GIS tworzy bardziej przejrzysty obraz zmian klimatu

GIS tworzy bardziej przejrzysty obraz zmian klimatu

Środowisko Arktyki jest wiodącym w świecie wskaźnikiem zmian klimatycznych. Zmiany, które ostatecznie wpływają na cały świat są właśnie tam najbardziej widoczne. Kompleksowa wiedza o przemianach zachodzących na tym obszarze nabiera obecnie znaczenia, jakiego nie miała nigdy przedtem.

Tradycyjne zobrazowania Arktyki pozyskano za pomocą samolotu, ale jest ich bardzo niewiele ze względu na nieprzyjazny i niegościnny charakter obszaru podbiegunowego. Obecnie planuje się opracowanie do roku 2017 cyfrowych modeli wysokości (3D) dla całej Arktyki. Rozdzielczość nowych modeli, wynosząca 2 m, będzie ponad sto razy wyższa niż wcześniejsze modele. Stało się to możliwe dzięki unikalnemu partnerstwu publiczno-prywatnemu między Esri, Białym Domem i kilkoma ważnymi partnerami w zakresie wykorzystania obrazów satelitarnych DigitalGlobe.

ArcticDEM

Obecnie zaprezentowano pierwszy z tych bogatych modeli terenu obejmujący stan Alaska. Jest to pierwszy produkt przewidziany w projekcie ArcticDEM, utworzony po ogłoszeniu w styczniu 2015 roku Presidential Executive Order wzywającego do ściślejszej koordynacji krajowych wysiłków podejmowanych w Arktyce. Zmiany klimatyczne są jednym z największych zagrożeń, przed którymi stoimy. Są one powodowane działalnością człowieka i już obecnie zakłócają życie Amerykanów. Prezydent Barack Obama mówił o projekcie w czasie konferencji poświęconej Arktyce, która miała miejsce w Kotzebue w dniu 3 września 2015 roku. Wezwał wówczas do podjęcia działań w celu odwrócenia tendencji zmian klimatycznych, stających się problemem narastającym w postępie wykładniczym na całej planecie.

Projekt ten łączy Narodową Agencję Geospatial-Intelligence (NGA), US Geological Survey oraz badaczy wspieranych przez National Science Foundation (NSF) z Uniwersytetu Minnesota Polar Geospatial Center (PGC), a także przez Ohio State University i Cornell Uniwersytet. „Esri było bardzo zainteresowane udzieleniem pomocy PGC i NGA współuczestnicząc w realizacji White House Open Data Initiative i w szybkim udostępnieniu modeli wysokościowych„, powiedział Peter Becker, menedżer produktu, odpowiedzialny w Esri za analizę obrazów w ArcGIS. „Wykorzystanie przetwarzania w locie przez ArcGIS Server pozwala każdemu szybko analizować zawiłości tego dynamicznego środowiska.

Dane zebrane w ramach projektu ArcticDEM są obecnie udostępniane przez Esri członkom społeczności, przedstawicielom rządu i środowisk naukowych. Korzystając z usług internetowych, aplikacji ArcticDEM Explorer, a także kilku edukacyjnych Story Maps, dostępnych na ArcGIS Online, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych wysokościowych, a także pogłębionych analiz geoprzestrzennych Arktyki. Story Maps opowiadają o projekcie i jego rezultatach, natomiast aplikacja ArcticDEM Explorer pozwala użytkownikom analizować interaktywną mapę Alaski i włączać różne wizualizacje danych. Umożliwia również tworzenie obrazów stoków, zboczy, informacji o azymucie stoków, tworzenie warstwic, a także oferuje narzędzia do obliczania profili pionowych i zmian wysokości w oparciu o czasową składową danych.

Rys. 1. Stok

Rys. 1. Stok

Rys. 2. Zbocze

Rys. 2. Zbocze

Rys. 3. Azymut stoku

Rys. 3. Azymut stoku

Dla Ameryki, Arktyka jest jednocześnie wyzwaniem strategicznym, jak i wyzwaniem w codziennym życiu ludzi. Mapy te pozwolą wszystkim osobom i instytucjom zainteresowanym problemami Arktyki, począwszy od miejscowych i plemiennych, poprzez federalne, stanowe i lokalne, aż po naszych międzynarodowych partnerów i społeczności biznesowe, opracować najlepszą odpowiedź na zmiany zachodzące w Arktyce” powiedział ambasador Mark Brzezinski, Dyrektor Wykonawczy w White House Arctic Executive Steering Committee.

Zespoły z NGA i NSF współpracowały z partnerami rządowymi, akademickimi i organizacjami pozarządowymi nad uruchomieniem otwartego portalu Arktyki, w którym numeryczne modele terenu i inne ważne informacje byłyby dostępne publicznie za pośrednictwem Esri Story Maps. Inna Story Map Esri, Alaska Revealed to zbiór danych wysokościowych o wysokiej rozdzielczości dla obszaru Alaski.

Rys. 4. Alaska

Rys. 4. Zrzut ekranowy Story Map Alaska Revealed

Współpraca ta to kolejny przykład partnerstwa Esri z Białym Domem. Jest to również dalszy ciąg szeregu działań podejmowanych w ramach wieloletnich inicjatyw dotyczących danych klimatycznych, które mają na celu nie tylko publiczne udostępnianie ważnych danych, ale także dalsze ułatwianie dostępu do danych i ich szybkiego wykorzystywania. Zapewnienie narzędzi internetowych, które pozwalają naukowcom i innym specjalistom zaproszonym do współpracy, wizualizować i analizować zmieniający się wysokościowy krajobraz Arktyki, to znaczący krok w kierunku zrozumienia wpływu klimatu na otaczający nas świat.

Aby dowiedzieć się więcej o Arctic DEM i aplikacji ESRI DEM Explorer, kliknij tutaj.

Czy zainteresował Cię ten materiał?