Przeciwdziałanie bezdomności

Przeciwdziałanie bezdomności

Przekształcanie danych terenowych w przydatne dane analityczne

Cel – wyeliminować bezdomność. Pracownicy zarządów miast i hrabstw, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze przemierzają ulice i szukają ludzi, którzy żyją bez dachu nad głową. Po zakończeniu ich pracy stosy papierowych arkuszy lądują na czyichś biurkach. Ale warto zwrócić uwagę na to, że to coś więcej niż tylko liczby.

Dzięki inteligentnym narzędziom do mapowania i analiz można uzyskać o wiele więcej informacji z danych gromadzonych w terenie. System informacji przestrzennej (GIS) umożliwia wykorzystanie potencjału geografii i analiz przestrzennych, pomagając w zbieraniu, zarządzaniu, wizualizacji i rozumieniu tych danych w nowy sposób. Nawet bez fizycznego adresu lokalizacja osób bezdomnych odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu wzorców i trendów. Dzięki temu społeczności mogą naprawdę zrozumieć problem, określić, gdzie występują największe potrzeby i ustalić najlepsze podejście do łączenia ludzi z kluczowymi zasobami.

Organizacje zajmujące się tymi problemami eliminują pracę piórem na papierze i przechodzą na korzystanie z technologii GIS nadając nowe znaczenie danym o bezdomności. Poniższe pięć porad ilustruje, w jaki sposób można zmodernizować podejście do gromadzenia danych, wzmocnić współpracę i świadomość, a także podejmować lepsze decyzje korzystając z ArcGIS – wiodącej w świecie platformy GIS stworzonej przez Esri.

1. Wykorzystaj nowoczesne rozwiązania do zbierania danych

Zanim twoja organizacja będzie mogła powiązać ze sobą bezdomnych i odpowiednie zasoby, musisz zrozumieć, kim są ci ludzie i gdzie przebywają. Niezależnie od tego, czy twoja organizacja w danym momencie liczy bezdomnych, czy dokonuje ocen ich potrzeb mieszkaniowych, potrzebujesz personelu i wolontariuszy, którzy będą identyfikować te osoby w terenie. W przeszłości organizacje wyposażały pracowników terenowych w arkusze papierowe, aby nanosili na nie najważniejsze informacje. Te dane były następnie ręcznie wprowadzane do systemu komputerowego. Proces ten był bardzo pracochłonny i łatwo było o popełnienie błędów. A teraz może być inaczej – istnieje lepszy, skuteczniejszy i bardziej wydajny sposób.

Digitalizując formularze i ankiety z wykorzystaniem ArcGIS można standaryzować odpowiedzi i zmniejszać ryzyko powstawania błędów. Gotowe do użycia aplikacje umożliwiają szybkie tworzenie niestandardowych formularzy i map z dodatkowymi funkcjami, jak na przykład: zapisywanie dokładnej lokalizacji osób bezdomnych w celach archiwizowania i przyszłych analiz. Dzięki różnorodnym mobilnym i desktopowym aplikacjom dostępnym na platformie Esri, pracownicy terenowi mogą gromadzić dane w czasie rzeczywistym – nawet bez połączenia sieciowego – i publikować je w ArcGIS. Dane są wyświetlane na dynamicznych mapach, dostępnych do przeglądania i analizowania przez wszystkich pracowników organizacji.

Następujące informacje możesz zbierać za pomocą mobilnego narzędzia w terenie:

  • Status weteranów i opieka nad nimi,
  • Liczba bezdomnych w określonych miejscach i czasie,
  • Liczba bezdomnych w miejscach zadaszonych i nie zadaszonych,
  • Potrzeby mieszkaniowe,
  • Potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej,
  • Potrzeby behawioralne i potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego,
  • Możliwości transportu,
  • Dane o obozach dla bezdomnych.

Zobacz aplikację.

Rys 1

Rys. 1. Skorzystaj z aplikacji mobilnych, które umożliwiają gromadzenie danych pozyskiwanych przez pracowników terenowych i wolontariuszy na dowolnym urządzeniu, w dowolnym momencie i miejscu.

2. Wykorzystaj dane i analizy do wszystkiego, co robisz

Dzięki gotowemu rozwiązaniu do digitalizacji danych terenowych i dostępnemu zestawowi danych gotowych do użycia w ArcGIS można planować i analizować, a nie zgadywać i na tej podstawie podejmować ważne i przemyślane decyzje. Dzięki temu odpowiednie zasoby mogą być dostarczone tym osobom, które ich najbardziej potrzebują.

