GIS w telekomunikacji

GIS w telekomunikacji

Termin „telekomunikacja” pochodzi od greckich słów „tele”, czyli oddalony, oraz „communicare” – dzielenie się z kimś. Jej istotą jest komunikowanie się oraz przesyłanie wiadomości na odległość. Czy w tej komunikacji znajdzie się także miejsce dla technologii GIS?

Historia telekomunikacji rozpoczęła się w starożytności od kodowania liter kombinacjami świetlnymi i przebiegała poprzez wynalezienie telegrafu, telefonu, aż do rozwoju współcześnie wykorzystywanych urządzeń. Od wieków technologie telekomunikacyjne są unowocześniane, a ich rozwój jest efektywnie wspomagany przez GIS, wykorzystywany m.in. do paszportyzacji sieci oraz analiz sieciowych przyczyniających się do lepszego zarządzania, planowania, rozbudowy i modernizacji sieci.

Podstawowym obszarem wykorzystania technologii GIS w telekomunikacji są analizy sieciowe, jednak aby z nich w pełni skorzystać, trzeba utworzyć bazę danych zawierającą pełną i szczegółową charakterystykę sieci. Taką bazę tworzy się w procesie paszportyzacji sieci.

Paszportyzacja sieci

Paszportyzacja polega na inwentaryzacji obiektów sieci wraz z ich parametrami. Gromadzone w bazie dane określają położenie elementów sieci, podstawowe parametry oraz relacje pomiędzy opisywanymi elementami. Dane są pozyskiwane na wiele różnych sposobów, m.in. poprzez digitalizację map papierowych czy przenoszenie danych z tradycyjnych dokumentów. Dane można także zbierać w terenie z wykorzystaniem narzędzi mobilnych. W takim przypadku operator działa na wycinku bazy danego obszaru i uzupełnia ją o nowe informacje lub też aktualizuje stare. Następnie dane te mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym do głównej bazy (rozwiązania serwerowe) lub kopiowane w sposób tradycyjny po powrocie z terenu. Dzięki zastosowaniu technologii GIS w jednej bazie gromadzone są wszystkie dane pochodzące z różnych źródeł wraz z ich atrybutami, co dla firm telekomunikacyjnych jest niezwykle istotne.

Rys. 1. Identyfikowanie najbardziej korzystnych obszarów dla rozwoju sieci szerokopasmowej. Źródło: Telecom Connections.

Analizy sieciowe

Technologia GIS wspomaga efektywne zarządzanie elementami infrastruktury sieciowej. W szczególności umożliwia analizowanie informacji wynikających z paszportyzacji sieci, takich jak opis lokalizacji obiektów czy połączeń między nimi, oraz status operacji. Dzięki spójnej bazie danych można prowadzić szerokie analizy wspomagające zarządzanie siecią i obejmujące m.in.:

  • statystykę wykorzystania poszczególnych elementów sieci,
  • szacowanie korzyści biznesowe
  • lokalizację awarii,
  • badania wydajności sieci,
  • badania marketingowe,
  • określanie dostępności sieci,
  • optymalizację procesów.

Wyobraźmy sobie sieć w naszym mieście. Mogą być to tysiące, dziesiątki tysięcy, a nawet setki tysięcy odbiorców. Awarie wykorzystywanych przez nich łączy są bardzo niepożądane. Dzięki technologii GIS można w znacznym stopniu przyspieszyć ich lokalizację, szybko przypisać zespół terenowy i zaplanować dla niego optymalny dojazd do miejsca awarii. Można również oszacować liczbę odbiorców odciętych od sieci w wyniku usterki oraz straty, jakie z tego powodu poniesie firma.

Technologię GIS da się także zastosować do wizualizacji i analiz danych związanych z podażą oraz popytem na usługi telekomunikacyjne. Takie analizy mają zastosowanie w procesie szacowania kosztów podłączenia nowego abonenta do sieci.

Dzięki analizom przestrzennym możemy zaplanować optymalny przebieg sieci, uwzględniając przy tym wiele czynników przyrodniczych i antropogenicznych, dzięki czemu uzyskuje się najwyższy poziom korelacji zapotrzebowania i zysku z danej inwestycji.

Analizy przestrzenne można zastosować także do lokalizacji stacji bazowych w sieciach telefonii komórkowej. Zalety GIS-u w tym przypadku są niepodważalne. Stosując trójwymiarowe analizy widoczności, wyznacza się obszar zasięgu danej stacji. Korzystając z GIS-u możemy optymalnie usytuować stację bazową pod kątem zapewnienia zasięgu odpowiedniej liczbie odbiorców. Ponadto szerokie zastosowanie mają narzędzia web, dzięki którym operator udostępnia swoim klientom informacje o sieci w postaci serwisów informacyjnych. Prezentowane mapy mogą obrazować zasięg sieci danego operatora, plany rozbudowy, informacje o awariach itp.

Jakie wyzwania stoją przed firmą telekomunikacyjną?

Jednym z największych wyzwań jest integracja różnych systemów wdrożonych w firmie. GIS to narzędzie stanowiące dogodną platformę integracji informacji istniejących i wykorzystywanych we wszystkich oddziałach danej firmy telekomunikacyjnej. Daje on również możliwość udostępniania informacji o sieci wszystkim lub tylko wybranej grupie osób.

Niewątpliwym wyzwaniem jest także coraz większe zapotrzebowanie klientów na informacje o sieci udostępniane przez operatorów, dotyczące możliwości podłączenia nowych abonentów w danej lokalizacji, zasięgu sieci komórkowej czy wielkości transferu danych. Kierując się potrzebami użytkowników, Esri stworzyło narzędzie ArcGIS Online. Dzięki niemu mamy możliwość opublikowania powyższych informacji na jednym portalu.

Czy zainteresował Cię ten materiał?