł .rpk opracowanych uprzednio w aplikacji City Engine. ArcGIS Pro wspiera również modele danych Industry Foundation Classes (IFC) i BIM (Building Information Modeling) przydatne m.in. przy projektowaniu urbanistycznym.

Migruj do ArcGIS Pro

Przenieś swoje projekty bezpośrednio do ArcGIS Pro. Wystarczy zaimportować mapy (.mxd), sceny (.sxd) oraz globy (.3DD) i zapisać je jako pliki .aprx. Projekty będą miały taki sam układ i symbole, a dzięki narzędziu wygładzającemu krawędzie wyświetlanych obiektów linie i opisy staną się bardziej wyraźne i przejrzyste. ArcGIS Pro może korzystać ze stylów lub plików stylów, które wcześniej opracowałeś w ArcMap. Używa również silnika Maplex do optymalnego rozmieszczania etykiet.

Zrób więcej z ArcGIS Pro

Dynamiczne grupowanie obiektów, realistyczna wizualizacja, wyświetlanie profilu, eksport z ModelBuilder’a do Pythona, udoskonalona edycja obiektów typu multipatch, to tylko niektóre z nowych funkcji dostępnych w ArcGIS Pro 2.4.

Nowa generacja desktopowego GIS-u

Od wersji ArcGIS Pro 1.4 Esri podkreśla, że wiodącą aplikacją desktopową jest ArcGIS Pro. Jej szybki rozwój, dobra integracja z resztą platformy, duża wydajność, intuicyjność i łatwość obsługi otwierają przed użytkownikami szereg możliwości. Skorzystaj z nich, przechodząc teraz do ArcGIS Pro.

Czy zainteresował Cię ten materiał?