Łącząc dane pozyskane w terenie z wiarygodnymi danymi udostępnionymi przez Esri można spojrzeć na swoje dane w nowym świetle. Możliwości wykorzystania opisywanych rozwiązań są nieograniczone: od analizy wzorców mającej na celu wybranie najlepszej lokalizacji dla nowego schroniska po analizy danych demograficznych i danych o dochodach prowadzące do określenia, które populacje są narażone na ryzyko bezdomności. Wizualizując i analizując potrzeby, populację i możliwości dostępu do zasobów można lepiej dostarczać żywność, lepiej zapewniać schronienie i świadczyć usługi ratownicze.

Wykorzystaj swoje dane, aby podejmować lepsze decyzje, a także ustalać priorytety dotyczące świadczenia i lokalizowania usług socjalnych. Dzięki analizom lokalizacyjnym twoja organizacja może poprawić komunikację, rozwinąć współpracę i usprawnić planowanie długoterminowe.

Rys 2

Rys. 2. Żegnajcie papierowe ankiety – witaj formo cyfrowa! Dla potrzeb obliczenia liczby bezdomnych w roku 2015 hrabstwo DeKalb opracowało nowe narzędzie do prowadzenia badań korzystając z GeoForm, szablonu aplikacji internetowych ArcGIS. Rozwiązanie dostarczało wyników w czasie rzeczywistym i pozwoliło rozszerzyć tradycyjną funkcjonalność procedury pracy, między innymi o możliwość przesyłania zdjęć.

„Po raz pierwszy możemy prześledzić dokładną lokalizację osób pozbawionych schronienia. Wiedząc, gdzie oni przebywają, kim są i jak do nich dotrzeć, możemy lepiej służyć naszym bezdomnym i dostarczać im pomocy, jakiej potrzebują ” – Melvia Richards, Housing Manager of Dekalb County’s Community Development Department

3. Komunikuj się za pośrednictwem jednego, otwartego systemu

Wykraczaj poza jednorazowe obliczenia i wykorzystuj potencjał geografii, aby codziennie komunikować się z pracownikami mobilnymi. Zespoły pomagające potrzebującym muszą komunikować się z partnerami, na przykład z organami ścigania, usługodawcami i organizacjami wspomagającymi weteranów po to, aby łączyć bezdomnych z niezbędnymi zasobami. Dzięki platformie ArcGIS wszyscy partnerzy mogą łączyć i udostępniać informacje za pomocą jednego, otwartego systemu. Gotowe do użycia aplikacje mobilne mogą pomóc organizacji w kierowaniu zespołów do odpowiednich miejsc. Łączenie pracowników terenowych z lokalnymi dostawcami usług może pomóc w eliminowaniu luk komunikacyjnych i ułatwiać operacyjne wykorzystywanie danych.

Oprócz usprawnienia komunikacji wewnętrznej, ważne jest, aby informować społeczności i zainteresowane strony o realizowanych działaniach. Szablony map dostępne w ArcGIS mogą pomóc opowiadać różne historie. Skorzystaj z różnorodnych interaktywnych szablonów map, aby w atrakcyjny sposób przedstawić swoją pracę mającą na celu wyeliminowanie bezdomności. W swoich prezentacjach możesz osadzać mapy internetowe, hiperłącza, dane wideo i zdjęcia. Esri® Story Map może również służyć jako narzędzie dla administratorów umożliwiając prezentowanie podejmowanych wysiłków i przedstawianie raportów członkom lokalnej społeczności. Udostępnij swoje mapy na stronach internetowych i w portalach społecznościowych.

Więcej przykładów i inspiracji znajdziesz na stronie Esri.

Rys 3

Rys. 3. W ciągu zaledwie dwóch godzin zespół do spraw GIS w Urzędzie Miasta Rancho Cucamonga skonfigurował aplikację Collector for ArcGIS firmy Esri zastępując tradycyjne badania terenowe prowadzone z wykorzystaniem ołówka i papieru. Nie stanowi już problemu to, że członkowie zespołów pomagających potrzebującym – z urzędu miasta i z biura szeryfa – przebywają w terenie w różnym czasie. Korzystając z aplikacji mobilnej członkowie zespołów zaznaczają punkt na mapie otwierając sprawę i wprowadzają dane o okolicy i o każdej bezdomnej osobie. Można wizualizować skupiska obozów dla bezdomnych w całym mieście i zgodnie z wynikami analiz określać miejsca, do których należy wysłać załogi sprzątające oraz specjalistów z firm współpracujących.

