Platforma ArcGIS narzędziem do sprzedaży danych i usług

Platforma ArcGIS narzędziem do sprzedaży danych i usług

Geospark Analytics, jeden z partnerów Esri inc., wykorzystuje 6,8 miliona źródeł danych do śledzenia informacji o globalnych zagrożeniach.

Wartym poznania jest praktyczny zakres możliwości analitycznych i biznesowych Geospark Analytics, w kontekście wykorzystania najnowszych rozwiązań Esri, w znaczący sposób rozwijający ich dziedzinową platformę analityczną ds. identyfikacji różnego rodzaju ryzyk.

Liczby mówią same za siebie:

  • Modele analityczne wykorzystują 6,8 miliona unikalnych, rozproszonych źródeł danych wiadomości, mediów społecznościowych, wskaźników ekonomicznych – do śledzenia krótko- i długoterminowych informacji o globalnych zagrożeniach,
  •  Aktualność analiz: 15 minut,
  • Analizy są źródłem raportów ryzyka dla ponad 1100 miast,
  • Klientami Geospark są decydenci ds. ryzyka i bezpieczeństwa w firmach z listy Fortune 500 i Fortune 100, a także organizacje pozarządowe i agencje rządowe, w tym NATO.
Czy zainteresował Cię ten materiał?