4. Bądź na bieżąco świadom tego, co się dzieje

Powodzenie realizacji programów pomocy bezdomnym zależy od agencji rządowych, organizacji non-profit i współpracy społeczności – wszyscy powinni realizować tę samą misję. Aby określić, w jaki sposób najlepiej wykorzystać zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, dyrektorzy i decydenci wszystkich szczebli powinni dokładnie rozumieć, jak działają realizowane przez nich programy. Znajomość operacji w czasie rzeczywistym pozwala na zapewnienie wiarygodności dostarczania właściwych zasobów osobom, które ich najbardziej potrzebują i na szybsze wykonywanie pracy.

Dzięki platformie ArcGIS, organizacje mogą uzyskiwać ogólny przegląd wszystkich operacji w czasie rzeczywistym, w jednym miejscu. Operations Dashboard for ArcGIS to gotowa do użycia aplikacja, którą można skonfigurować dla programu pomocowego, dzięki czemu można skupić się na tym, co najważniejsze. Interaktywne mapy i źródła danych są aktualizowane automatycznie, gdy zmieniają się dane terenowe. Dzięki temu członkowie kierownictwa mają wgląd w aktualną lokalizację zespołów pracujących w terenie, w ich działania, w pojawiające się problemy, a także w miejsca, w których brakuje danych. Pracownicy schronisk mogą w czasie rzeczywistym uzyskiwać dostęp do danych o tym, ile osób aktualnie korzysta z ich usług, a administratorzy – na bieżąco wiedzę o wykorzystaniu miejsc w schroniskach w całym regionie. Udostępnienie członkom kierownictwa wizualizacji działań pozwala im lepiej przygotować się do odpowiedzi na publicznie zadawane pytania i do tworzenia odpowiedniego budżetu.

„GIS ułatwia nam szybsze wykonywanie naszych obowiązków, zapewnienie należytego bezpieczeństwa naszej społeczności i łączenie bezdomnych z odpowiednimi zasobami. Dzięki ArcGIS możemy szeroko pokazywać problemy ludzi bezdomnych i nasze wysiłki podejmowane po to, aby im pomóc ” – Alison Guerrero, Senior Community Improvement Officer, Miasto Rancho Cucamonga

5. Współpracuj ze swoją społecznością

Twoja społeczność odgrywa istotną rolę w zapobieganiu bezdomności. Niezbędni są wolontariusze, którzy na bieżąco wspomagają lokalne obliczenia liczby bezdomnych i gromadzą dane terenowe. Zmaksymalizuj wykorzystanie wolontariuszy, wyposażając ich w łatwe w obsłudze mobilne narzędzia do zbierania danych. Dzięki bezpiecznym aplikacjom internetowym wolontariusze mogą gromadzić kluczowe dane w smartfonach i tabletach. Wynikiem może być publikowanie map internetowych i aplikacji, które pomagają w informowaniu i rozwijaniu współpracy z członkami społeczności lokalnych.

Można dzielić się informacjami o tym, gdzie znaleźć bezpłatną klinikę zdrowia, jak stać się wolontariuszem, gdzie przekazywać środki finansowe, kim są lokalni aktywiści i wieloma innymi. Dzięki aplikacji, takiej jak Esri Locator Map można zebrać wszystkie te zasoby razem umożliwiając tym samym mieszkańcom i pracownikom socjalnym efektywną pomoc potrzebującym.

Testuj aplikację.

Kolejne kroki

Dlaczego czekać z włączeniem GIS do bieżących prac? Jest bardzo prawdopodobne, że twoja organizacja lub firma partnerska posiada już tę technologię. Przez ponad 40 lat, Esri dostarczała wiarygodnych rozwiązań dla sektorów opieki zdrowotnej, usług socjalnych i innych instytucji rządowych na całym świecie.

Esri oferuje prostsze rozwiązania poprzez rozszerzanie jednej, skalowalnej platformy, która dostarcza dokładnych danych, zaawansowanych narzędzi analitycznych i konfigurowalnych aplikacji, które może wykorzystać każdy wydział i skutecznie wpływać na ograniczanie bezdomności. Dzięki strategii lokalizacyjnej, dostępowi do aplikacji w czasie rzeczywistym i zaawansowanym narzędziom do planowania i analiz, można uzyskać to, czego rzeczywiście potrzeba, aby dokonać zmian w życiu osób potrzebujących pomocy.

Więcej na stronach Esri.

Czy zainteresował Cię ten materiał?